« Tagasi

Teade Keila Linnavolikogu 46. istungist

Keila Linnavolikogu 46. istung toimub esmaspäeval, 27. septembril 2021.a kell 18.00 Kumna mõisas.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna arengukava 2035 heakskiitmine ja avalikustamine  
  3. Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarve                                                           
  4. Moodustatavate kinnistute otsustuskorras võõrandamine ja kinnistu ning taristu omandamine 
  5. Keila Lasteaed Miki põhimääruse kinnitamine
  6. Määruse kehtetuks tunnistamine
  7. Keila linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

                                                                                                                    

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees