« Tagasi

31.nädal 2021

 

Esmaspäev, 2.august:

Keila linn maksab 120 eurot toetust esmakordselt kooli minevale lapsele. Toetust makstakse ühele vanemale tingimusel, et laps on Keila linna elanik ja mõlemad vanemad on Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut. Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast. Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi linnavalitsuse ees. Taotluse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini Keila linna kodulehel e-taotlusena https://www.keila.ee/e-taotlused1 . Lisainfo Haridusnõunik: Terje Rämmel, terje.rammel@keila.ee, 6790709 või 58868500.

Jõesaarel käivad linnuse müüride avamine, et siis saaks müürid suuremas ulatuses konserveerida. Harjumaa Muuseumi taga jõekäärus on raadamistööd, et valmistuda uue puhkeala rajamiseks. Vaata pilte.

Osa Keila Haigla hoones resideeruvaid perearste on kolinud uutese ruumidesse. Vaata pilte.

Kibuvitsa Perearstikeskus andis teada, et alustavad vaktsineerimist COVID-19 vastu Pfizer vaktsiiniga. Registreerida võimalik üleriigilise digiregistratuuri kaudu  https://www.veebiregistratuur.ee/o%C3%BC-kibuvitsa.../...

Tänasest töötab Keila linnavalitsuse planeeringuspetsialistina Marju Kaivapalu. 

Tema peamised tööülesanded on  planeeringute koostamiseks vajalike menetlustoimingute läbiviimine, osalemine Keila linna ruumilises planeerimises. keskkonnamõjude hindamisega seotud ülesannete täitmine ja valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll. Marju on lõpetanud Eesti Mereakadeemia keskkonnakaitse eriala ja Tallinna Tehnikaülikooli keemia-ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala. Ta on varem töötanud peamiselt keskkonnaga seotud tegevusaladel, muu hulgas Keila vallavalitsuse keskkonnanõunikuna. Marju Kaivapaluga saab kontakti aadressil marju.kaivapalu@keila.ee

Harju Maakonnaraamatukogus on kuni 26.augustini Tiina Azojani portreenäitus „Minu panus tervisesse".

2.-6. august toimub noortekeskuses noortekohtumiste projekti teine vahetus. Külas on noored Narva- Jõesuust koos juhendajaga. Esimene kohtumine toimub juulikuus Narva- Jõesuus. Projektis osalevad juhendajatena Moonika Tsilk, Laivi Tammejuur ja Geter Ehrenpreis.
2.08 ja 4. augustil toimuvad õpilasmaleva tööohutuskoolitused. Sel aastal on malevas osalemas 63 noort. Kahe noore töötasu tuleb annetusena ühelt Keila väikeettevõtjalt. Lisaks on esimest korda rühmajuhtidena osalemas kolm noort, kes varasemal kolmel aastal ka ise oma malevas osalenud. Kevadel läbisid nad edukalt laagrikasvataja kutseeksamid ning on nüüd uhked noorsootöötaja osakutse omanikud. 

Kultuurikeskuse fassaadilt võeti tellingud maha  - fassaad sai uuendatuks.

 


Teisipäev, 3.august:

Toimus Jõe tn 57b ja 57c kinnistute DP eskiisi avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu. Tunda oli piirkonna elanike vastuseisu, planeeringule tuleb leida parem lahendus.

Harju Maakonnaraamatukogu sarjas MINU KOGU kapis on uus näitus  "Eesti varasem nahkehistöö: nahast esemeid raamatukogutöötajate kodudest".

Harju Maakonnaraamatukogus  saab abi COVID digitõendi loomisel ja printimisel. Alates 9. augustist kehtivad nii sise- kui välitingimustes toimuvatele sündmustele piirangud, mille tõttu võidakse osalejatelt küsida tõendit, kas nad on COVID-19 vastu vaktsineeritud, selle läbi põdenud või end hiljuti testinud ning terved. COVID digitõend on võimalik luua patsiendiportaalis digilugu.ee ning see kas endale nutiseadmesse laadida või välja printida. Kõik, kel puuduvad selle toimingu jaoks vajalikud seadmed või internetiühendus või kes vajavad abi ja juhendamist, on teretulnud pöörduma raamatukokku. Raamatukoguhoidjad aitavad soovijaid vajadusel nii patsiendiportaali kasutamisel kui ka digitõendi allalaadimisel ja printimisel. Kaasa on vaja võtta ID-kaart koos kehtivate PIN-koodidega, samuti saab end autentida mobiil-ID või Smart ID abil. COVID digitõendi loomise info leiab: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/covid-digitoend . EL COVID tõendite loomise juhend: https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend . Teenus on tasuta.Kolmapäev, 4.august:

COVID info: möödunud ööpäeval registreeriti Keilas 1 uus nakatumine, kokku on viimase seitsme päeva kestel olnud Keilas 15 nakatumist.

Alates järgmisest nädalast hakkab Keilas käima kord nädalas vaktsineerimiskiirabi. Tänase plaani järgi on vaktsineerimisbuss Keilas 10.augustil, 17.augustil, 24.augustil ja 31.augustil. Vaktsineerida soovijate vastuvõtt toimub Keila Tervisekeskuse ruumes kell 10.00 - 16.00. Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Alates 28. augustist saab 1 kord nädalas laupäeviti vaktsineerida ennast COVID-19 vastu ka Keila Sotsiaalkeskuses Pargi tn 30-3. Kell10.00-15.00 vaktsineeritakse eelregistreerimisel ja 15.00- 18.00 eelregistreerimata (elav järjekord). Kõik soovijad saavad aega broneerida üleriigilises digiregistratuuris või riigiinfo telefonil 1247 (E–P kl 8.00–20.00).

Eestimaa Looduse Fondi korraldusel oli Tammiku tee äärsel puisniidul täna Ülemiste keskuse talgud. Kohal oli pealt saja inimese. Harjutati vikatiga niitmist, puhastati vanu kiviaedu ja tehti muudki vajalikku. Jõudu ja tänu tehtu eest! Vaata pilte.

Kolmapäeval ja neljapäeval oli Keila Kultuurikeskuses Verekeskuse Suvetuur. Ainuüksi ette registreerunuid oli 50 inimest. Pildid

 

Neljapäev, 5.august:

Keila Linnavalitsuse 189-istung 5.augustil 2021.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Keskväljaku, Roheline tn 4a ja Roheline tänav kinnistutel. Ehitustöödega asendatakse AS Utilitas Eesti olemasolevad amortiseerunud Roheline tänava kaugküttetorustik uue suurema diameetriga torustiku vastu. Torustik on maa-alune ja eelisoleeritud torumaterjalist lekke avastamissüsteemi (LAS) signaaltraatidega. Ette on nähtud kaksiktorud läbimõõduga alates DN100 mm kuni DN150 mm ja pikkusega 197,75 jm.

Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa Aiandi tänava, Ohtu tee, Jõe tänava Ohtu tee, Tähe tänava, Ohtu tee, Koidu tänava, Ohtu tee ja Eha tänava rekonstrueerimiseks. Nimetatud kinnistud kuuluvad Keila linnale.

Linnavalitsus väljastas MTÜ-le  Eesti Reformierakond  reklaami paigaldusloa Haapsalu mnt äärde, Luha tn 2a ja  Piiri tn kinnistule.  Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt, Luha tänavalt ja Piiri tänavalt, ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 2.augustist 2021 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

 Linnavalitsus otsustas muuta Keila Kooli struktuuri ja töötajate koosseisu kaotades 1 ringijuhi ametikoha ja luues juurde 0,75 rahvatantsujuhi ja 0,75 koorijuhi ametikohta. Kokku on Keila Kooli Loode, Pargi ja Põhja majas 211,65 ametikohta 29 ametinimetusega.

Keila Linnavalitsus moodustas valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks Keila linna haldusterritooriumil 2 valimisjaoskonda. Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 12, Keila linn, Harju maakond). Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1, Keila linn, Harju maakond).  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldavad väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab valimisjaoskond nr 1 hääletamist kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 2. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad jaoskond nr 1 ja jaoskond nr 2 ka asukohas hääletamist.

Harjumaa Pensionäride Ühenduse juhatus andis teada, et 14.augustiks planeeritud Harjumaa eakate päev jääb ära.  30. juulil 2021 Valitsus otsustas, et alates 9. augustist toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes on lubatud õues kuni 100 osalejat. Uued piirarvud puudutavad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates ning toidukohtades. Üle 100 inimesega ürituste läbiviimiseks kehtesta Valitsus eritingimused, mida Harjumaa PÜ ei suuda täita. Tuginedes eespool eelnevale otsustas Harjumaa Pensionäride Ühenduse juhatus oma koosolekul 03.08.2021 jätta ära 14.08.2021 Kloogarannas toimuv Harjumaa eakate päev „Sinu arvamus on oluline". Piirangute leevenemisel kaalume eakate päeva läbiviimise uuesti päevakorda võtta.

Keila Noortevolikogu korraldas täna Terviseradade liivaväljakutel rannavõrkpalli turniiri. Osales 9 võistkonda, igasühes vähemalt 3 mees- ja 1 naismängija. Kena ja mitte liiga palav ilm aitas turniiri õnnestumisele kaasa. Pildid.

Politsei Lääne-Harju piirkonna vanem Mart Meriküll:  Keila raudteesillal viibisid kella 16:09 seni veel kindlakstegemata lapsed, kes loopisid möödasõitvat rongi kividega. Selle tegevuse tulemusel purunes üks rongi klaasidest, millega seati ühtlasi ohtu ka reisijate turvalisus ja tervis. Lapsevanemad – kas Te teate millega Teie lapsed tegelevad vabal ajal? Palun rääkige oma lastega sel teemal, et välistada erinevat liiki õnnetusi, millest on ka varasemalt räägitud. Rongiettevõtte ELRON teeb antud juhtumi osas avalduse ja alustatakse menetlust. Samuti vaatame üle rongi videosalvestused, milles antud lapsed on pildis olemas. Kui piirkonna inimestest teab antud intsidendist midagi , siis palun sellest teavitada kohalikku piirkonnapolitsenik Jevgenia Arm´i telefonil 6124522.

Harju Maakonnaraamatukogu klaasvitriinides on Kuressaare Kunstikooli õpilaste nahkehistöö näitus.

Gaasitorustike ehitustöödega on jõutud Ehitajate teele.

Elektrilevi andis teada, et nende koostööpartner Sorex Invest OÜ kärbib 5.augustist 25.septembrini Jõe tänaval puid elektriliinide lähiümbruses.

 

Reede, 6.august:

Pärast puhkust taas Keila Leht: esikaanel ülevaade Avatud Aedade Päevast. Uudistes Pargikontserdist 19.augustil, vaktsineerimiskiirabist, näitusest "Keila Muusikud", vikatiga niitmisest, teatrist Keila lähistel, lastelaagri külaskäigust politseimajja. Keila Leht tutvustab Hoovilugude Päeval osalevaid hoove + lehe vahel on Hoovilugude Päeva flaier. Leht tutvustab reegleid seoses 2021.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistega. Palamets pajatab Villem Ernitsast. Tegija on Triin Merisaar. PS! lehte on sattunud viga - Mahlamütsi järgmine kontsert Keila Jõepargis toimub pühapäeval,   8.augustil (mitte 11.augustil, nagu lehte on sattunud). Esinevad Elina Born ja Jüri Pootsmann. Palun vabandust!

Hanke võitnud Mobil Toilet OÜ  paigaldas täna Keskparki avaliku tualeti. Enne kasutusse andmist tuleb teha veel kommunikatsioonide ühendused ja seadistused. Hanke järgi on tualeti hing 33 600 eurot (+km) , millele lisanduvad kommunikatsioonide rajamise tasu. Vaata pilte.

Keila Korvpallikool andis teada, et  Eesti noortekoondiste särke said Keila Korvpallikooli kasvandikest sellel suvel kanda kaks. Kristen Kasemets madistas U20 vanuseklassi meeskonna koosseisus Tallinnas toimunud Nordic Cup turniiril ning Erik Makke U16 tiimiga Helsingis toimunud Nordic Cupil. Mõlemad kutid said turniiri lõpetuseks kaela hõbemedalid.  Algaval hooajal kumbagi poissi Keila KK särgis näha ei saa. Erikul algab järjekordne hooaeg Itaalias Novipiu JB Monferrato meeskonnas, Kristen tõmbab selga Rakvere Tarva meistriliiga tiimi mundri. Edu kuttidele ning tänud selle eest, et olete eeskujuks neile, kes oma kossuteekonda alles alustavad!

 

Laupäev, 7.august:

Hommikul startiv Heavy Metal Ultra on Keilas toimuv backyard ultra tüüpi jooksuvõistlus. Võistlusformaat näeb ette, et alates esimesest stardist 7.08.2021 kell 10:00 hakkab iga täistund mängima raskema rocki laul mille jooksul tuleb startida 6,7 km pikale ringile. Ja iga järgmine täistund kordub sama. Võistlus lõppeb siis kui järgi on jäänud ainult üks osaleja. Ajalimiiti selleks ei ole. Päeval joostakse tehnilisel ja nõudlikul metsarajal ja öösel kergliiklusteel. Võistlus võib kesta mitu ööpäeva. 2021 HMU on Kuldse Pileti võistlus. See tähendab seda, et võitja saab endale automaatselt stardikoha 2021 "Big's Backyard Ultral" USA's kus kogunevad üle maailma backyard ultrate võitjad, et pidada maha maailmameistrivõistlused.

7. ja 8. augustil toimub Tallinnas ja Harjumaal triatlon Ironman, mille tõttu toimuvad muudatused bussiliinide liikluses. Häritud on kogu tavapärane liiikluskord Keilast kirde suunal.

 

Pühapäev, 8.august:

Vabariigi Valitsus kutsub Eesti sportlaste olümpiasaavutuste tunnustamiseks heiskama Eesti lippe . Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt heiskavad  pühapäeval, 8. augustil 2021. a Eesti lipu kõik riigi asutused, et tähistada Eesti sportlaste edukat osalemist Tokyo suveolümpiamängudel. Olümpiamängudel osalenud Eesti sportlaste auks on lippe oodatud heiskama ka kõik teised. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul. Lipud heisatakse asutuse kõikidesse tühjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse

Pühapäeval toimub Keila terviseradadel Põhjala discgolfi maraton, mis pidi esialgsete plaanide kohaselt toimuma septembri lõpus. Enam kui 200 spordihuvilist läbivad päeva jooksul saja korviga raja. Põhjala maratoni korraldavad Discgolfi keskus Discland, MTÜ Keila Mets.

Kirikuaia kalmistul on surnuaiapüha.

Mahlamütsi korraldusel esinevad Harjumaa Muuseumi õuel Elina Born ja Jüri Pootsmann.

Kuku raadio saates „Kukul külas" on külaline Margus Minn.