« Tagasi

25.nädal 2021

 

Esmaspäev, 21.juuni:

Keilas on kuumade ilmadega vee tarbimine kasvanud kohati kuni kahekordseks.  Seni on Keila vee-ettevõte taganud torustikes vajaliku surve. AS Keila Vesi palub järgida EVELi soovitust hommikusel ja õhtusel veetarbimise tipptunnil aedade kastmisel ühisveevärgist vett mitte võtta. Kui tavaliselt õhtul tarbitakse Keila ühisveevärgist  vett 60 – 80m3/h, siis nt pühapäeva õhtune veekulu oli kella kuuest kuni südaööni vahemikus 100 – 135m3/h. AS Keila Vesi tänab Keila elanikke, kes on siiani vett mõistlikult tarbinud. Selle tarbimise taseme juures suudab Keila Vesi tagada torustikes  piisava surve, kuid palju reservi pole, Keila veetootmisjaama tootmisvõimsus on 100m3/h.

Keila Leht on oma kodulehel avaldanud reeglid seoses 2021. aasta kohaliku omavalituse  volikogude valimisega. Vaata https://www.keila.ee/reklaam

Padisel toimus Keila linnavalitsuse initsiatiivil noorte kriisiabi võrgustiku esimene kohtumine. Kutsutud olid kuue omavalitsuse lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, haridusspetsialistid, juhid jne – Harku vald, Kiili vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Saue vald, Saku vald. Võrgustiku kutsus kokku Keila abilinnapea Maret Lepiksaar.

 

Teisipäev, 22.juuni:

Keila Linnavolikogu 44.istung toimus Tuula seltsimajas.

Keila Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel välja kuulutada avatud hankemenetlus mooduli rendiks Keila Lasteaed Vikerkaar rühmaruumideks lepingu tähtajaga kuni 2 aastat ja võtta seoses selleks rahalisi kohustusi. Maksma läheb see ca 100 000 eurot +km.

Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma  24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" paragrahvi 2 lõige 1 millega pikendati tähtaega määramata praegu kehtivaid osalustasu määrad. Määruse eesmärk on soodustada uute perede elama asumist Keilasse ja vähendada paljulapseliste perede maksukoormust. Keila koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed on toidukulu tasumisest valdavalt täielikult vabastatud.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse ja tunnistas kehtetuks seni alates 2015.aastast kehtinud Vikerkaare põhimääruse.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila Muusikakooli uue põhimääruse ja tunnistas kehtetuks senise, 2008.aastast kehtinud põhimääruse. Kehtetuks sai tunnistada ka määrus „Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine" ja määrus „Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine", kuna neid teemasid käsitleb uus põhimäärus. Olulisim muudatus on, et Keila Muusikakool hakkab sügisest pakkuma vabaharidust – muusikat saavad õppida ka täiskasvanud.

Keila Linnavolikogu algatas detailplaneeringu koostamise Tammiku tee 4 kinnistule ning lähialale eesmärgiga muuta maa sihtotstarve ja rajada kaasaegne elamupiirkond, jagada maa-ala  kruntideks ning määrata nendele kruntidele maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus,  kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu ala moodustub Keila linnas Tammiku tee 4 kinnistust (pindala 65166 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ning vajadusel nendega külgnevast lähialast. Planeeringuala suurus on ca 7 ha. Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Eskiisi järgi kavandatakse kinnistule 20 elamukrunti  väikeelamutele,  paariselamutele ning ridaelamutele.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026.

Keila Linnavolikogu moodustas Keila Linna Valimiskomisjon 5-liikmelisena. Valimiskomisjoni esimees on Keila linnasekretär, liikmed Marju Vipper, Janne Käsi, Imbi Grünberg ja Jaanus Väljamäe ning asendusliikmed Valdur Vacht ja Tarmo Rande.

Keila Linnavolikogu määras Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21. Volikogu moodustas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 2021. aastal Keila linna territooriumil üks valimisringkond numbriga 1 ja määras valimisringkonna piiriks Keila linna piirid. Valimisringkonna nr 1 mandaatide arv on 21.

Keila teenetemärgi saavad Riina Sippol ja Avo Reiska.

Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärk nr 38 Riina Sippolile pikaajalise Keila linna sotsiaaltöö ja -hoolekande kujundamise ja juhtimise eest,

Teenetemärk nr 39 Avo Reiskale professionaalse ja pühendunud tegevuse eest Keila linna rahanduse juhtimisel.

 

Ilmus Keila Korvpallikooli uudiskiri.

Saabus teade, et Terviseamet on määranud perearstita nimistule N0279 (varem dr Maie Võsa nimistu) ajutiseks asendajaks Aleksandra Garkuša, teeninduspiirkonnaga Keila linn Harju maakonnas. Ajutise asendamise periood on 1. juuli 2021. a kuni 30. september 2021. a . Nimestiku perearsti telefoni number on info saamiseks 604 5675.

Elektrilevi tellimusel alustab E-Service Elektritööd veel täna kaevetöödega 10 kV maakaabli rikke likvideerimiseks Keilas, Tamme tänaval. Kaabli rikkeline asukoht on Tamme tn 7 ja 9 kinnistute kõrval haljasalal.

 

Kolmapäev, 23.juuni:

Täna, kell 17 jõudis Võidutuli Keilasse. Jüris toimunud maakaitsepäeval käis tuld vastu võtmas abilinnapea Maret Lepiksaar, kes jagas leeki Vabadussõja ausambana ehitatud Keila algkoolihoone juures lahkel kõigile kohaletulnuile. Abilinnapeal olid abiks Keila kaitseliitlased kapral Ivo Meller ja reamees Mando Muskat. Lõpuks jõudis Keila võidutuli Tammiku tee kodusele jaanitulele. Vaata PILTE

Jaanilaupäeval, kella 12.45 ajal käis üle Keila suurem vihmavaling ja tugev äike. Torm algas lõuna-Keilat haaranud turbapilvega. Pool tundi hiljem oli taas tuulevaikus, õhutemperatuur oli langenud +34-lt +21 kraadini. Mitmel pool Keilas katkes elektrivooluga varustus. Muid suuri kahjusid torm Keilas ei põhjustanud. Siin-seal oli murtud väiksemaid oksi. Tervise tänaval murdis tuul ka ühe väiksema puu, mis langes tänavale. Kohalikud elanikud kõrvaldasid puu koheselt Päästjaid tülitamata. Vaata PILTE

 

Neljapäev, 24.juuni:

Jaanipäev.

 

Reede, 26.juuni:

Keila Linnavalitsus nimetas  SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogule esitamiseks halduskogu koosseisu, kes hakkab Keila linna fondist stipendiumide määramiseks ettepanekuid tegema. Linnavalitsuse  nimetatud halduskogusse kuuluvad Keila Kooli õpetaja Hurmi Väljamäe, Keila Kultuurikeskuse direktor Katrin Sassi, Keila Muusikakooli õpetaja Margus Minn ja Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht. Käesoleva aasta märtsis allkirjastasid Keila Linnapea Enno Fels ja Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu esimees Olav Ehala koostöölepingu, mille tulemusel moodustus sihtasutuse juurde Keila linna fond   eesmärgiga toetada Keila kultuuri- ja hariduselu. Fondi algkapital moodustus sihtasutuse juurde 1993. aastal loodud Keila Panga fondi põhikapitali ja 2012. aastal algatatud Keila Kooli Rudolf Oja fondi põhikapitali liitmisel. Iga annetusega, mis laekub Keila linna fondile suureneb kultuuri ja hariduse toetuseks minev summa ja aitab teha võimalikuks mõne andeka Keila lapse unistuse või ägeda kultuuriprojekti teostumise.  Rahvuskultuuri Fond koostöös Keila linnavalitsusega algatab korjanduse fondi põhikapitali suurendamiseks vähemalt 10 000 euroni. Selleks on muu hulgas plaanis teha annetamiseks ettepanekuid Keila linna asutustele ja ettevõtetele, samuti korraldada korjandusaktsioone Keila linnas toimuvatel sündmustel. Keila linna fondile saavad esitada taotlusi stipendiumideks ja toetusteks nii üksikisikud kui ka asutused.

Ringkäigud Keilas korraldab nädalavahetusel Keilas Jaanipäeva järgseid Orhideeretkeid. 26 ja 27.juunil kell 10 algab madalsooretk koos pärandkultuuri ringikäiguga  ning 25 ja 26.juuni õhtul kell 23 ööviiulite nuusutamine tondijuttude saatel. Algus ja lõpp on Tankimäe taga olev puidust katusealune. Kuna grupi suurus on piiratud, soovitame ennast eelnevalt osalejaks registreerida (kadri.aller@gmail.com, 53993890). Ilma registreerimata kohale tulnuid saame gruppi lisada juhul, kui on vabu kohti. Päevastel retkedel saab lisaks käpaliste tundma õppimisele uurida keskaegset paekarjääri, vanu hääbunud talukohti ning kunagist merepiiri. Öistel rännakutel läheme kahelehiseid käokeeli ehk ööviiuleid nuusutama, mis lõhnavad kõige magusamalt just hämariku saabudes; teel räägime rahvapärimusest tulenevaid jutte kodukäijatest ja eksitajatest, luupainajatest ja vanakurjast ja paljust muust. Päevasele retkele kaasa:peakate, veepudel, jalanõud, millega kannatab kõndida vesiste mätaste vahel, vajadusel vihmakeep ning soovi korral midagi kõhutäiteks. Öisele retkel on vajalik ka taskulamp.

Järgmisel nädalal algab gaasitrassi panek Pae tänaval. Alustatakse esmaspäeva, 28.juuni tööpäeva alguses  Pae ja Piiri tänava ristmikust. Kaevetööks suletakse liiklusele Pae tänava poolne osa tänavast. Lõik mänguväljakust ja Piiri tänava alt rajatakse kinnisel meetodil. Tööde orienteeruv kestus on vähemalt 3 nädalat.