« Tagasi

Teade Keila Linnavolikogu 44. istungist

Keila Linnavolikogu 44. istung toimub teisipäeval, 22. juunil 2021.a.

 

Päevakorras:

 1. Linnapea aruanne
 2. Rahalise kohustuse võtmine
 3. Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine
 4. Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamine
 5. Määruse kehtetuks tunnistamine
 6. Keila Muusikakooli põhimääruse kinnitamine
 7. Määruste kehtetuks tunnistamine
 8. Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 9. Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026
 10.  Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine                                 
 11.  Keila linna valimiskomisjoni moodustamine ning liikmete ja asendusliikmete nimetamine    
 12.   Keila linna teenetemärgi andmine

                                                                                                                    

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees