« Tagasi

23.nädal 2021

 

Esmaspäev, 7.juuni:

Abilinnapea Maret Lepiksaar korraldas täna väikese õppevisiidi Keila hariduse eestvedajatele, et tutvuda kiusamisvaba kooli (KiVa) rakendavate Viimsi ja Laagri koolidega. Aitäh meie vastuvõtjatele ja nende meeskondadele - Evelin Õunap (Viimsi Kool) ja Ly Reiman (Laagri Kool). Samuti vaatasime üle Viimsi uue raamatukogu, mille sisekujundus soosib loomingulist keskkonda meeldivate "pesadega". Aitäh direktriss Tiiu Valmile vastu võtmast ja kontseptsiooni tutvustamast. Vaata pilte.

Geodeedid on  Ohtu teel juba tööd teinud ja töömaa maha märkinud. Tänava elanikele viidud teavituste kohaselt algavad 4, juunil ettevalmistused Ohtu tee (Aiandi tänav kuni Eha tänav) teetöödeks. Ehitustööde kestvus on orienteeruvalt 5 kuud. Liiklus saab olema häiritud, kuid kõigile kinnistuomanikele tagatakse juurdepääs oma kinnistule. Teetööde ajal pole lubatud parkimine tee ääres. Remondi käigus uuendatakse sõidutee katend ja ehitatakse uus kergliiklustee. Ehitustöid teostab Via Infra OÜ. Tööde orienteeruv lõpp on 31.10.20

Poke Paul avas  suveks renditud maalapil linnavalitsuse kõrval suvekohviku.

Gaasitrassi ehitajatel oli linnavalitsuselt antud voli alates tänasest sulgeda poole laiuse kaupa Haapsalu maantee Männiku tänavaga ristumise piirkonnas, kuid tööde järjega pole tänaseks nii kaugele veel jõutud. Aga ega kaevik kaugel ole ja liikluskorralduseks vajalikud ajutised liiklusmärgid o juba kohale toodud. Teadmiseks, et kui mitte täna, siis homme ilmselt on Haapsalu maanteel kaevetööde tõttu oluline liikluse takistaja.

 

Teisipäev, 8.juuni:

Linnapea Enno Fels võttis täna keskpäeval  linnavalitsuse saalis  vastu parimad keilalastest gümnaasiumi lõpetajad. Vastuvõtule olid kutsutud: kuldmedalistid  Alice Buht Keila Koolist, Kerstin Rõuk Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Lisell Linkholm Tallinna Nõmme Gümnaasiumist; hõbemedalistid  Aleks Jõe ja Kairi Käpa Keila Koolist, Annika Alavere Miina Härma Gümnaasiumist,  Hanna Pria Hulkko Vanalinna Hariduskolleegiumist, ning  "4 ja 5" lõpetajad Rolf Kairo, Loretta Kalju, Merit  Veiberg ja Erle Tammistu Keila Koolist, Georg Tõnis Rösel Tallinna Saksa Gümnaasiumist, Marek Lehiste Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Marilin Peters Tallinna Nõmme Gümnaasiumist Marilyn Chelsy Nordström Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumist, Grete Kiisküla ja  Marie-Mette Sokko Kadrioru Saksa Gümnaasiumist ja Kärol Lõhmus Keila Kool; ning õpetajad:  Ahti Noor,  Raili Haugas, Mait Tõitoja ja  Tiina Veisalu. Vaata pilte.

Täna, 8.juunil viibis Keilas haridusminister Liina Kersna. Kohtumisel linnavalitsuses oli juttu Keila koolielu rõõmudest ja muredest, muu hulgas abipersonalist ja õpetajate puudusest. Omaette pikk teema oli huvihariduse rahastamise teemad. Lõpetuseks oli jalutuskäik Keilas – linnavalitsusest koolini ja ka põgus külaskäik kooli. Kohtumisel osalesid lisaks Riigikogu liikmele Timo Suslovile linnapea Enno Fels, abilinnapead Eike Käsi ja Maret Lepisaar ning kultuurinõunik Jaanus Väljamäe. Vaata pilte.

Maa-ameti kodulehel on kevadise aeropildistamise ja linnade, seal hulgas Keila kohal tehtud lennud on kiirortofotodena kättesaadavad. Vaata kaarti

 

Kolmapäev, 9.juuni :

Keila Muusikakoolis 1.-4. juuni 2021 läbiviidud sisseastumiskatsete tulemused on avaldatud kooli kodulehel registreerimiskoodi järgi. Muusikakooli aktus toimub 1. septembril 2021 kell 17:00 Keila Muusikakoolis. I klassi lapsevanemate koosolek toimub 8. septembril 2021 kell 18:00. Ettevalmistusklassi avamine toimub 8. septembril 2021 kell 17-17:45. Vaata lähemalt

Novembris 2020 toimunud Tallinna Muusikakeskkooli korraldatud üleriigilise konkursi "Eesti kõla" lõppkontsert toimus Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses. Konkursil oma vanuserühmas 1.koha pälvinud Keila MK 3.klassi õpilane Ella Marie Mäger ( õp Eva Teppo) esitas kontserdi avalooks Arvo Pärdi "Memme musi".

Selgunud on Loode-Eesti regiooni keelpilliõpilaste videokonkursi tulemused: Keila Mk õpilased olid edukad.  I vanuserühm Linda Taklaja (viiul)   II koht (õp. Ann Meeta Teppo, km. Eva Teppo), Ivireen Arikainen (viiul)    diplom (õp. Jelena Laas, km. Kairi Vavilov), Mirabel Plamus (viiul) III koht (õp. Jelena Laas, km. Kairi Vavilov);  II vanuserühm Deliisa Virunurm (tśello)   I koht (õp. Egmont Välja, km. Kairi Vavilov), Piibe Paalaroos (viiul) diplom (õp. Jelena Laas, km. Kairi Vavilov); IV vanuserühm Katarina Atonen (viiul) diplom (õp. Jelena Laas, km. Kairi Vavilov).

Keila Väärikate Ülikool käib taas koos. Täna juba teist korda peale piiranguid. Ja järgmine nädal on plaanis minna KUMUsse, Kadrioru pargi jaapani aeda ning Maarjamäe memoriaali juurde.  Täna kõneles Erki Fels - ikka kaugetest maadest, kus ta Aafrikas on käinud.

Jaanuaris ja veebruaris toimus Keila Linnavalitsuses omavaheline sammulugemise võistlus. Osa võtsid ligi pooled töötajad. Võitjad on kõik! Et aga üksteist tunnustada, siis tehti täna poolepäevane kultuuripäev naabrite juurde Lääne-Harju valda. Käidi Harjumaa Muuseumi filiaalis - Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis Paldiskis, kus giidituuri tegi ateljeemuusemi projektijuht Nika Kalantar. Paldiski keskväljakut tuli tutvustama vallavanem Jaanus Saat. Vallavanemale kingiti Keila särk ning vallavanem kinkis vastu taaskasutatavast materjalist õmmeldud poekotid. Külastasime ka Padise kloostrit, kus ekskursiooni tegi juhataja Marje Kidron. Vaata pilte.

 

 

Neljapäev, 10.juuni:

Keila Linnavalitsuse 181. istung 10.juunil 2021.

Keila Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega küsib luba välja kuulutada ning läbi viia järgmine riigihange ja võtta seoses sellega rahalisi kohustusi. Avatud hankemenetlus soovitakse korraldada mooduli rendiks Keila Lasteaed Vikerkaar rühmaruumideks lepingu tähtajaga kuni 2 aastat.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamiseks ja eelmise, 2015.aastal vastu võetud põhimääruse kehtetuks tunnistamise eelnõu.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmiseks. Linnavalitsus teeb ettepaneku tunnistada kehtetus tolle määruse paragrahvi 2 lõige 1 , millega teeb Keila linnavalitsus ettepaneku pikendada tähtaega määramata praegu kehtivaid osalustasu määrasid, sh lapsevanema poolt kaetava osa määra 70 eurot, kui lapse mõlema vanema elukoht või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn. Kehtiva määruse kohaselt on osalustasu määrad ühe kalendrikuu kohta kehtestatud perioodiks 1.september 2018 kuni 31.august 2021. Eelnõu eesmärk on soodustada uute perede elama asumist Keilasse ja vähendada paljulapseliste perede maksukoormust. Oluline on märkida, et Keila koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed on toidukulu tasumisest valdavalt täielikult vabastatud.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila Muusikakooli põhimäärus kinnitamise eelnõu ning senise, 2008.aastal kehtestatud eelnõu kehtetuks tunnistamise eelnõu. Olulisema muudatusena lisandub põhimäärusesse vabahariduse mõiste – et saaks õpetada ka täiskasvanuid.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ärihoone laiendamisel Paldiski mnt 35 kinnistul. Projekt käsitleb Paldiski mnt 35 kinnistul paikneva olemasoleva Bauhofi kaubandushoone välimüügiala varikatuse laiendust koos variseinte lisamisega olemasoleva hoone lääneküljele. Olemasolevat varikatust pikendati 7m ulatuses ja varikatuse alusele välisperimeetrile paigaldati variseinad.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ  kasuks Tammiku tee ääres asuva Metsatuka kinnisasjale ligikaudu 198 m² suurusele osale 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ Kalda põik 72 ruutmeetrilisele osale 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus seadis tähtajatult gaasipaigaldise talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse 15 katastriüksuse osale . Gaasitrassi talumiskohustuse pindalad on Pae tänaval  530 m2, Paldiski mnt 7 kinnistul 62 m2, Paldiski maantee - 56 m2, Pargi tänav T2 (lõik 1) - 109 m2, Pargi tänav T2  (lõik 2) - 26 m2, Piiri tänav - 320 m2, Ehitajate tee - 81 m2, Ehitajate tee 3 - 438 m2, Haapsalu maantee - 29 m2, Männiku tänav - 218 m2, Männiku tänav T1 - 364 m2, Männiku tänav T2 - 212 m2, Pargi tn 4a - 422 m2 ning Vaikne tänav - 19 m2. Sundvaldus seatakse gaasitorustiku rajamiseks, talumiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Koidu 100b kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust.  25.05.2021 kaasati menetlusse Koidu tn 100b kinnistu omanik, piirinaabritena Tähe tn 25, Aia tn 11, Aia tn 9 // Tähe tn 27 ja Koidu tn 100 kinnistute omanikud, kellel paluti esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamus hiljemalt 04.06.2021. Naabrid arvamust ei avaldanud. Koidu tn 100b kinnistu suurus on 608 m² ja sihtotstarve on 100% elamumaa. Kinnistul asub 1959. a kasutusele võetud 72 m² ehitisealuse pinnaga, 199 m³ mahuga, keldrita, ühe elukorruse ja madala viilkatusega (ilma pööninguta) elamu. Lisaks asub kinnistul kaks alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ja alla 5m kõrgust abihoonet. Taotleja soovib hoonet laiendada külge ehitamisega ida suunal. 

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõu. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada kinnistule kompaktne elamute piirkond ning määrata uutele elamutele ehitusõiguse ulatus ning hoonestusala ja  tingimused, liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning varustuse põhimõtted. Detailplaneeringu ala moodustub Keila linnas Tammiku tee 4 kinnistust, mille pindala on 65 166 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ning vajadusel nendega külgnevast lähialast. Planeeringuala suurus on ca 7 ha. Detailplaneering koos vajalike uuringutega peab avalikest huvidest lähtuvalt tagama piirkonnas võimalikult kvaliteetse ja tasakaalustatud elukeskkonna (hoonestus, liikluskorraldus, haljastus, taristu jm) kavandamise, käsitlema eskiislahenduse staadiumis erinevaid alternatiive (elamutüübid, puhkealad, kogukonnaalad), analüüsima ning arvestama arenguperspektiividest tulenevaid võimalusi ning mõju elukeskkonnale.  Detailplaneeringu eesmärk näeb ette Keila linna üldplaneeringu muutmist maa juhtfunktsiooni osas: ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks. Eskiisi järgi plaanitakse kinnistule  20 elamukrunti.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse  Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega tehakse ettepanek määrata Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 ning moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 2021. aastal Keila linna territooriumil üks valimisringkond numbriga 1 ja määrata valimisringkonna piiriks Keila linna piirid. Valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks määrataks 21.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt määrab volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks paaritu arvu oma otsusega. Üle 7500 elanikuga linnas peab olema vähemalt 19-liikmeline volikogu ning üle 10000 elanikuga linnas vähemalt 21-liikmeline volikogu. Volikogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda rahvastikuregistrijärgsete elanike arvust 1. juunil 2021. Keila linna rahvastikuregistrijärgsete elanike arv seisuga 1. juuni 2021 oli 9980. Samas on tegelik elanike arv üle juba täna 10000. Lisaks on lähima 2 aasta jooksul Keilas valmimas elamispinnad ligi 200 leibkonnale ning mõne aasta võrra pikema aja jooksul veel ca 334 leibkonnale. Linnaelanike minimaalsest suuremaarvulisem esindatus on linnavalitsuse arvates nende asjaoludel põhjendatud.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu moodustada Keila Linna Valimiskomisjon 5-liikmelisena. Keila linna valimiskomisjoni esimees on Keila linnasekretär. Volikogule tehakse ettepanek nimetada Keila linna valimiskomisjoni liikmeteks Marju Vipper, Janne Käsi, Imbi Grünberg, Jaanus Väljamäe ning asendusliikmeteks Valdur Vacht ja Tarmo Rande.

Selgusid Harju Maakonnaraamatukogu lasteteeninduse logo joonistamise konkursi tulemused! Kaks kuud kestnud võistlusele esitati 51 osaleja poolt 59 võistlustööd. Noorim osaleja oli 4 aastane poiss, vanim 15 aastane neiu. Lapsi aitasid premeerida Keila Tarbijate Ühistu ja Kohvisemu. Eraldi võidutööd me välja ei valinud, küll aga saime küllaga ideid logo kujundamiseks ning tegelikult rohkemgi veel.  Rõõmu Kaubamaja kinkekaardi saavad lapsed, kelle tööd jäid hindajatele silma kas põneva lahenduse või rõõmsameelse tööna. Zürii valikul saavad  kinkekaardid: Darina, Mirell, Steffi, Aleksandra, Liisu, Mette, Katarina, Sirli ja Mirtel. Facaebooki rahva lemmikuhääletuse tulemusena saab kinkekaardi Karl-Kristjan. Lasteteeninduse eripreemia DVD ja magusa meeleheaga saavad: Freia Elaine, Marta ja Uku M. Täname kõiki osalejaid! Näitust kõikidest töödest saate vaadata raamatukogu lastetoas kuni augustikuu lõpuni. Vaata lähemalt.

Harju Maakonnaraamatukogus oli täna Lugemiskoerte programmi hooaja lõpetamine. 13 last oli saanud Rubyle ja Roosile ette lugeda. Täna said osalejad taas kokku, tegid lemmikutega nende perenaise Marelle Papli juhendamisel trikke ja söödi kringlit. Osalejad said ka kiidukirja. Aitäh korraldajale Varje Mägile. Vaata pilte.

Keila Lasteaed Vikerkaar "Looduse sõbrad" töögrupp lõpetab oma esimese tegevusaasta ning viimase õpetliku vahendina  sai loodud  "PUTUKA-HOTELL MUMMU". Kuigi maja on valmis, pole elanikud  veel sisse kolinud, kuid - väikest uudishimu on juba märgata.  Et putukas maja omaks võtaks, on vaja sooja  ja päiksepaistelist ilma. Loodame, et meie  rajatud putukahotelli asuvad suve jooksul elama näiteks lepatriinud, sirelased või kiilassilmad, et seal rõõmsalt  talvituda, paljuneda ja varjuda. Soovime lastele näidata, kui olulised ja tähtsad on putukad ning et  lapsed õpiksid neid hoidma ja märkama. Vaata Pilte

Keila Lasteaed Vikerkaar Naksitralli rühma initsiatiivil ja teiste rühmade toetusel avati Sipsiku majas PUUTÖÖ KESKUSE. Sigimis, sagimis, toksimist ja kopsimist jagus terveks päevaks 😊 Suur tänu idee algatajatele, idee teostajatele ja aitäh tegutsejatele! Vaata videot.

Keila Kooli muusika- ja tantsuklassi katsed on lõppenud ja selgunud on lapsed, kes asuvad seal õppima alates 1. septembrist. Tantsuklassis on veel vabu kohti, eriti on oodatud poisid. Vaata Kooli kodulehte

 

Reede, 11.juuni:

Keila Lehes: esiküljel kolmest kullast ja neljast hõbedast - gümnaasiumi lõpp. Uudistes nutikast tualetist, Keila 2035 arengukava seminarist, heakorrakonkursist, eribussist Karjaküla kalmistupühale, linnuse konserveerimistöödest, muru niitmisest, Korvpallikooli hooaja lõpetamisest ja Kristo Mägi medalitest Eesti noorte karikavõistlustel. Palametsa pajatused jätkavad Juhan Peegli tudengiajaga. Tegija on Ülle Välk. Loe Keila Lehte veebis.

Keilas aktiivseid (viimase 7 päeva kestel registreeritud ) CORONA-19 juhtumeid teada ei ole.

On amplite aeg. AS Keila vesi töömehed riputavad linnas postidele 40 amplit.

Selgus, et Tallinna Aasta õpilase tiitli on pälvinud Keila elanik, Eesti parim iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus. Palju õnne Eva-Lottale ja ta perele!