« Tagasi

21.nädal 2021

Esmaspäev, 24.mai:

Rukkilille lasteaeda on sel nädalal eriti kena minna. Dekoratiivõunapuudest allee on oma kevadise värvi kätte saanud.

Esmaspäeval, 24.mail algas kogu suve kestev ehitustöö Männiku tänaval. Tänav lõigul Haapsalu maanteest pargi tänavani suletakse liiklusele esmaspäeval kell 9 hommikul. Kohalikud elanikud saavad üldjuhul kogu ehituse vältel koduõue siiski sõita. Teistel tuleb ümbersõiduks kasutada Haapsalu maanteed või Pargi tänavat. AS Keila Vesi tellimusel töis teostav OÜ Watercom palub vabandust ebamugavuste pärast. Esmaspäeval freesiti üles vana asfaldikiht. Esimeses etapis  rekonstrueeritakse veetrassid. Järgmises etapis, alustatakse gaasitrassi ehitusega, sügise pool pannakse paiga teised vajalikud kommunikatsioonid ja rajatakse uus tänavakate. Männiku tänava uuendamise lõputähtaega ei ole veel paika pandud, kuid lootus on valmis saada enne talve algust. Pilt 28.maist.

 

Ehituse esimestel päevadel selgus, et Männiku tänava malmist trasside seisukord on nii kehv, et nad purunvad mitte ainult kopaga kokkupuutel, vaid piisas sellest, kui kopp toru läheduses pinnast liigutab.

COVID-19 info: Viimase nädala kinnitatud haigusjuhtude arv on Keilas 15, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 149,34. Suhtarv Eestis on 110,24 ja Harjumaal 94,54. Viimasel ööpäeval Keilasse uusi nakatumisi juurde ei tulnud.

Keila Kooli põhikooli lõpetajad tähistasid lõpukella.

Sel nädalal jõudis saab gassitrass raudtee alt läbi. Trass puuriti läbi Männiku tänava otsast.

Sel nädalal tehti staadioni tartaani parandustöid. Tööd võivad võtta aega ja natuke häirida ka tavapärast spordi rütmi. Palume kõigilt staadioni kasutajatelt kannatust ja mõistvat suhtumist.

 

Teisipäev, 25.mai:

Keila Päev jääb ka sel aastal ära, otsustas korraldustoimkond. Et tavapärasel Keila Päeval, mai viimasel laupäeval Keila Päeva ei toimu, oli juba varem selge ja korraldajad mõtlesid 12.juuni peale. Täna Vabariigi Valitsuses räägitu andis mõista, et ka 12.juuni ei luba ei laata ega muul moel tavapärast Keila Päeva ning isegi ainult õhtust kontserti Keskväljakul läbi viia. Ehk kunagi tulevikus. Väiksemaid sündmusi saab siiski ka varem korraldada.

Keila Linnavolikogu 43. istung toimus Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruanne. Audiitorfirma Grant Thornton Baltic OÜ vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 2020.aasta planeeritud eraisiku tulumaksu laekumine oli 11,3 miljonit eurot,  laekus 1,4 miljonit. Kokku oli eelarve laekumine 100,5% .

Keila Linnavolikogu kiitis heaks „Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" ning suunas see avalikule väljapanekule 26.05. kuni 26.06.2021 linnakantseleis ja Keila linna veebilehel. Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile klv@keila.ee  või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keskväljak 11, Keila linn. Volikogu otsustas korraldada 28.06.2021 algusega kell 18.00 Keila linnavalitsuse saalis kava avalik arutelu, juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitati kirjalikke ettepanekuid.  

Keila Linnavolikogu andis Keila Linnavalitsusele nõusoleku hüvitada 1,5- kuni 3-aastase lapse kohatasu omaosalus eralapsehoiuteenuse mittekasutamisel 12. aprillist kuni 30. aprillini 2021(k.a.) maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta, kusjuures teenuse mittekasutamisel on kohatasu omaosalus 0 eurot ning teenuse kasutamisel arvestatakse kohatasu omaosaluse suurus proportsionaalselt kohalkäidud päevade järgi.

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. novembri 2016 määrust „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord". Seni kehtinud määruse kohaselt  pidi linnavalitsuse esitama oma ettepanekud Keila linna teenetemärgi kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule hiljemalt 1. aprilliks. Piirav kindel kuupäev  Keila linna teenetemärgi avalduste ja ettepanekute esitamisel volikogule võib olla takistuseks vääriliste kandidaatide tunnustamisel, mistõttu see säte võiks olla paindlikum, sestap jäeti tähtaeg uuest redaktsioonist välja. Seni kehtinud kohaselt Keila linna teenetemärgi korraline andmine toimub üks kord aastas Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel, mis on tänases piirangute olukorras ebamõistlik säte ning võiks samuti olla paindlikum. Uue sõnastuse järgi toimub Keila linna teenetemärgi andmine Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel või muul piisavalt väärikal moel selleks sobival ajal ning kohas. Linnavolikogu otsustas tõsta aasta kultuuripreemia suurust. Seni jagunes kõigi preemia saajate vahel 3000 euro. Vastavalt ettepanekule kehtestati kultuuripreemia suuruseks 3000 eurot ühe kultuuripreemia saaja kohta.

Tänasest on Keilas ka Kevade, Suve ja Sügise tänav. Maaamet registreeris aadressandmete registrisse Keilasse uued tänavanimed. Uued tänavad hakkavad asuma arenduspiirkonnas Ülesõidu tänava, Ringtee, Tuula tee ja Raba tänava vahelises kvartalis, piirkonnas, mida ajalooliselt teatakse Patsaku nime all. 

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond võõrustas Saku I liiga 9.-12. koha mängus alati tugevat Eesti Maaülikool/Skarconi meeskonda. Kolme tasavägise veerandaja järel suutis Keila võita viimase perioodi 31:18 ja kogu mängu seisuga 79:68. Keila parimana Kristen Kasemetsalt 18 punkti ja 6 lauapalli. Norman Rüütsalu lisas 14 punkti ja 5 lauapalli, Conrad Sengbusch 11 punkti, 5 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu ning Roland Tamkivi 8 punkti, 9 lauapalli ja 2 viskeblokeeringut.

Selgus, et Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade EMEA aasta helikunstniku kategooria nominent on Kaspar Brandt Keilast

Keskkonnaagentuuri Riigi Ilmateenistus andis välja erakorralise teabe 26.05.21 päeval oodatava tugeva vihmasaju kohta. Oodatav sajuhulk 12 h jooksul 20-30 mm. „26.05.21 hommikul tugevneb põhjarannikul  ida- ja kirdetuul 14, puhanguti 18 m/s. Päeval lõuna poolt alates pöördub tuul edelasse ja tugevneb Lõuna-Eestis puhanguti 18, pärastlõunal Põhja-Eestis 15-20 m/s. Tähelepanu! Suur sajuhulk tekitab kohalikke üleujutusi. Kuna maapinna niiskus on väga kõrge, siis koos tugeva tuulega on puude langemise oht!"  Keilas vihm ja tuul siiski midagi kurja ei teinud.

Harjumaa Muuseumis oli 25.-26.mail ReStart koolitus.

Vanamõisa Vabaõhukeskuses tutvustati selle aasta oktoobris toimuvad „Porikuu festivali".

 

Kolmapäev, 26.mai:

Lõpetas Keila Muusikakooli XLIV lend. Lõpetajad andsid aktuse alustuseks ilusa kontserdi. Siis luges direktor Andres Teppo üles kõigi kaheteistkümne lõpetaja kohta nende erialaõpetaja iseloomustuse ja lõpetaja saavutused erinevatel konkurssidel. VAATA PILTE

Keila Kool andis teada, et valminud on järjekordne partii kooli sõrmuseid. Piduliku aasta raames valmis lisaks olemasolevale ka kitsam variant.

Keila Ringmajanduse ühing kutsus osalema küsitluses kas ja kus Keilas toiduringluskapp olla võiks? Toiduringluskapi loomise eesmärk on kogukondlikult vältida toidu raiskamist ning jagada üle jäänud toitu/jooke teistele inimestele selle asemel, et ära visata. Sellist tüüpi toiduringluskapp toimib juba Laulasmaal.  Keila Ringmajanduse Ühing teeb eeltööd kapi loomiseks Keilasse. Oled oodatud vastama allpool olevatele küsimustele ja kaasa mõtlema!

Täna oli Gruusia taasiseseisvumispäev. Palju õnne Gruusia! Palju õnne Tshiatura! Sel puhul lehvis päeval linnavalitsuse ees Gruusia lipp. Sel aastal langeb Gruusia iseseisvuspäev kokku 850 aasta möödumisega gruusia luuletaja Shota Rustaveli, Gruusia rahvuseepose "Kangelane tiigrinahas" autori sünnist . Seega on tänavuse iseseisvuspäeva loosung "Ma olen pärit Rustaveli riigist".

 

Neljapäev, 27.mai:

Keila Linnavalitsuse 179.istung 27.mail 2021.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva isiku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus otsustas tagastada P.DUSSMANN EESTI OÜ poolt tasutud pakkumuse tagatis pakkujale P.DUSSMANN EESTI OÜ-le viie tööpäeva jooksul arvates P.DUSSMANN EESTI OÜ pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemisest, st hiljemalt 08.06.2021. Korralduse eesmärk on sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses Keila Kooli toitlustaja hankes esitatud pakkumuse tagatiste tagastamine. Pakkuja P.DUSSMANN EESTI OÜ  tasus Keila Linnavalitsusele pakkumuse tagatisena 6 000 euro suuruse rahasumma, milline summa tuleb tagastada 5 tööpäeva jooksul pärast tema pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppu.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Haapsalu mnt 2 ja Paldiski maantee kinnistutel perspektiivse avaliku WC ühendamiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tänavatorustikuga. Avalik WC paigatakse pargi loodenurka, päikesekella lähedusse.

Linnavalitsus kinnitas osaühing Keila Tervisekeskus 01.01.2020 – 31.12.2020.a majandusaasta aruande. Osaühing Keila Tervisekeskus ruumides tegutseb ligi paarkümmend erinevat spordiklubi. Osaühing Keila Tervisekeskus käive 2020. aastal oli 659,5 tuhat eurot. 2020. aastal investeeriti põhivarasse 48,4 tuhat eurot. 2020 aasta suuremad investeeringud olid hoone külma ja soojatarbevee magistraalliinide uuendamine ja 21 614,72 euro eest, meeste pesuruumide renoveerimine. Tööd tehti riigi Covid19 toetusega. Lisaks osteti uued korvpallikonstruktsioonid, investeeriti spordisaali inventari turvalisusse ja soetati tänavavalgustus postid ja valgustid Keila Terviseradadele. Osaühingus Keila Tervisekeskus töötas seisuga 31.12.2020 11 töölepinguga töötajat, kellest otsese administreerimisega tegelevad 3 inimest ja töövõtulepinguga 7 töötajat. Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku koos tööjõukuludele lisanduvate maksude ja maksetega 290,75 tuhat eurot.

Keila Lasteadades olid täna lõpetamised - lasteaialapsed saadeti kooli. Miki lasteaias lõpetas 75.lend, kes on eriline selle poolest, et nemad said käia kolmes lasteaias - Miki vanas majas, ajutistes ruumides Sipsiku maja kõrval ja nüüd uues lasteaia majas. Kokku lõpetas täna Mikis 26 last. Palju õnne! Miki lõpetajate vanemad kinkisid tänase piduliku päeva puhul lasteaiale omatehtud mudaköögi. Sellel aastal lõpetab 26 last Sinilillede, Pääsusilmade ja Nurmenukkude rühmast. VAATA PILTE

Keila Lasteaed Vikerkaar „Looduse sõbrad" töögrupp käivitas sel kevadel projekti „Näpud mulda!". Projekti „Näpud mulda"  eesmärgid: *laps teab, mida on taimele kasvamiseks vaja,*laps saab aru taime kasvamisprotsessist (seeme-taim-õis-vili), *laps teeb iseseisvalt / täiskasvanu abiga jõukohaseid töid (külvab seemneid, kobestab mulda, kastab, rohib) *laps oskab hinnata omakasvatatud põllumajandussaadusi, *laps saab läbi praktiliste kogemuste hulgaliselt emotsioone. Lasteaia FB lehet: Aprillis sättisime paika peenrakastid, seejärel pintseldas iga rühm oma kasti üle linaõliga ning täitis värske ja rammusa mullaga. Enne avamaale seemnete külvamist oli võimalik üht-teist toas ette kasvatada ning vilgas taimekasvatus läks rühmades lahti juba siis, kui kevad alles uksele koputas. Maikuus külvatakse mulda seemned ja istutatakse maha ettekasvatatud taimed. Seejärel hoolitsetakse  ühiselt koos lastega taimede eest, jälgitakse nende kasvu ning korjatakse saaki. Igal rühmal on „vabad käed" selles osas, mida külvata ja kuidas taimede eest hoolitseda. Täname südamest Valdek AS-i, kes meile lahkelt puidust alusekraed kinkisid ning AS Keila Vesi, kes meile mullakoorma tõi! VAATA PILTE.

Abiturientide lõpukell - tutikella pidu oli Keilas sel aastal tavapärasest hiljem. 64.lend tegi linnas melu täna, 27.mail. Tavapäraselt käidi ka linnavalitsuses. Katusel tervitasid lõpetajaid linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi. Ja nagu näeb ette tava aastast 2012, tehti linnapeaga katusel ühispilt.

VAATA VEEL PILTE

 

Reede, 28.mai:

Keila Lehes: esiküljel Tuulat tee korterelamutest. Uudistes gaasitrassi edenemisest, Kevadtormist, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavast, Porikuu festivalist, akordionitähtedest ja ära jäävast Keila Päevast. Pikem lugu koolis käimise rõõmust Keila Kooli 3C klassi suu läbi. Palamets pajatab toakaaslasest Lennart Merist. Tegija on Andres Vainu. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keila Linnavalitsus ootab ettepanekuid Keila linna Teenetemärgi andmiseks. Et jõuda ettepanekud esitada otsustamiseks Keila Linnavolikogu juunikuisele istungile, peaks ettepanekud laekuma hiljemalt 14.juunil.

Keila Linnavolikogu muutis teisipäeval oma 29. novembri 2016 määrust „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord". Seni kehtinud määruse kohaselt  pidi linnavalitsuse esitama oma ettepanekud Keila linna teenetemärgi kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule hiljemalt 1. aprilliks. Nüüd jäeti see piirang välja uuest redaktsioonist välja. Seni kehtinud kohaselt Keila linna teenetemärgi korraline andmine toimub üks kord aastas Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel, mis on tänases piirangute olukorras ebamõistlik säte ning võiks samuti olla paindlikum. Uue sõnastuse järgi toimub Keila linna teenetemärgi andmine Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel või muul piisavalt väärikal moel selleks sobival ajal ning kohas. Sobilik sündmus auhinna üleandmise on  augustis.

Tervisekeskuses hooaja viimane kodumäng: Keila Korvpallikool vs SK Nord Aid/Cramo. Hooaja viimases kohtumises võõrustatakse SK Nord Aid/Cramo võistkonda. 9-12. koha mängus selgub, millisel kohal lõpetab Keila oma debüüthooaja Saku I liigas. Keila Korvpallikooli esindusmeeskond lõpetas debüüthooaja Saku I liigas 9. kohaga! Tosina meeskonna konkurentsis napilt kohamängudelt eemale jäänud Keila võttis 9.-12. koha mängudelt maksimumi, alistades kõik kolm vastast. Hooaja viimases kohtumises käis Keila jõud üle SK Nord Aid/Cramost seisuga 97:66. Keila kasuks tõi Christopher Lenk 21 punkti ja 6 lauapalli, Norman Rüütsalu 14 punkti ja 6 lauapalli, Conrad Sengbusch 12 punkti, Roland Tamkivi 11 punkti, 6 lauapalli ja 5 vaheltlõiget, Marcus Lenk 10 punkti ja 7 lauapalli ning Kristen Kasemets 10 punkti.

 

Laupäev, 29.mai:

29.05.2021 Laupäeval kell 11:00-13:00 toimub Keila Terviseradadel talgupäev. Koos teevad talguid Ujumisklubi Swimclub, Keila Jalgpalli ja Keila korvpallikooli treenerid ja sportlased. Talgulistele pakutakse suppi.

Täna pidanuks toimuma Keila Päev. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seatud coronapiirangutest, jäi Keila Päev ära, nagu ka eelmisel aastal.

Keila Korvpallikooli U12 tüdrukud osalesid täna Alexela 3x3 turniiri esimesel etapil U13 vanuseklassis. Tulemuseks teine koht

 

Pühapäev, 30.mai:

100tamme pargi 3.sünnipäeva tähistati täna, 30.mail traditsiooniliselt Pargipiknikuga. Meeleolu lõi Nedasja Küla Bänd. Kalandus oli Nokitsejate telgi teema. Enne oli piknikku toimusid veel putukateadlase Urmas Tartese putukaretked. Ilus (aga mitte palav) ilm kaunistas sündmust. VAATA PILTE
100tamme pargi sünnipäeva puhul korraldatud Pargipikniku juhatasid sisse putukateadlase Urmas Tartese putukaretked ümber Keila mõisa. Pargipikniku alateema oli mõisapargi liigirikkus. VAATA PILTE