« Tagasi

18.nädal 2021

 

Esmaspäev, 3.mai:

Keila Linnavalitsus maksab suure pere toetust Keila linna lapsevanemale, kes kasvatab vähemalt nelja alaealist last. Toetust makstakse 50 eurot lapse kohta üks kord aastas ühele vanemale tingimusel, et lapsed ja üks vanem on rahvastikuregistri andmetele registreeritud ühele aadressile. Toetust makstakse kui lapsevanem ja lapsed on Keila linna elanikud 1.mai seisuga. Jooksval aastal täisealiseks saav laps loetakse suure pere toetuse saamisel alaealiseks. Toetuse saamiseks palume lapsevanemal esitada avaldus Keila linna kodulehel e-taotluskeskkonnas või paberkandjal (avalduse blankett kodulehel   https://www.keila.ee/e-taotlused1  )

LõppeS vesinikuautode Toyota Mirai ja vesinikutankuri demoperiood Keilas. Omanik viis need nüüd esitlusele Tallinna Linnatranspordi bussiparki Kadaka teel.

Alates 3. Maist Keila Koolis:  5.-8. klasside ja 10.-11. klasside õpilased (v.a. põhjamaja II ja III kooliastme ning loodemaja III kooliastme tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased) viibivad distantsõppel alates 03. maist 2021. 2. 1.-4. klassid (s.h pargimaja I kooliastme (1.-3. klass) tõhustatud- ja eritoeklassid), 9. klassid ja 12. klassid, põhjamaja II kooliastme (4.-6. klass) ja III kooliastme (7.-9. klass) ning loodemaja III kooliastme (7.-9. klass) tõhustatud- ja eritoeklassid jätkavad kontaktõppel.  Vältimatu vajaduse korral võib 5.-8. klasside ja 10.-11. klasside õpilasi kooli kutsuda, kuid ainult üks-neljale (õpetaja ja kuni neli õpilast) konsultatsiooniks (3-5 korda nädalas). Vajaduse hindab tugimeeskond ja tööd koordineerivad õppealajuhatajad.  Kehtib Keila Kooli kodulehel olev tundide ajakava. Põhjamaja tundide ajakavas on järgmine muudatus: 6. tund 13.20-14.05 7. tund 14.15.-15.00 8. tund 15.10-15.55 .  Koolimajades viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik.

Keila Tervisekeskus on taas avatud alates 03.05.2021. Avatud on ujulas suur bassein, sportimiseks. Ujula poolel on hetkel veel suletud väike bassein, liutoru, mullivann ja saunad. Avatud on veel jõusaal, eelbroneerimisega 10 inimest korraga saalis. Ilusa ilmaga toimub paar korda nädalas ka väli rühmatreeningud.

Alates 3. maist taasavati külastajatele Harju Maakonnaraamatukogu, võimaldatakse avakogu kasutamist, interneti ja printimispteenust, näituseruumi külastust  jne. Rühmaüritusi siseruumis endiselt ei toimu. Ikka samad reeglid, maskid, desinfitseerimine, 2+2 reegel

Algas kandideerimine Keila Õpilasmalevasse. Sellel aastal toimub Keila õpilasmalev 9.-19.augustil. Registreeruda saab 3.maist kuni 17.maini 2021. Malevasse saavad kandideerida 13.-15. aastased Keila linna noored. Kandideerimise info leitav http://www.keilanoortekeskus.ee/malev . Kandideerimise spikker: Online-kandideerimisvorm - tähtaeg 17.05, CV - tähtaeg 17.05, lapsevanema avaldus ( digiallkirjastatud)  tähtaeg 17.05, töövestlus (juunis), tööohutus- ja seadusandluskoolitus + töölepingu allkirjastamine (august). Küsi julgelt:  lisett@keilanoortekeskus.ee .

Kui kultuurikeskus on suletud, on seda aega hoone vuntsimiseks kasutatud. Täna alustati hoone välisilme uuendamisega. Sammaste viimistlus oli pragunenud. Uuendatuks saavad ka karniisid ja muud iluvead. Saalis on juba suuremad tööd tehtud. Kohe-kohe riputatakse üles ka uued kardinad ja eesriie.

Jõepargis üks mitmesajaaastane tamm laialivajumisest säästetud. Kaks haru, mis olid juba teineteisest eemale vajunud, ühendati omavahel spetsiaalse rihmaga. Ja mõned kuivanud oksad sai ka eemaldatud. Ehk kestab veel mõnisada aastat. Aitüma hea töö eest, arborist Priit / Arborist24. VAATA PILTE

ESPAKi hoones, Põhjakaare 3 pandi tööle Keila esimene eskalaator. Sellega saab II korrusel täna avatud õmblusfirma Protten uude kauplusesse.

Algas hoovide registreerimine 14.augustiks kavandatud Keila Hoovilugude päevale. Aega registreeruda on 28. juunini, kuid ikkagi tasub kiirustada, sest ega linn ole kummist ning lõputult hoove avama ei mahu. Mõnusat mõttelendu teemal "Kodusadam Keila" .  Registreerimisvorm_ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScXm.../viewform

Covid 19 info: üle aegade saame teada anda, et viimasel ööpäeval oli Keila elanikel 0 uut nakatumist. Oht ei ole siiski möödas ja see haigus pole kuhugi kadunud, sest viimase nädala jooksul tuli Keilasse juurde 27 uut nakatumisjuhtu, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 268,82. Sama number on Harjumaal 194,37 ja Eestis 180,74.

 

Teisipäev, 4.mai:

Keila Kooli avaldas lõpuaktuste info. 9. klasside aktused toimuvad neljapäeval, 17. juunil, kell 12.00 I aktus - 9.a, 9.e, 9.f, 9.d, 9.g, neljapäeval, 17. juunil kell 16.00 II aktus - 9.b, 9.c, 9.l ja 9.lv.  12. klasside aktus toimub reedel, 18. juunil, kell 15.00. Mittestatsionaarne osakonna aktus toimuv reedel, 18. juunil, kell 19.00 – korraga 9. klass ja 12 .klass. Aktuse korraldus sõltub tol hetkel kehtivatest COVID-19 piirangutest. Keila Kool järgib kõiki EV Valituse poolt kehtestatud reegleid.

Tänasest avanes Keila Sotsiaalkeskuse koduleht uues välimuses. https://www.keilasots.ee

BC KALEV/CRAMO  andis teada, et on pandud oksjonile keilalase Rauno Nurgeri särk. See on võimalus soetada endale Rauno Nurgeri autogrammiga ainulaadne eridisainiga mängusärk (XXL) , mille ostuga toetad Eesti Lasterikaste Perede Liitu. LOE SIIT

 

Kolmapäev, 5.mai:

Harjumaa Muuseum on taas külastajatele avatud. Lisaks püsinäitusele on vaadata väljapanek Harju-Viru rüütelkonna ajaloost. Näitus "Universitas vasallorum" tutvustab Harju-Viru vasallide mitmekülgset ajalugu alates rüütelkonna tekkimisest Taani ajal kuni orduaja viimase sajandini,  hõlmates korporatsiooni tekkelugu, vasallide elukorraldust, nende ühiskondlikku rolli ja kultuuri. Näituse kuraator on Harjumaa muuseumi teadur German Lebedev, tekstid koostasid Kristjan Kaljusaar ja German Lebedev, kujundus ja graafilised tööd Daniel Kolpaktši, German Lebedev. Näitust valmistas ette Harjumaa Muuseumi kollektiiv. Eksponeeritavad esemed pärinevad Harjumaa Muuseumist, Eesti Ajaloomuuseumist, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogust ning Rahvusarhiivist. Näitus "Universitas vasallorum" oli sügisest siiani vaadatav ka Narva Muuseumi linnusetorni 5. korrusel. VAATA PILTE.

 

Harju Maakonnaraamatukogu „Minu kogu" kapis on Anni Merilaini hobuste ja koos ema Kärdiga tehtud hobusetekkide näitus.

Raamatukogu fonoteeki on saabunud uued CD-plaadid. Neist paljud on võitnud  2021. aasta muusikaauhinna. Olete oodatud meie muusikakoguga tutvuma ja laenutama.

 

Neljapäev, 6.mai:

Keila Linnavalitsuse 175.istung 6.mail 2021.

Linnavalitsus kehtestas tagasiulatuvalt Keila Lasteaed Vikerkaar  Poku rühmas perioodil  03.05.2021 – 06.05.2021 osalustasu määra 0 eurot järgmistes rühmades, kuna rühma lapsed oli sunnitud olema nimetatud perioodil eneseisolatsioonis. Aprilli kohta on vastav korraldus linnavalitsusel juba tehtud.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Linnamäe tee 23 kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib hoonet laiendada peale- ja külgeehitamisega. Esimese korruse peale soovitakse ehitada teine ehk katusekorrus ja laiendada hoonet külgsuunas trepikoja rajamiseks. Katuseks on mõeldud viilkatus koos katuseakende ja vintskappidega. Kinnistul asub  praegu 1982. a kasutusele võetud 63 m² ehitisealuse pinnaga, 170 m³ mahuga, 1 elukorruse ja madala viilkatusega  elamu. Lisaks asub kinnistul 40 m² ehitisealuse pinnaga puukuur ja üks seadusliku aluseta püstitatud abihoone.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Tammiku tee ääres asuval Surnumäe kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ümberehitamiseks Pae tänav kinnistul ja kaugküttetorustiku ehitamiseks Pae tn 11 kinnistul. Enne ehitustöödega alustamist tuleb maaomanikke kirjalikult teavitada eelseisvatest töödest.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Ehitajate tee 13 kinnistule ehitatud seiklusrajale. Keila linna kaasava eelarve võidutööna rajatud madalseiklusrada asub Keila Terviseradade lähistel, staadioni kõrval oleval territooriumil. Seiklusrada on paigaldatud kokku 13-le puule ja 3-le postile. Puude valik teostati arvestades puude paiknemist, vanust, tervisliku seisukorda ja liiki. Maapinda atraktsioonide all on tasandatud puiduhakkega.

Linnavalitsus seadis tähtajatult sundvalduse Aktsiaselts Keila Vesi kasuks järgmistele kinnisasjadele Kruusa tänava kahele kinnistule ning  Kruusa tn 23b kinnistu osadele tänavavalgustusmastide ja maakabelliini, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks valgustusmastide toimimise tagamise eesmärgil.

Valitsus kinnitas riigihanke „Keila linnas Ohtu tee (Aiandi tänav kuni Eha tänav) teetööd" tulemused. Edukaks tunnistati VIA INFRA OÜ pakkumus maksumusega 169 764,76 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Riigihankel konkureeris üheksa kvalifitseeritud pakkumist, mis kõik osutusid vastavaks konkursi tingimustele.

Täna, 6.mail toimus lõpuks Keila Kooli Pargimaja juurdeehituse sarikapidu. VAATA PILTE. Pärja järel käisid ASi Keila Vesi juht Janno Jazõkov ja Keila Kooli algklasside õppeala juhataja Mirjam Pärtel. Sarikapärja-teemalised kõned pidasid Keila linnapea Enno Fels ja Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos. Tarmo sõnas oma kõnes: "Täna on igas kõnes hea kasutada sõnu investeerimine, areng, tulevik, lapsed. Iga tulevikku investeeritud euro, sõltumata sellest, kas me ehitame lasteaeda, kooli või ülikooli, tuleb kümnete eurode ulatuses tagasi. Mina isiklikult olen selliste investeeringute pooldaja ja toetaks ka ise, kui vaja on. Parem investeerida haridusse, kui kulutada hiljem raha inimeste sotsiaalse heaolu tagamiseks". Hoone oli oma maksimumkõrguse saavutanud juba kuid tagasi, kuid varem ei tahetud ehitajate tänamist teha, kui epidemioloogiline olukord oleks veidikenegi leebem. Uude õppekorpusesse tuleb 480 õpilasele 20 klassiruumi. Ruutmeetreid on laiendusel 4800, sh õppekorpus kolmel korrusel, võimla ja söökla koos köögiga (võimla all). Valmimisaeg on selle aasta oktoobris.

 

Jõesaarele paigaldatud telgis toimus kes teab mitmendal katsel lõpuks Keila Noortekeskuse korraldusel noorte tunnustusüritus Aasta Jälg 2020. VAATA PILTE. Nominatsioonid:

LOOV NOOR: Tähte Paalaroos, Ursula Prants, Kristopher Muraveiski, Emili Viirlaid, Carolin Liis Tamm ning võitja Kriselda Kisel. Ta kirjutab luuletusi ja tekste, osaleb nendega konkursitel ja võidab auhindu. Tema loomingus väljendub tema äärmiselt huvitav sõnakasutus ja maailmahoiak. Ühtlasi on ta oluline osa Keila Noortelehest, lisaks tegeleb ta veel ka näitlemise ja etlemisega. Ta olemus, kuidas ta suudab läheneda kõigele nii loominguliselt, et ihukarvad tõusevad püsti on nii fantastiline.

TEGUS NOOR: Miina Vanem, Romet Mägi, Karl Markus Veiberg, Sandra-Eliis Liiva, Kriselda Kisel ning võitja Maikel Mõttus, kes on silmapaistev Keila noor, kes on vabatahtlikult korraldanud Mõte kuubis noortetoas tegevust. NeoonRetroAction sündmustesarja igakuine korraldamine ning plaanis on veel mitmeid üritusi – jõulu- ja muusikateemaline raadiosaade, DJ-huviring  ning välikino Keila Noortekeskuse juures. Ta väärib vägagi tegusa noore tiitlit, kasvõi juba oma pealehakkamise ja elurõõmsa suhtumise eest.

TEGUSATE NOORTE GRUPP: Keila TV, Keila Maleva Heakorrarühm, Keila kooli 66.lennu bänd Kegel ning võitja Keila Noorteleht. Keila Noortelehe töögrupp koosneb teotahtelistest asjahuvilistest, kes on tulnud kokku, et teha midagi ägedat. Noorteleht on väga mitmetahuline ja meelelahutuslik noorteväljaanne, mille eesmärk on kajastada noortele huvitavaid teemasid nii noortele endale kui kogu Keila linnarahvale. Keila Noortelehte teeb selline seltskond, kes koolis esiplaanile väga ei trügi, need noored saavad ennast teostada ja on väga tunnustust ja seeläbi tulevat motivatsiooni väärt

NOORTE LEMMIK: Kaidi Torjus, Moonika Tsilk, Madis Loorents ja võitja Geter Ehrenpreis. Geter tahab inimestega suhelda, ta kuulab, kui kellelgi on mure ja see on imetlusväärne, kui kaugele ta on nõus minema, et inimest aidata. Ta on suurepärane eeskuju noortele, alati abivalmis ja positiivne, oskab kuulata ning vajadusel head nõu anda. Ta suudab noorte jaoks olemas olla ning samal ajal tegutseda väga aktiivselt ka Noortelehes, korraldada Aasta Jälge, viia läbi kokkamisõhtuid, käia ülikoolis ja veel palju muudki. Imetlusväärne teejuht noortele.

Eraldi oli kohale meelitatud Rasmus Pitkanen, kes polnud siiani tulnud järgi oma 2018.aasta Loova Noore auhinnale. Uue Kategooria auhinna PÜSIJÄLG pälvis Kai Kulbok.

 

Trotsides vihma kogunes täna õhtul Jõesaarele seltskond Keila noorsportlasi. Anti üle Keila Sporditäht 2020 auhinnad. VAATA PILTE.

Laureaadid:

Keila Jalgpalliklubi: Marten Henrik Kelement, Keila Jalgpalliklubi esindusvõistkonna liider. Eesti noortekoondise liige erinevates vanuseklassides. Käesoleval aastal jätkab mängijateed Eesti Premium liigas. Keila JK 2011 poisid ja treener Kenno Muraveiski.2011 sünniaastaga poiste võistkonda tunnustame pühendunud tegutsemise eest!  Mitmetel turniiridel saavutasid nad poodiumikohti.

Keila Võrkpallikool: Helena Loos  - Keila Võrkpallikooli U-20 naiskonna sidemängija, Eesti naiste koondise sidemängija, Eesti karikavõistluste II koht ning U-20 naiskond: Eesti karikavõistluste 6. koht. Treener on Jüri Rumm.

Võimlemisklubi Sistrum: Mia-Marleen Jõgiste, kes on kuus korda võitnud koos rühmaga Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestivalil laureaaditiitli ja kaks korda võitnud koos rühmaga võimlemisfestivalil GymnaFest laureaaditiitli. Treener on Sirje Aija

Kergejõustikuklubi TIPP: Aet Laurik - kahekordne Eesti karikavõitja kaugushüppes. Eesti meistrivõistlustelt 3 hõbemedalit. Rahvusvahelistel M. Kutmani mälestusvõistlustel II koht isikliku rekordiga 6.43, mis on Eesti kõigi aegade edetabelis viies tulemus.

Keila Swimclub: Marie Lindepuu, kes jõudis oma vanusegrupis Eesti parimate hulka ja ujus välja medali ning finaalikohti Eesti Ujumisliidu võistlustel. Marie on alati osalenud Keila Linna  ja Harjumaa ujumisüritustel.

MTÜ Spordisemu: Oliver Grauen, kes on tulnud ekstreemjooksus Eesti meistriks ja ka Euroopa meistriks kuni 16. aastaste võistlusklassis. Eesti meister vabamaadluses ja kreeka-rooma maadluses. Kuulub Eesti koondisesse kahes maadlusliigis.

Võimlemisklubi Graatsia: Karina Rotar, kes  on edukalt võistelnud nii Eestis kui ka välismaal ja võitnud medaleid, karikaid ja Missi tiitleid.  Treenerid: Maria Hirs ja Diana Dambajeva

Panter Motosport: Stig Ross, mitmekordne Eesti meister trialis.

MTÜ Akropesa : juunioride rühm koosseisus - Keiti Kiintok, Johanna Saarik, Anita Tamm -Eesti meistrid sportakrobaatikas juunior 11-16 klassis naiste kolmikute kategoorias.

Keila Korvpallikool: Kristen Kasemets, Keila Korvpallikooli esindusvõistkonna liider ning Keila Korvpallikooli esindusmeeskond: Eesti II liiga võitja aastal 2020, treener – Peep Pahv.

Eriauhinnad said Eva-Lotta Kiibus – Keilast pärit Eesti parim iluuisutaja, Anna Levandi – Eva-Lotta treener, Peep Pahv – Keila korvpallivõistkonna treener, kes on poisid laste võistlusklassist meeste tasemele toonud ning Enno Fels  -  noorte spordivõimaluste tagamise eest –  spordiringidele treeningbaaside kasutamine on Keila linna eelarve kulul.

 

Täna toimus Harju Maakonnaraamatukogu eestvedamisel ja interneti vahendusel 3.-4. klasside kirjandusmängu Harjumaa eelvoor. Suured tänusõnad Keila Kooli õpetaja Geithy Plakkile, kelle kaasabil ja julgestusel 🙂 zoomi kaudu võistlus läbiviidud sai. Võrdlemisi tasavägises võistluses läks esikoht Harkujärve Põhikooli  võistkonnale Liivatera. Teise koha napsas endale Haabneeme Kooli võistkonna HLK ees aga Püünsi Kooli Raamatuässade võistkond.  Üldse osales kokku 14 võistkonda üle maakonna. Keila Kooli usinatest lugejatest saavutas parima tulemuse võistkond Põhjatäht, saades auväärse 4.-nda koha. Esikoha saanud võistkonna liikmed saavad lisaks aukirjale ka Tiina Laanemi raamatu "Kollase Kassi Komando", kus on sees kirjaniku pühendus. Lisaks muidugi esindavad võitjad meie maakonda kirjandusmängu finaalis. Kirjandusmängu finaal toimub 15.mail 2021 kell 12 samuti virtuaalsena, seekord korraldajaks Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Selgus, et Harjumaa PARIM õpilasfirma 2021 on  Keila osalusega ŠiirS. Õpilasfirma ŠiirS valmistab maitsvaid ja tervislikke jääteesid. Õpilasfirma tegusad eestvedajad õpivad Keila Koolis ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis. Palju palju õnne @ÕFŠiirs ja õpilasfirma juhendajale Annelile! Parima õpilasfirma 2021 valimine osutus väga pikaks ja tasavägiseks. Kuid siiski, meie suurepärane žürii on oma otsuse langetanud ja kirjeldab võitjat järgmiselt: „Eestvedajad on motiveeritud ja pühendunud alustajad ettevõtluses; Tehtud on põhjalik eeltöö nii tootearenduse vallas, kui tootmise läbimõtlemisel ja korraldamisel; Tooted on oma koostiselt atraktiivsed ning nii sildi disain kui brändi üldine visuaalne ilme on kena ja köitev," kirjutati portaalis Harjumaa Ettevõtlikud.

 

Reede, 7.mai:

Keila Leht soovib emadele head pidupäeva! Esiküljel Protteni uuest kauplusest. Uudistes ENSTO uuest hoonest, ujuvplatvormidest Keila jõel, Hoovilugude päevast, Muusikakooli karikasaagist, mälumängust Keila linna sünnipäeva auks, võõrnälkjatest. Palamets pajatab Tartu tudengite toitumisest sõjajärgsel ajal. Tegija on Marge Habakukk. LOE LEHTE VEEBIS

On Keila linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti Liina Sukk´i viimane tööpäev.

Toimus Keila Noortekeskuse töötajatele ja sel suvel esimest korda malevas osalevatele noortele rühmajuhtidele esmaabikoolitus (kohustuslik läbimiseks kõigile maleva rühmajuhtidele). Koolitust läbi viies peame kinni kõigist hetkel riigis kehtivatest piirangutest. 

COVID-19 nakatumiste info: Kinnitatud haigusjuhte Keilas on viimase 7 päeva jooksul 29, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 288,73. Eesti suhtarv 100 000 elaniku kohta on 176,00 ja Harjumaal 188,26. Viimasel ööpäeval lisandus Keilasse 5 uut haigusjuhtu.

 

Selgus, et alates esmaspäeva, 10.mai hommikust kuni kaevetööde lõpuni (mitte kauem, kui nädala lõpuni 16.maini) suletakse liiklusele Pargi tänava lõik ehitatava koolihoone piirkonnas (viirutatud ala). Ümbersõiduks sobiv teekond on Kruusa - Ehitajate tee või Haapsalu maantee kaudu.