« Tagasi

16.nädal 2021

Esmaspäev, 19.aprill:

Algas koolivaheaeg. Toimus gümnaasiumi eesti keele riigieksam. Keila Koolis olid eksamitules 63 noort. Eesti keele riigieksami tegemisest loobusid viis gümnasisti. Loodame, et kõik sujus kui lepase reega ja tulemustega jäävad rahule nii lõpetajad kui pedagoogid.

Keila peatänavad said selle kevade esimese survepsu.

Nurmenuku tänaval alustati kaheteistkümne uue eramukrundi tarbeks trasside rajamisega. Loe juurde: http://www.remet.ee/kinnisvaraarendus

Eesti saatkond Haagis, Hollandis tähistab Eesti ja Madalmaade diplomaatiliste suhete 100.aastapäeva saatkonna Facebooki kontol postituste seeriaga, milles kajastatakse inimesi, sündmusi jne, mis on mänginud Eesti ja Madalmaade suhete arendamisel olulist rolli. Täna tehtud postituses ("Pärleid hariduse ja sotsiaalvaldkonna koostööst") on jutuks Keila linna teenetemärgi kavaleri Harry Raemaekersi korraldatud õpilasvahetusest. Loe juurde SIIT.

Harju Maakonnaraamatukogu FB lehel avaldatud postitus akna taga häälekalt lärmanud kajakatest leidis suurt vastukaja, pilt avaldati isegi Postimehe veebiväljaandes. Raamatukogu teatab, et laenutab raamatuid endiselt kontaktivabalt ... „Täna hommikul nõudsid kaks uut lugejat häälekalt akna taga uusi raamatuid. Ei tea, kas oleks sobinud Johanna Merikajaka raamat "Kajakalaulud" või hoopis Anton Tšehhovi "Kajakas"." Foto: Kaja Hõimoja.

 

Teisipäev, 20.aprill:

Smartpost andis teada, et on avanud Smartposti pakiautomaadi Jaama kaupluse hoones Keilas. Paki saatmise meie uudsetest valgetest pakiautomaatidest tuleb vormistada iseteeninduses y.smartpost.ee Uksekood kehtib saadetise vormistamise hetkest kuni järgmise päeva õhtuni, mil kauplus suletakse.

COVID-19 nakatumiste kohta Keilas: viimasel ööpäeval kestel avastati Keila elanikel 3 kinnitatud haigusjuhtu. Kinnitatud haigusjuhte Keilas viimase 14 päeva jooksul oli 43 (Keila suhtarv 100 000 elaniku kohta 428,12, Harjumaal 702,28, Eestis 574,73).

Nii Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni , kui sotsiaalkomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine, määruse kehtetuks tunnistamine ning omafinantseeringu tagamine.

Trasside ehitamise ettevalmistustega algasid endise vallamaja asukohale Haapsalu mnt 25 kahe elumaja rajamine.

 

Kolmapäev, 21.aprill:

Kolmapäeval toimus Harjumaa tervisenõukogu uuenenud koosseisu esimene koosolek järgmise päevakorraga: Uue nõukogu koosseisuga tutvumine; Nõukogu eesmärgid ja liikmete (organisatsioonide) vajadused; Maakonna tegevuskava arutelu, ettepanekud, tegevuste kinnitamine; Kommunikatsioon; Maakondade tervisenõukogude suveseminar. Keilat esindas abilinnapea Eike Käsi.

Tartu Linnaraamatukogu andis teada, et tänavune Lapsepõlve auhinna nominent on Tiina Laanem raamatuga "Kollase Kassi Komando", mille kirjutamisel sai autor inspiratsiooni Keilast.

Keila Lasteaed Vikerkaares toimus liikumisõpetaja Sirje eestvedamisel kõikidele rühmadele südamenädala raames orienteerumismäng: "Liikumisruum on liikumisrõõm". Lapsed orienteerusid piltide abil, igas punktis tuli täita ka ülesanne, näiteks ussijooks, kallista puid, hüppa, jookse ümber kuusepuu jne. Kui rada läbitud, ootas lapsi ka väike medal. Ilm oli kevadiselt päikeseline ja  oli mōnusalt soe ning kerge kevadtuul paitas pōski. Aitäh õpetaja Sirjele orienteerumismatka korraldamise eest ja täname ka kõiki tublisid ja rõõmsaid osalisi! Vaata PILTE

Ilmus Keila Korvpallikooli Kuukiri.

Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise ülevaade ja Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine.

 

Neljapäev, 22.aprill:

Keila Sotsiaalkeskus teatas tänulikult, et lasteaia Rukkilill lapsed osalesid koostööpartneritena heategevusklubi KIWANIS ja Keila Sotsiaalkeskuse heategevusprojektis, valmistades suure hulga riidest nukke Dolly, mis lähevad Tallinna Lastehaiglasse. Õpetajate abiga on paljud nukud ka moekalt riietatud.  Sotsiaalkeskuse koostöö lasteaiaga Rukkilill algas 2020, kui lapsed valmistasid ette kaltsuvaipade kudumiseks materjali, nii ka seekord. Lisaks nukkudel saime mitme vaiba jagu ilusat materjali kudumiseks. Aitäh lastele ja õpetajatele väga ilusa töö eest!

Õhtul oli Keila Sotsiaalkeskusesse vaktsineerimine vanuserühma 60+ kodanikele Pfizer/BioNTech (Comiranty) vaktsiiniga.  Vajalik oli eelnev registreerimine broneerimiskeskuse lingi kaudu.

Keila Linnavalitsus 173.istung 22.aprillil 2021

Linnavalitsus määras  Eha tn 68 katastriüksuse ( pindala 744 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Eha tn 66a katastriüksuse (pindala 326 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) liitmise ja piiride muutmise tulemusel moodustatud reaalosale koha-aadressi Eha tn 68  ja sihtotstarve 100% elamumaa.

Linnavalitsus võttis teadmiseks Avo Reiska tagasiastumise Aktsiaselts Keila Vesi nõukogust  16. aprillist 2021.

Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosoleku päevakorras oli Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine) ja omafinantseeringu tagamine.

 

Reede, 23.aprill:
Jüripäev. Veteranipäev.

Keila Lehes: esiküljel turuuudis. Uudistes veel uuest kohast burgerisõpradele, Loomingu Raamatukogu laureaadist ning kinnisvarauudised. Lugeda saab Liiklusseaduse muudatustest kergliiklejatele. Pika intervjuu on andnud sõjajärgesetel aastatel aktiivselt mänginud korvpallur Rasmus Kesker. Palamets pajatab tudengieinest. Tegija on Elina Zilmer. Head lugemist!

Kuusepargis on esimesed tulbiõied.

Linnavalitsus on Kaitseliidu Keila kompanii palvel kooskõlastanud  23-25.04. 2021 kavandatud kompanii harjutuse Keila linnas. Harjutuse käigus liiguvad relvastatud kaitseliitlased joonisel näidatud piirkonnas. Liikumiseks kasutatakse avalikult kasutatavaid alasid ning AS Harju KEK omandis olevaid kinnistuid Tööstuse tänaval. Kollasega toonitud alal kasutatakse õppuse käigus ka paukmoona. Kindlasti ei rikuta paugutamisega linnaelanike öörahu.

COVID-19 nakatumiste kohta Keilas: viimasel ööpäeval kestel avastati Keila elanikel 2 kinnitatud haigusjuhtu. Kinnitatud haigusjuhte Keilas viimase 7 päeva jooksul oli 18 (Keila suhtarv 100 000 elaniku kohta 179,21, Harjumaal 267,26, Eestis 221,22).

Keila Kooli õpetajad said eile ja täna II vaktsiini.

Keila Kooli direktori andis lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 22.04.2021 korraldusest nr 146 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 välja käskkirja Keila Koolis õppe korraldamisest alates 26.aprillist.  1.-12. klasside õpilased (v.a. pargimaja I kooliastme ja põhjamaja II kooliastme tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased) viibivad distantsõppel alates 26. aprillist 2021 kuni  01. maini 2021.  Pargimaja I kooliastme/1.-3. klasside ja põhjamaja II kooliastme /4.-6. klasside tõhustatud- ja eritoeklassid jätkavad kontaktõppel.  Kontaktõppel viibivad õpilastel on koolis lõunasöök kell 12.30. Vältimatu vajaduse korral võib õpilase kooli kutsuda, kuid ainult üks-kahele (õpetaja ja kuni kaks õpilast) konsultatisooniks, 3-5 korda nädalas.  Vajaduse hindab tugimeeskond ja tööd koordineerivad õppealajuhatajad. Kehtib direktori 26.03.2021 käskkirjaga nr 1-2/8 kinnitatud tundide ajakava.

 

Laupäev, 24.aprill:

Täna, 24. aprillil kell 10.00 alustas SA Kadunud OPEROG otsingugrupp endiselt Turba piirkonnas maastikuotsingut. Kell 12.45 leidis üks neljast  maastikul otsinud otsingugrupist maastikuotsingu käigus Turba alevikuga piirnevalt metsaga kaetud rabamaastikult 26-aastase Keilast elanud Kareli, kahjuks mitte elusalt. Neljapäeval, 15.04.2021 jäi Keilas teadmata kadunuks 26-aastane Karel.  Karel lahkus neljapäeva hommikul kella 07 paiku Keila linnas olevalt koduaadressilt seni teadmata suunas (fotol 6 on näidatud üks võimalikest suundadest Keila raudteejaama piirkonda). Karel saatis mobiiltelefoniga sellel hommikul peale kella 07 ühe sms-i, ühtegi kõnet rohkem ei teinud, ei võtnud ühendust ühegi sõbra ega lähedasega ja jäi teadmata kadunuks. Tema telefon läks levist välja ööl vastu 16. aprilli.

 

Pühapäev. 25.aprill:

Kaitseliidu Keila kompanii õppused Keilas.