« Tagasi

Keila Linnavolikogu 40. istung

Keila Linnavolikogu 40. istung toimus teisipäeval, 16. veebruaril 2021.a kell 18.00 kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetab elektrooniline süsteem ZOOM ning Keila Linnavalitsuse saalis.

Istungil osalevad kaks uut liiget. Pärje Ülavere asendab kohast loobunud Kadri Tomerat.  Teine on Keila Linnavalitsuse liikme kohast Riigikogu ja Keila Linnavolikogu kasuks loobunud Timo Suslov. Suslovi tulekuga taandus linnavolikogust Märt Jamnes.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Linnavara otsustuskorras võõrandamine

Keila Linnavolikogu otsustas otsustuskorras võõrandada Hardi Lingile Keila linnale kuuluv korteriomand aadressil Keila linn, Jõe 64, mille reaalosaks on kahetoaline korter nr 5, üldpinnaga 40,1 m2, hinnaga 28 000 (kakskümmend kaheksa tuhat) eurot. Esialgu kavatseti korter müüa enampakkumisel. Keila Linnavolikogu 24.11.2020 otsuse nr 38 „Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel" kohaselt oli Jõe tn 64 korteriomandi nr 5 alghind 34 000 eurot. 5. jaanuaril 2021 toimunud nimetatud korteriomandi enampakkumiseks ei maksnud keegi osavõtutasu ega esitanud pakkumist. Keila Linnavolikogu 26. jaanuaril 2021 otsuse nr 1 „Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine" punktis 2 volitati Keila Linnavalitsust korraldama Jõe 64-5 korteriomandi müüki otsustuskorras.

 

3.            Rahalise kohustuse võtmine

Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel läbi viia seitse riigihanket, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Linnavalitsus võib läbi viia sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse „Toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile 2021/2022 kuni 2025/2026 õppeaastateks" lepingu tähtajaga kuni 5 aastat; avatud hankemenetluse „Süle- ja lauaarvutite kasutusrent" lepingu tähtajaga kuni 4 aastat; teenuste kontsessiooni menetluse „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas aastatel 2021-2026", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat; avatud hankemenetluse „Keila linna jäätmejaama operaator 2021-2024" lepingu tähtajaga kuni 3 aastat;     väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele 2022-2023"; alla lihthanke piirmäära hanke „Konsolideeritud aastaaruannete auditeerimine" kaheks aastaks ning avatud hankemenetluse „Keila Kooli inventari kasutusrent"  tähtajaga kuni 4 aastat.

 

4.            Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine

Keila Linnavolikogu vabastas 27. jaanuarist 2021 Riigikogus tööle asunud Timo Suslovi Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ja kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 16. veebruarist 2021 Maret Lepiksaare.

 

5.            Keila linna 2021. aasta kultuuripreemia määramine

Tulenevalt Keila linna kultuurikomisjoni 9. veebruari 2021 protokollis sätestatud otsusest määras Keila Linnavolikogu 3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia 2021. aastal Aadu Kroonile pikaaegse pühendunud tegevuse eest Keila linna elu ja sündmuste jäädvustamisel. Keila linna 2021. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaadile üle Keila linna sünnipäeva sündmusel, mis toimub Keila Miikaeli kirikus 1. mail 2021.

Link Youtube kanalile, kus on võimalik Aadu Krooni üles võetud klippe vaadata.