« Tagasi

6.nädal 2021

 

Esmaspäev, 8.veebruar:

Kauplus Keilalt on tellingud maha võetud. Tööd päris valmis veel pole.

Vikerkaare lasteaia hoovi lumerohkus inspireeris õpetajaid ja lapsi vahvad ehitustalgud käsile võtma. Liikumisõpetaja Sirje ettepanekul alustati rühmade meeskondade tööna lumekindluse ehitusega. Tööjaotus oli sõbralikult põhjalik ja lund veeti kokku nii labidate kui kelkudega. Teisel pool maja kerkis Pääsupesa rühma eestvedamisel liumägi. Eks näis missuguseks lumekindlus kujuneb ja millega järgmistel päevadel üllatatakse.

Keila Kooli õpilaste loodusfotod konkursi "See hetk..." tulemusel valminud rändnäituse esimene eatus avati Tabasalu raamatukogus.

 

Teisipäev, 9.veebruar:

Keila Linnavolikogu kultuurikomisjon otsustas teha Keila Linnavolikogule ettepaneku määrata 3000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2021. aastal Aadu Kroonile pikaaegse pühendunud tegevuse eest Keila linna elu ja sündmuste jäädvustamisel. Aitäh ja palju õnne, Aadu! Alates 1992 aastast kuni tänaseni on Aadu tegelenud Keilas toimuvate sündmuste jäädvustamisega. Linnakodanikele on ta youtube-kanalil vaatamiseks 453 videot, millest esimene oli avalikkusele nähtav 9 aastat tagasi. Vaatamiseks on Huvitavate Kohtumiste Klubi tegemised, kaadreid kardisõitudest, jäädvustused Keila päevadelt ja Keila laululapselt, tantsupidudelt ja palju muud Keilaga seotud tegevusi.

Haridus- ja Teadusministeerium andis teada, et tänavu toimuvad nii põhikooli lõpueksamid kui gümnaasiumi riigieksamid, mis annavad olulist tagasisidet õppijate taseme kohta ning aitavad planeerida vajadusel tegevusi toe pakkumiseks. Seetõttu on eksamid sel aastal eriti olulised – need annavad väärtuslikku infot koroonakriisi mõju hindamiseks ning edasiste tegevuste planeerimiseks.  Erand võrreldes tavapärase eksamikorraldusega on see, et põhikooli lõpueksami tulemustest ei sõltu põhikooli lõpetamine. Eksamipunktid kantakse lõputunnistusele, ent neid ei teisendata hinneteks.

Keila Skaudid Lipkond " Osavad Pantrid " ja nende juht Meelis Zujev andisd teada, et nende rajatud liuväli Jõe tänaval on saanud uue kihi ja ootab kasutajaid. Aitäh tegijatele! Platsi ääres on ka lumelabidas. Kui kasutate, siis on viisakas ka platsi lumest puhastada! Teine Keilas asuv liuväli on Mudaaugul, Kullerkupu tänava korvpallplatsil, mille rajasid kohalikud elanikud.

Rukkilille lasteaiast saadeti teele teeküünalde ümbrised.  Muru talu pererahvas, Kristel Orutalu  ja Priit tulid järele. Teele pandud kokku 22,4 kg, millest 10,3kg ka vahast puhastatud. Vaha saime kokku ca 6 kg, sellest saavad uue elu süüteküünlad-ja käbid.  Ootame nüüd, et Muru talu lapsed Liisa ja Laara ka üle loevad (see lihtsalt toreduse pärast) ja siis ära viiakse ning teada antakse, kuhu seekordne pisike abi läks! Aitäh kõikidele Rukkilille ja Pangapealse Lasteaia lastele, õpetajatele, lastevanematele, eraisikutest tootjatele: Külli Palmiste, Anett Pahrt, Sven Suurraid , Sirje Kõuts , Mirjam Pedak, Kristel Kõrvits jt, Teoteater ja Tartu Lionklubile, Hilja Illakule. Kindlasti jäi mõni tubli inimene eraldi mainimata, aga täname kõiki, kes meie ,,Maailm puhtamaks" projektis osalesid. Järgmisel aastal ehk jälle!

Jätkub 112 kuu Rukkilille lasteaias. Jaaniussid tegid politseiauto õpetaja Sirje juhendamisel, nüüd neil komplekt koos. Põnev, põnev, põnev! Täna tuli külla politsei! Rühmast rühma, tutvustati kõiki abivahendeid, politseinikud järgisid hoolega kõiki hetkel kehtivaid ohutusnõudeid. Rühmas käidi üksinda ja hoiti lastega kenasti distantsi. Õues näidati autot ja isegi natuke sireeni lasti. Lastel väga põnev ja ausalt endalgi! Pildile jäid Lepatriinud, Kiilid ja Põrnikad.

Rajameister Raido Notton palus hommikul soojade angaaride omanikelt abi, et saaks rajatraktori lekkima hakanud hüdraulika remondiks sooja ruumi viia. Vähem, kui veerand tunniga oli remondikoht kokku lepitud. Abi pakkus Hr-Service, kes pakkus platsi oma  Geoloogide tänava töökojas. Aitüma kiire reageerimise eest, Henno Kivirand! Raido ütles kommentaariks tänutundega, et Keilas on heatahtlikke töökojaomanikke mitmeid. Tunni jooksul oli talle helistatud vähemalt viiest erinevast firmast ja pakutud talle võimalust masin remondiks sisse ajada. Rajatraktor läks kolmapäeval juba tööle.

Esimesed COVID-19 vastased vaktsiinid said kogukonnas elamise teenuse kliendid ja 2 hooldustöötajat.

 

Kolmapäev, 10.veebruar:

Keila Lasteaed Vikerkaar annab teada, et suusatamise õppimisega on jõutud mäest suuskadega laskumise harjutamise etapini. Metsluikede rühma lapsed harjutasid vahetult enne lõunasööki keskpäeval temperatuuridest lähtuvalt lühendatud liikumistegevuse ajakavast kinni pidades hoolega. Rõõmu ja eduelamusi jagus kõigile.

COVID-19 nakatumistest Keilas: viimasel ööpäeval oli Keila elanikel 6 uut kinnitatud haigusjuhtu, viimase kahe nädala kestel on Keilas olnud kokku 36 haigestumist (suhtarv 100 000 elaniku kohta 358,42. Võrdluseks Harjumaa keskmine on 598,48, Eestis 575,18). Eestis on epideemiline viiruse levik, mis tähendab seda, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Sel kuul on raamatukogu lastetoas võimalik vaadata näitust Rukkilille lasteaia Kiilid rühma laste töödest. Juhendaja õpetaja Anneli Amann.

Keskkonnas Zoom toimus linna arengukava sotsiaal - ja tervisevaldkonna fookusgrupi koosolek.

 

Neljapäev, 11.veebruar:

Selgus, et Keila elanik, TTÜ küberneetika instituudi professor Jüri Krustok pälvis koos TTÜ optoelektroonsete materjalide füüsika labori juhataja, professor Maarja Grossbergiga tehnikateaduste valdkonna Riigi teadusaastapreemia tööde tsükli « Uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia» eest.

Toimus Keila Päeva korraldustoimkonna esimene koosolek. Otsustati, et Keila Päev toimub tänase teadmise järgi 29.mail. Peaesineja suhtes peetakse läbirääkimise Karl-Erik Taukariga. Lõpliku otsuse Keila Päeva toimumise kohta tehakse märtsi lõpuks. Siis alustatakse ka laadale registreerimine algab 1.aprilli. 30.märtsil kell 11.00 on järgmine Keila Päeva koosolek

Tavapärase  beebiballi asemel viisid abilinnapea Eike Käsi ja linnavalitsuse haridusametnikud täna eelmisel aasta viimase nelja kuu ajal Keilasse sündinud lastele kingitused koju kätte. Keila elaniku tunnistuse, hambalusika ja teised kingid said 33 last, neist 18 poissi ja 15 tüdrukut. Sündisid ka kolmed kaksikud: Hendrik ja Hellen, Jakob ja Joel ning Mirtel ja Maria. Kingitusi võtsid vastu emad, isad ja vahel ka vanaemad. Palju õnne kõigile asjaosalisele! Vaata pilte.

Keila Linnavalitsuse 162.istung 11.veebruaril 2021

Linnavalitsus eraldas 2021.a. meisterlikkuse toetust kümnele klubile kokku 75 000 eurot. Suurima toetuse 37000 eurot sai Keila Korvpallikool (sellest 20 000 eurot esiliiga toetusena), 13 000 eurot Keila Jalgpalliklubi ja Keila Võrkpallikool 8000 eurot.

Linnavalitsus algatas tähtajatu gaasipaigaldise talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmise kahele  katastriüksusele AS Gaasivõrk kasuks. Jõe tn 62, Keila linn (pindala  1197 m² sihtotstarve elamumaa 100%, katastritunnus 29601:011:0300) sundvaldusega koormatava ala suurus on 74 m², Jõe tn 62a sundvaldusega koormatava ala suurus on 108 m². Gaasitorustiku kaitsevöönd on 1 m torustiku välispinnast. Sundvaldus seatakse gaasitorustiku rajamiseks, talumiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks.

Linnavalitsus seadis Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse Pargi tänav T2 (100% transpordimaa, pindala 11839 m²)  kinnisasja ligikaudu 39 m² osale. Sundvaldus seatakse 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keila Haigla G-korpuse rekonstrueerimiseks Pargi tn 30 kinnistul. Rekonstrueerimise eesmärk on hoone 0. korrusele rajada perearstikeskus ja apteek, 2. korrusele eriarstikeskus (röntgeni- ja dialüüsikeskus. 2 ja 3. korrus rekonstrueeritakse õendushaigla vajadustest lähtudes. G-korpuse laiendamisega ei muudeta olemasolevat hoone mahtu.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Raba tn 25 kinnistule ja Raba tänav 48 kinnistule. Linnavalitsus väljastas kasutusloa ka tootmishoone rekonstrueerimisel kinnistul Ülesõidu tn 5 kinnistul.

Linnavalitsus kiitis heaks avatud hankemenetluses "Laua- ja sülearvutite kasutusrent" hanke alusdokumentides tehtud muudatused riigihangete registris lehel saadaval oleva dokumendis „Tehniline kirjeldus".

Linnavalitsus tegi redaktsioonilised muudatused ka oma 10. detsembri 2020 määruses „Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus".

Linnavalitsuse istungi järel andis linnapea Enno Fels teada, et järgmisest nädalast asub Keila abilinnapeana Riigikogusse lahkunud Timo Suslovi asemel tööle senine linnaaednik-keskkonnanõunik  Inge Angerjas.

Keila Kooli põhjamajas salvestati 4.- 6. klasside play-box  etteasteted. COVID-19 piirangute tõttu ei tohi suuri kogunemisi teha, seepärast ei saanud koolipere esinemistele kaasa elada. Kõik salvestused vaatab üle žürii ja loomulikult valitakse välja need kõige ägedamad esinejad.

Keila Rukkilille lasteaia Rohutirtsude rühm ehitas õpetajate Hilje, Sirje ja Triinu juhendamisel valmis päris oma politseiauto. Veebruarikuus käsitletakse lasteaedades lühinumbrit 112, andmaks lastele juba varakult teadmisi ja kindlust, kuidas hädaolukorras kindlasti abi saada.

Harju Maakonnaraamatukogu ootab nooremaid raamatusõpru lahendama veebruarikuu sõnarägastikku. Nuputamise töölehte tule küsi lasteteeninduse letist, lahenda raamatukogus või kodus. Tagasta tööleht hiljemalt 28.veebruariks raamatukogusse (loosikasti lasteteeninduse letis või e-maili teel laste@hcl.ee) . Kõikide õigesti vastanute vahel loosime märtsikuu alguses välja auhinna. Kohtumiseni raamatukogus! Töölehe välja printimiseks leiad ka meie lastelehelt: https://www.keilalasteleht.ee/sobrapaevast.../veebruar

Noortekeskuses oli salvestusprogramm Protools koolitus, mida viis läbi Keila Kooli vilistlane Rasmus Maasen'iga!

 

Reede, 12.veebruar:

Keila Lehes: esiküljel vastlakuklite saladustest. Uudistes saame teada, et kinnisvara hind on Keilas tõusnud, kultuuripreemia saab Aadu Kroon, korvpallikooli noore meeskonna käekäigust esiliigas, käsitööklubi „Raudrohi" näitusest „Lööme lille" ja Intan Pragi rännakust läbi Eesti linnade. 1.märtsil algab Keila Kooli 1.klassi registreerumine. Jätkub ajalooline järjejutt kohtumistest kirikuaias. Palamets pajatab Treffnerist. Tegija on Varje Mägi.

Keila Koolis tähistatakse sõbrapäeva. Eelreklaamist: selga punased või roosad riided. Tee kodus sõbrale kaart ja lase koolis postkasti! Toimub ka traditsiooniline südamesõba otsing.  Õpilasfirmad müüvad laadal enda kaupa. Osta saavad ainult need, kel mask ees! Kauba eest tasumine toimub sularahas. Sõbralaadal on tagatud kauplejate hajutamine! Vahvat ja sõbralikku sõbrapäeva!

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond sõidab täna Tartusse, kus kohtub turniiritabeli kolmandaga, Tartu Kalev/Estikoga.

Viimase ööpäevaga diagnoositi COVID-19 viirus ühel Keila elanikul, viimasel 14 päeval on kinnitatud Keila elanikel 34 haigusjutu (100 000 elaniku kohta 338,51, Eesti keskmine 576,08, Harju keskmine 594,52).

 

Laupäev, 13.veebruar:

On eesti tõlkija, kriitik ja publitsisti Enn Soosaare sünniaastapäev. Avalikustatud on Enn Soosaare eetilise esseistika auhind 2021 kandidaadid: Aado Lintrop, Andero Uusberg, David Vseviov, Heili Sepp, Ilmar Raag, Jaan Kaplinski, Johanna Ross, Jüri Kolk, Jüri Saar, Kadri Liik, Kristjan Port, Liisi Uder, kahe tööga Maarja Vaino, Matti Maasikas, Meelis Kitsing, Siim Pauklin, Toomas Lott, kahe kirjatükiga Tõnu Lehtsaar ning Vahur Aabrams. Keilas asuvas Harju Maakonnaraamatukogus on üks osa eraldatud Enn Soosaare raamatukogule.

 

Pühapäev, 14.veebruar:

Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna laureaadi nime öeldakse välja ETV saates „Hommik Anuga".