« Tagasi

5.nädal 2021.a

 

Esmaspäev, 1.veebruar:

Eelmisel nädalal teatavaks saanud linnavalitsuse töötaja positiivse coronatesti tõttu oli valdav enamus linnavalitsuse töötajatest sel nädalal eneseisolatsiooni tõttu kodukontoris.

2020. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 35 mullust keeletegu, mille hulgas on ka Keila juurtega artist Nublu ja tema laulutekstid.

112 - on väga tähtis number, meenutab Rukkilille lasteaed, sest neil on algav kuu jagu tegemist ja toimetamist Euroopa 112 päeva raames. Päästeameti masinad on laste seas väga popid ja kui juhtuvad veel hästi oma ametit väärtustavad ja asjaliku jutuga päästjad külla tulema, siis peale omandatud tarkuste saab nii mõnigi asi rohkem selgeks! Lapsed õhinas, küsiti ja vastati  julgelt. Pildile jäid Jaaniussid, Sajajalgsed ja Rohutirtsud. Aitäh, meil oli tore hommikupoolik.Teisipäev, 2.veebruar:

COVID-19 Keilas: Viimasel ööpäeval tuli Keilasse juurde 2 kinnitatud haigusjuhtu. Kokku on viimase kahe nädala kestel registreeritud Keila elanikel 36 haigusjuhtu, mis teeb nakatumisnäitajaks 100 000 elaniku kohta 358,42. Hoidke end!

Terviseamet juhib tähelepanu: 

• Eestis on epideemiline viiruse levik, mis tähendab seda, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes;

• Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Harju Maakonnaraamatukogu tähistas oma 102.sünnipäeva meenutusega 1952. aasta Keila rajooni ajalehest "Bolševistlik Sõna":

Raamatukogu abi kolhoosnikutele.

"Pidevalt annab Keila rajooni raamatukogu (juhataja sm. Kohava) ümberkaudsetele kolhoosnikutele vastavasisulise kirjanduse näol metoodilist abi põllutööde läbiviimisel ning produktiivse ühiskarja toodangu tõstmisel. Vajalike raamatute tutvustamiseks valmistasid raamatukogu töötajad hiljuti raamatukogundusliku plakati "Varuge väärtuslikku karjasööta!", kus on eksponeeritud E. Voitki raamatud "Silotaimede kasvatamine kolhoosis" ja "Hea silo on asendamatu karjasööt", L. Halleri "Valge mesiku kasvatamine ja kasutamine" jt. brošüüre.   Plakat on saadetud tutvumiseks rajooni kolhoosidesse ja pälvinud kolhoosnikute elavat tähelepanu."

 

Kolmapäev, 3.veebruar:

Lumesajud on pannud lumekoristajad täbarasse olukorda ja neil on raskusi. Pärast eilset linnavalitsuse rahulolematust väljendavat kirja on õhtul Keilasse toodud lisatehnika abil lumekoristusega tegelev Keskkonnateenused suutnud enamiku tänavatest viia rahuldavasse olukorda. Probleemsed kohti on veel kõrvaltänavatel. Kõnniteede, ülekäiguradade ja bussipeatuste seisukorraga pole linnavalitsus hommikuse seisuga endiselt rahul. Homme, neljapäeval teevad järelvaatajad uue reidi ja otsustavad seejärel, kas ja millises mahus tehtud tööde aktidele allkirja annavad. Mitmel pool, eriti kortermajade piirkonnas ja ka mujal, segavad koristustöid pargitud sõidukid. Tuletame meelde, et heakorra nõuete tagamiseks ei tohiks mootorsõidukit parkida nii, et see lumekoristust segab. Kui sõiduki juht sellest keelust ei hooli, on ta kohustatud koristama sõiduki  ümbruse lumest ja jääst ühe meetri ulatuses sõidukist. Suur tänu kinnistute omanikele, kes on oma kinnistu ees ka tänavalt lund koristanud!   Kõik tänava asutajad liituvad selle tänuga! Õhtul algas olulisematest kohtadest lume äravedu.

Lume äravedu telliti Paldiski mnt sõidutee ja kõnnitee vaheliselt alalt, Keskväljakult, Haapsalu mnt sõidutee ja kõnnitee vaheliselt alalt, Uus tn sõidutee ja kõnnitee vaheliselt alalt, Jaama tn sõidutee ja kõnnitee vaheliselt alalt, parkla raudteejaama juures, Ülesõidu tn sõidutee ja kõnnitee vaheliselt alalt ning Ehitajate tee bussipeatustest koolimaja juures. Hinnapakkumises maksab lumevedu (laadija + veok) tund 89 eur+20%.

Eesti naiste koondise koosseisus on EM valiksarja mängudel Orenburgis ka Keila Korvpallikoolis alustanud Anete Elisabeth Adler, kes on ühtlasi oma 196 sentimeetrise kasvuga naiskonna pikim ja 17 eluaastaga noorim.

Noortekeskus tegi kokkuvõtted eelmisel nädala lõpus toimunud Jaanuari II Kahoot virtuaalsest mälumängust, mis korraldati koostöös Harjumaa Muuseumiga. Kokku oli 43 küsimust: 10 laiast maailmast, 23 Harjumaa Muuseumi koostatud, 10 tunnetus/arvamispõhist küsimust. Osales kokku: 57 erinevat mängijat – meie kahootide rekord!   Õigesti vastamise protsent oli seekord 31% (nagu ka eelmisel korral!) Raskeim küsimus oli seekord tunnetusküsimus salvrätikute kohta, kus õigesti pakkus vaid 5% kordadest  - (18tk - tegu oli siis salvrätikutega, mis on nö kolmeks murtud ja sp vb tundus neid olevat seal rohkem). 72% vastamiste kordadest lausa, teati aga seda, mis nime soovis Paldiski linn endale võtta (Pakre). Võistkondlikult osales 5 võistkonda, kokku 14 osalejaga (sulgudes liikmete arv), võitis võistkond KT, teine Papa ja kolmas Keila KSD. Individuaalselt osales 43 mängijat, kellest parim oli seekord Karla, kokku 19304 punktiga. Teine oli Veljokakskannu ja kolmas f. Seni aga külastage Harjumaa Muuseumi ja minge vaadake lisaks püsinäitusele ka (kuni 28.03) Lelude küla näitust!

Keila Lasteaed Miki Võilille rühm tegi suusaretke. Vahepeal turgutasid õpetaja Marju ja õpetaja abi Riina väsinud talverõõmude nautlejaid maitsva mustsõstrateega. Tänu AS Keila Vesile sai Miki lasteaed oma õuele väikesed lumest kelgumäed.

Käsitööklubi Raudrohi tuulutab oma lillkirjalisi tekke Harju Maakonnaraamatukogu näitusesaalis kuni veebruarikuu lõpuni.

 

Neljapäev, 4.veebruar:

Keila Linnavakitsuse 161.istung 4.veebruaril 2021 toimus Zoomi keskkonnas.

Keila Linnavalitsus kinnitas Keila linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Muu hulgas näeb kava ette huviringide tegevust kõrgendatud riskikäitumisega noortele ja noorte sportlaste toetusfondi loomist.

Linnavalitsus muutis oma 22.09.2020 korralduse nr 274 „Volituse andmine eestkostja ülesannete täitmiseks ametiasutusele"  preambulat ning volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus kinnitas alates 1.augustist 2021 Keila Lasteaed Miki 2 - 3 aastaste laste sõimerühmas  Karukellad ja Sinililled täituvuse ülemise piirnormi 15 last.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. veebruarist 2021 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus muutis Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuri ja töötajate koosseisu alates 15. veebruarist 2021 likvideerides 1,0 õpetaja ja 1,0 õpetaja abi ametikoha ning luues juurde 2,0 assistendi ametikohta. Samaga kinnitati lasteaia uus struktuur ja töötajate kooseis. Vikerkaare lasteaias on kokku 78,05 ametikohta.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki arengukava 2021 – 2030.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Jõe tänavale ehitatud sadeveetorustikule ja õlipüüdurile.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna haldusterritooriumil paiknevate maksustatavate maatükkide maksustamishinna aktid. Korraldus on vajalik iga-aastase maamaksuteate esitamiseks, mida alates 2021. aastast korraldab Maa-ameti asemel Maksu- ja Tolliamet.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Jõe tänav 64 kahetoalise korteri 5 otsustuskorras võõrandamisest Hardi Lingile hinnaga 28 000  eurot. Keila Linnavolikogu 24.11.2020 otsuse nr 38 „Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel" kohaselt oli Jõe tn 64 korteriomandi nr 5 alghind 34 000 eurot. 5. jaanuaril 2021 toimunud nimetatud korteriomandi enampakkumiseks ei maksnud keegi osavõtutasu ega esitanud pakkumist. Keila Linnavolikogu 26. jaanuaril 2021 otsuse nr 1 „Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine" punktis 2 volitati Keila Linnavalitsust korraldama Jõe 64-5 korteriomandi müüki otsustuskorras. Korteriomand ei ole linnale avalikuks otstarbeks ega valitsemiseks vajalik.

Linnavalitsus kinnitas 2021.aasta hankeplaani. Muu hulgas on hankeplaanis lauluväljaku ja turuhoone projekteerimine, projekteerimine, Ohtu tee renoveerimine, Männiku tänava ja Ülesõidu tänava kõnnitee ehitus, üleujutusi leevendavate tegevuste ehitus, mänguväljaku ehitus Kaare tänavale.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega linnavalitsus küsib luba viia läbi  riigihanked, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Plaanis on sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus „Toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile 2021/2022 kuni 2025/2026 õppeaastateks", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat;  avatud hankemenetlus „Süle- ja lauaarvutite kasutusrent", lepingu tähtajaga kuni 4 aastat; teenuste kontsessiooni menetlus „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas aastatel 2021-2026", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat; avatud hankemenetlus „Keila linna jäätmejaama operaator 2021-2024", lepingu tähtajaga kuni 3 aastat; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele 2022-2023", lepingu tähtajaga kuni 2 aastat; alla lihthanke piirmäära hange „Konsolideeritud aastaaruannete auditeerimine", leping tähtajaga kuni 2 aastat; avatud hankemenetlus „Keila Kooli inventari kasutusrent", lepingu tähtajaga kuni 4 aastat.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse laua- ja sülearvutite kasutusrendiks e-menetlusena määrates riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Maret Lepiksaare, kes juhib ka hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke erimenetluse toitlustusteenuse tellimiseks Keila Koolile 2021/2022 kuni 2025/2026 õppeaastaks e-menetlusena määrates riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Eike Käsi, kes juhib ka riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu millega vabastaks 27. jaanuarist 2021 Timo Suslov Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ja kinnitataks Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 16. veebruarist 2021 Maret Lepiksaar.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna kultuuripreemia määramisest, jättes nimede asemel tühjad lüngad. Samaga edastati Linnavolikogu kultuurikomisjonile valiku tegemiseks kõik tähtajaks laekunud esildised seitsme väärika kandidaadiga. Avalikustamisele kuuluvad vaid kultuuripreemia saajad.

Sirje Kriisa pälvis Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia saamisel, kui kõrgetasemelise rahvusvahelise köitekunstinäituse Scripta manent VI "Mine metsa!" korraldusmeeskonna liige.

Täna jõudis Keilasse kõik Eesti linnad läbi käia lubanud Intan Pragi. Järva-Jaani lähedal elav 46-aastane Intan Pragi alustas oma retke 1.veebruaril Tallinnast, Tammsaare ausamba kõrvalt ja kavatseb sinna tagasi jõuda 49 päeva pärast – 21.märtsil kell 18.00, kui on jalutanud läbi kõik 47 Eesti linna. 

Keilasse jõudis ta retke neljandal päeval, olles läbinud Rapla ja Saue. See teeb keskmiseks päevateekonnaks 36 kilomeetrit ja teekonna kogupikkuseks ligi 1800 kilomeetrit. Hommikul kella 8 ajal stardib ta sõbra juurest Pae tänavalt Paldiski suunas. Osa teest kõnnib taga kaasa „Ringvaate" meeskond eesotsas Jüri Muttikaga. Veebruari – märtsi valis Intan oma retkeks teadlikult – meelelahutusmaailmas tegutsemiseks on praegu vaikne hooaeg ja ei hakka üleliia palav. Väikeses seljakotis on termos ööbimiskohas kaasa antud teega ja istumisalus puhkehetkel istumise alla panekuks. Mugavamaks astumiseks on matkasabaste talla alla pandud naelikud – pidi olema väga kindel astumine. Intan ei pea ennast sportlaseks või eriliseks ekstreemsuste harrastajaks. Suurimaks saavutuseks peab ta nädalast retke Kilimanjaro mäele ja 2006.aastal tehtud  Guinnessi maailmarekordit, kui seisis ruletilaua taga mängu juhtides järjest 48 tundi. „Mul tulevad vahel sellised kiiksud peale, et võtan midagi meeletut ette. Õnneks mitte liiga tihti," naeris Intan. „See teekond tundub tegelikult ka mulle endale ebareaalne, aga loodan, et mu sihikindlus ja tahtejõud viivad mu sihile," lisas Intan. Vaata pilte.

 

Reede, 5.veebruar:

Keila Lehes: esiküljel sünnipäeva pidavast Sanne ilusalongist. Uudistes tunnustusest Varje Mägile ja nublule, Eva-Lotta Kiibusest, Synne Valtri raamatust, Vasara 15 arendusest, lume koristamisest, bussiliiklusest, Karjaküla karusloomafarmist. Evelin Povel jätkab sarjaga kohtumistest kirikuaias. Palamets pajatab tsaariaegsest Treffneri koolist. Tegija on Timo Suslov.

Viimasel ööpäeval tuli  Keila elanikele 5 positiivset corona testi tulemust. Kokku on kahe nädala haigusjuhtude arv Keilas 36, suhtarv 100 000 elaniku kohta on 358,42, kui Eesti keskmine on 544,03 ja Harjumaal 565,26. 

Linnapea Enno Fels tegi oma kontol Facebookis pöördumise: „Covid viirus on õige visa, jõuab meile üha lähemale.  Eile andsin lähikondsena koroona testi - negatiivse, mis võimaldab positiivsena edasi minna. Soovin, et oleksite ikka hoolsad ja ettevaatlikud! Et tavaellu kiiremini tagasi jõuda. Ükskord saab see läbi. Kannatlikku meelt ja paremat usku soovides".

Rändur Intan Pragi sartis hommikul Keilast oma viiendale rännupäevale Paldiski suunas. Kella 8-st minekut segas Ringvaade ja Jüri Muttika, kes viisid Intani ööbimismaja eest Pae tänaval linnavalitsuse juurde, et teha ka asjakohane intervjuu.  Siis proovis Muttika  Keila linna sees kuidas on enam kui kümnekraadises külmas kõndida. Vaata pilte.