« Tagasi

4.nädal 2021

 

Esmaspäev, 25.jaanuar:

Abilinnapea Timo Suslov andis täna töökaaslastele teada oma ametist lahkumisest, et asuda tõenäoliselt peaministriks saava Kaja Kallase asendusliikmena tööle Riigikogusse. "Olen viimastel Riigikogu valimistel saanud tubli 780 häält ning olen Kaja Kallase asendusliige. Annan Teile kolleegid teada, et olen otsustanud minna Riigikogusse. Teen seda väga kaalutletult ja olen eelnevalt paljudega rääkinud. Selle otsusega ei kao mina kuskile. Te mind tunnete ju, ei saa läbi Keilata. Jään ka volikogu liikmeks edasi ja vaatame mis elu toob. Abistan kindlasti uut inimest, kui uus inimene on ametis.  Minu poole võib alati pöörduda ja kirjutada ja helistada. Jätkan ka Riigikogus Keila teemade ajamist, mis mulle südamelähedased - keskkond, ettevõtlus, Lõuna-Keila ümbersõit jpt," kirjutas Timo Suslov.

Esmaspäevast, 25.jaanuarist teostab Watercom kahe nädala kestel AS Keila Vesi tellimusel 150mm veetrassi avariiremonttöid Keskväljakul, Kultuurikeskuse esisel väljakul. Liiklust püütakse häirida nii vähe, kui võimalik. Autojuhtidel on mõistlik sel perioodil vältida kultuurikeskuse esist ringristmikku.  Üks kaevekoht (markeeritud pildil valge kastiga) on ringi ja Keskpargi vahelise sõidutee serval. Liiklust korraldatakse vastavalt olukorrale kas kaevekoha kõrvalt mööda või ümbersõidule kas Haapsalu maantee või Uue tänava kaudu. Teine tavapärast liiklust segav kaevekoht on Waldorfkool Lätte (Keskväljak 15) parklasse sissesõidul. Kolmas kaevekoht asub Paldiski maantee pargipoolsel kõnniteel ning neljas Kultuurikeskuse naabruses haljasalal.  Lõplik tee taastamine tehakse kevadel. Tööde ajal tuleb ette lühiajalisi veevarustuse katkestusi, sellest puudtatuid tarbijaid teavitatakse personaalselt. Ette võib tulla lühiajalisi veekvaliteeti kõikumisi.

 

Teisipäev, 26.jaanuar:

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused korterelamu ehitusprojekti ning ümbritseva piirkonna heakorrastusprojekti koostamiseks Vasara 15 kinnistule. Elamu suurim ehitisealune pind - 580 m2, korruste arv - maksimaalselt 3 maapealset + 1 keldri- või soklikorrus. Elamu suurim absoluutne kõrgus - 45,4 m (ehk maapinna absoluutsel kõrgusel 35,3 m on elamu max kõrgus 10,1 m ning maapinna absoluutsel kõrgusel 32,3 m on elamu max kõrgus 13,1 m).  Elamu paigutub Vasara tänava äärde, tänavaga paralleelselt.   Ala hoonestamist on käsitletud alates 2007.aastast. Hoone maht on kahanenud nii kõrgusest, kui ehitusalusest pinnast, muutunud on kavandatava hoone asukoht.

Keila Linnavolikogu 39. istung toimus kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetab elektrooniline süsteem ZOOM ning Keila Linnavalitsuse saalis.

Infod: Keila Linnavolikogu liige Kadri Tomera on avaldanud soovi lõpetada volikogu liikme staatus alates 1.veebruarist 2021 seoses sooviga keskenduda ettevõtlusesse ja muudesse arendustegevustega seotud projektidesse. Valimiskomisjon on määranud tema asemel asendusliikmeks Pärje Ülavere.

Seoses asendusliikmena Riigikogusse suundumisega on Keila abilinnapea Timo Suslov esitanud linnapeale avalduse lõpetada tema töösuhe alates tänasest ja taastada volikogu liikme volitused alates 27.jaanuarist 2021. Sellega seotult lahkub volikogu liikete hulgast Märt Jamnes.

Harjumaa heaolu- ja terviseprofiili tutvustus (HOL-i rahvatervise nõunik Kerli Vilk)

Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine. Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Keila linnale kuuluva Jõe tn 64-5 korteriomandi avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja enampakkumise menetluse lõppenuks ning tegi linnavalitsusele ülesandeks korraldada selle müük otsustuskorras.

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri" muutmine. Keila Linnavolikogu muutis oma 29. aprilli 2014 määrust nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri" kolmes punktis, lisades kasutusest väljas oleva sõiduki mõiste. Kasutusest väljas olev sõiduk on sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus rohkem kui 60 päeva või tehnoülevaatus rohkem kui 60 päeva või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära. Eeskirja täiendatud sõnastuse kohaselt on keelatud kasutusest väljasoleva sõiduki ja romusõiduki parkimine avalikul teel või muul üldkasutataval maa-alal või korterelamu maal ilma maavaldaja loata või romusõiduki parkimine kinnistu tänavaäärses osas. Lisaks täiendati heakorraeeskirja punktiga, mis keelab linna avalikul territooriumil vabalt elavate lindude ning loomade toitmise selleks mitte ette nähtud kohas.

Kauplus Keila hoonelt Keskväljakul võeti tellinguid maha ja  sai esimest aimu hoone tulevasest välimusest.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

 

Kolmapäev, 27.jaanuar:

Endine abilinnapea Timo Suslov andis Riigikogu puldis ametivande.

Alustatati Haapsalu maantee 25 hoone lammutamisega. Pidulikult koorilaulu saatel 1895. aastal avatud vallamaja on täitnud läbi aastakümnete erinevaid funktsioone. Aastatel 1925-1936 asusid vallamaja katuse all nii Keila vallavalitus kui Keila alevivalitsus. Viimane oli küll liig kõrge üüri tõttu sunnitud lõpuks uusi ruume otsima. 1940ndate algul toimis hoones väikekino „Keila". Aastatel 1952-1956 tegutses hoones Keila rajooni kultuurimaja, mille lahkumise järel kolis sinna kooli internaat. 1959. aastal sai internaat endale ka õppeklassi ning puhkeruumi. Lisaks asusid seal õpetajate korterid. Olulist rolli on hoone täitnud ka Keila muusikaelus - aastatel 1986-2011 paiknes siin Keila Muusikakool. Aarius Projekt OÜ on koostanud aastal 2017 hoone seisukorra hindamisraporti, mille põhjal vajab üle 80% hoonest kapitaalset remonti ning hoone on kohati avariiline. Nüüd kavatseb Estlanda OÜ ehitada kinnistule elamud. Lammutama hakkab Lammutusspets OÜ. VAATA PILTE

Liikumistegevused toimuvad Vikerkaare lasteaias juba pikemat aega valdavalt õues. Täna oli paljudel Metsluikede rühma ja mõnel Sinilinnu rühma lastel suusad kaasas. Liikumisõpetaja Sirje Aija poolt eile sisse sõidetud suusarajad pidasid sulalumele kenasti vastu. Suusatamisel vajaliku tasakaalu hoidmise ja tehnikaga omasid mitmed lapsed kogemusi. Samas oli ka neid, kes suusatasid esimest korda. Aga ka nii kelgutajad kui lihtsalt lumel veeretajad tundsid pisikesest mäekünkast hoolimata lumel möllamisest suurt rõõmu. Muumi rühma lapsed kuulasid hoolega ülesannet, kus vastavalt tekstile pidi aru saama, kas köiest tuleb üle hüpata või alt läbi pugeda. Sõimelapsed Pöial-Liisi rühmast lehvitasid kokkadele nende akende alt läbi jalutades.

 

Neljapäev, 28.jaanuar:

Keila Linnavalitsus kinnitas konkursi „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus" võitjateks Keila TV ja Keila Hoovilood. Kuna Vabariigi aastapäeva aktust sel aastal korraldada ei saa, antakse auhinnad üle 1.mail toimuval Keila linnaks nimetamise aastapäeva kontsert-aktusel 1.mail. Keila Aasta Sündmus on Keila Hoovilood 2020, Keila tähed (korraldaja seltsing Ohvitseriprouad- Miina Toht, Anneli Peterson, Anni Toom, Kairit Hein, Annika Tuulemäe ja Õnne Mets), millega taaselustati Keila kohvikutepäev, mis sai Keila kogukonna hulgas suure menu osaliseks ning aitas kaasa kogukonnatunde tugevdamisele. Linnavalitsus tunnustab seltsingut Ohvitseriprouad tänukirja ja auhinnaga.

Keila Aasta Tegija 2020 on seltsing Keila TV (Gerhard Trolla ja Karl Markus Veiberg) , kes tegi ja levitas aastaringselt videojäädvustusi Keila linna, asutuste, inimeste ja sündmuste kohta, aidates viia Keila linnarahvani olulist ja vajalikku kohaliku elu infot. Linnavalitsus otsustas neid tunnustada seltsingut Keila TV tänukirja ja auhinnaga.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Ruth Jürisalu andis oma kontol teada, et Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp on tunnustanud maakonna parimaid kultuuri-ja sporditegelasi ja Kultuurivaldkonna aastapreemia 2020 on teiste seas pälvinud ka Varje Mägi innovaatilise lasteteeninduse ja maakondliku tegevuse koordineerimise eest.

Eesti MuusikaAuhindade galalt tuli enamik auhindu Keilasse!  Aasta debüütalbum: nublu - Café Kosmos; Aasta hiphop/räpp/R&B artist: nublu - Café Kosmos; Aasta elektroonikaalbum: Planeet  (ka Keila taustaga artist) - Hüperruum (kaastegev ka nublu); Aasta muusikavideo: nublu x Mikael Gabriel - Universum, režissöör Marta Vaarik; Aasta meesartist on nublu; Aasta artist on nublu; Aasta album -  nublu - Café Kosmos. Aasta parim laulu nominatsioonis oli kaks nublu lugu -  croissantid ja  Universum. Aasta parim laul on Trad.Attack! - Armasta mind (feat. Vaiko Eplik).

 

 

Reede, 29.jaanuar:

Keila Lehes: esiküljel Tarbeklaasi vaimustusest raamatukogu "Minu kogu" kapis. Uudistes abilinnapea Timo Suslovi minekust Riigikogusse, vana vallamaja lammutustöödest, Keila linna 2020.aasta sündmusest ja tegijast, Keila elanike kampaania loosivõitjatest, koduse küttesüsteemi korrastamise vajadusest, tantsutrennidest vabas õhus, abivahenditest, Laulasmaa spaahotelli operaatorivahetusest ja õnneliku lõpuga eksirännakust Harju-Ristil ning  külmaga suurenevast põlenguohust. Evelin Povel jätkab sarja kohtumistest kirikuaias. Palamets pajatab Jaanuari jarmarkitest Emajõe kaldal. Tegija on German Lebedev. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Linnavalitsuses oli suuremat sorti digikoristustalgud, kustutati linnavalitsuse serveris vanu ja kasutuks osutunud faile.

Noortekeskuse orraldusel algas pühapäeva õhtuni kestev Meelelahutuslik seltskondade KAHOOTImälumäng, koostöös Harjumaa Muuseumiga - nr. 7

Rukkilille lasteaias oli n-ö suur kokkamise päev. Lapsed saavad kätt harjutada ja ise endale viineripirukad teha. Kõigepealt jaotatakse tainas, siis rullitakse hoolega, siis keerutatakse viiner sisse ning käiakse veel munaga üle, et ilusad kuldsed saaksid. Täna tegime poetainast, vahva ikkagi. Varsti vastlakuklite aeg..., tegime n-ö sooja.

 

Laupäev, 30.jaanaur:

Viimasel ööpäeval on  kinnitatud kolme Keila elaniku coronaviirusse nakatumine. Kokku on kahe nädala kestel registreeritud Keila elanikel 32 haigusjuhtu, suhtarv on 318,6.

Linnavalitsuses avastatud coronajuhtumi tõttu on suur osa linnavalitsuse töötajatest Terviseameti poolt lähikontaktsetena määratud kuni 8.veebruarini eneseisolatsiooni. Seetõttu töötavad ametnikud eneseisolatsioonikohas ning on saadaval telefonitsi ja e-kirja teel. Linnavalitsuse hoones on infotöötaja, et hoida infotelefon 6790700 töös. Linnavalitsuse teised kontaktid on leitavad: http://www.keila.ee/ametnikud11