« Tagasi

Keila Linnavolikogu 39.istung 26.jaanuaril 2021

Keila Linnavolikogu 39. istung toimus teisipäeval, 26. jaanuaril 2020.a kell 18.00 kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetab elektrooniline süsteem ZOOM ning Keila Linnavalitsuse saalis.

Infod:

  • Keila Linnavolikogu liige Kadri Tomera on avaldanud soovi lõpetada volikogu liikme staatus alates 1.veebruarist 2021 seoses sooviga keskenduda ettevõtlusesse ja muudesse arendustegevustega seotud projektidesse. Valimiskomisjon on määranud tema asemel asendusliikmeks Pärje Ülavere.
  • Seoses asendusliikmena Riigikogusse suundumisega on Keila abilinnapea Timo Suslov esitanud linnapeale avalduse lõpetada tema töösuhe alates tänasest ja taastada volikogu liikme volitused alates 27.jaanuarist 2021. Sellega seotult lahkub volikogu liikete hulgast Märt Jamnes.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Harjumaa heaolu- ja terviseprofiili tutvustus (HOL-i rahvatervise nõunik Kerli Vilk)

3.            Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine

Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu Keila linnale kuuluva Jõe tn 64-5 korteriomandi avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja enampakkumise menetluse lõppenuks ning tegi linnavalitsusele ülesandeks korraldada selle müük otsustuskorras.

 

4.            Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri" muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. aprilli 2014 määrust nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri" kolmes punktis, lisades kasutusest väljas oleva sõiduki mõiste. Kasutusest väljas olev sõiduk on sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus rohkem kui 60 päeva või tehnoülevaatus rohkem kui 60 päeva või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära. Eeskirja täiendatud sõnastuse kohaselt on keelatud kasutusest väljasoleva sõiduki ja romusõiduki parkimine