« Tagasi

3.nädal 2021.a.

 

Esmaspäev, 18.jaanuar:

Keila linna tunnustusest: tähtajaks, 15.jaanuari lõppedes oli linnavalitsusse laekunud kultuuripreemia andmise ettepanekuid 7 isiku nimega, kategooria Keila sündmus 2020 oli 10 esitamist, millest kahte sündmust esitati mitmel korral, kokku pakuti kuut erinevat sündmust. Keila 2020.aasta tegijaks on pakutud 6 erinevat isikut-organisatsiooni.

Harjumaa Muuseumi jõudis kaust Keila linna 2020.aasta kronoloogiaga – koos pildiallkirjadega 308 lehekülge ning kaks mälupulka, millel on tekstifailide kõrval ka 6500 mullust pilti ning pildid Keilast alates 2006.aastast.Teisipäev, 19.jaanuar:

Täna pandi tulevases sööklas nurgakivi Keila Kooli Pargimaja juurdeehitusele. Kool saab järgmiseks sügiseks 480 õpilasele mõeldud 20 klassiga 3-korruselise õppeosa ning söökla ja spordisaali, kokku ligi 4800 ruutmeetrit. Peale valmimist hakkavad uues hoones õppima praeguse teadmise järgi 1.-4 klassi õpilased. Ehituse lepinguline hind on veidi üle  5,3 miljoni eurot (seal hulgas projekteerimine ja omaniku järelevalve), millele lisandub 20% käibemaksu. Juurdeehituse on projekteerinud Projektbüroo OÜ, hoonet ehitab Mapri Ehitus OÜ. Vaata pilte.

Keila Miikaeli koguduseni jõudis osa Uku Masingu raamatukogust - sadakond köidet peamiselt saksakeelset teoloogilist raamatut XIX ja XX sajandist.

Harju Maakonnaraamatukogus on  raamatunäitus "Jäljed allikal. Jaan Kaplinski 80".

 

Kolmapäev, 20.jaanuar:

Avalikustati 2020. aasta Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania 300 euro suuruse auhinna võiitjad. Loosiõnn naeratas järgnevatele Keila linna kodanikeel:  Ene-Reet Pärn, Kalev Kärber, Janno Madis Paalberg, Aino Heina,  Aita Viigi, Heljo Keevallik, Alan Vask, Katri Pihlak, Hannes Kerem,  Oleh Dedlovskyi, Liisa Nilk, Ellart Rinaldo Kollo ja veel kolm inimest, kelle nimed ei kuulu avalikustamisele. Palju õnne!  Auhindade loosimine viidi läbi järgmiselt: loosimiseks kasutati 10 läbipaistmatut ühesugust paberkaarti, millest igaühele oli trükitud erinev ühekohaline number 0-st 9-ni. Numbrid segati ning asetati loosimiseks lauale tagurpidi. Iga võitja kindlakstegemiseks loosis linnapea Enno Fels numbrite hulgast 4 korda ühe numbri. Seejuures pandi pärast iga numbri valimist antud number teiste numbrite hulka tagasi, numbrid segati, asetati taas tagurpidi lauale, ning seejärel loosis linnapea järgmise numbri. Loositud 4-st numbrist moodustus numbrite võtmise järjekorras numbrikombinatsioon, millele vastas numbrikombinatsioon Keila linna täisealise elaniku nime ees. Seejuures seisuga 01.01.2021 täisealiste Keila linna elanike nimekiri (7601 isikut) oli koostatud excel-tabeli vormis ning elanikud olid seal järjestatud vanuse põhiselt (vanimast noorimani). Eeltoodud viisil läbiviidud loosimise tulemusel loositi välja 15 auhinda suuruses 300 eurot  Keila linna täisealistele elanikele. Auhindade loosimisel osalesid lisaks linnapeale  linnasekretär Maris Mäger, personalispetsialist Janne Käsi, pressiesindaja Valdur Vacht.

Harju Elekter Group andis teada, et on sõlminud kolmeks aastaks lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Caruna, mille järgi Harju Elekter Elektrotehnika AS ja Harju Elekter Oy toodavad ja tarnivad Carunale kolme aasta jooksul umbes 1000 jaotus- ja komplektalajaama.

Harju Maakonnaraamatukogus MINU KOGU sarjas näitus "Kohalik ilu. Tarbeklaas". Kaunid klaasnõud on pärit raamatukogu töötajate kodudest.

Planeeritud Leevi Rosina ja Elle-Riin Volmeri kontsert „Tubin ja Beethoven" Keila Muusikakoolis jäi coronapiirangute tõttu ära.

 

Neljapäev, 21.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 158. istung 21.jaanuaril 2021.

Linnavalitsus volitas sotsiaaltöötajat välja võtma isikut tõendavad dokumendid kolmele isikule, kelle  terviseseisund ei võimalda ise dokumendile järgi minna.

Linnavalitsus otsustas rahastada kolme lapse lapsehoiuteenust – Saku Sofi Lastekeskuses, OÜ-s Ridiradiralla ja OÜ-s Viimsi Mängutuba.

Linnavalitsus kehtestas Keila Sotsiaalkeskuse tasuliste teenuste hinnad. Sotsiaalteenuste kliendile on portsjoni hind 2 eurot, sotsiaaltöötaja teenus teiste KOVide klientidele 12 eurot tund, Koduteenus (v.a. projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20-0309 raames osutatav koduteenus) 6.50 eurot tund, pesu pesemine 1,5 – 5 eurot, dushi kasutamine 1 euro, erihoolekande teenus 126 – 230 eurot kuus, sotsiaalkeskuse saali üür 8 – 12 eurot tund, tegelustubade üürimine 8 eurot tund, transporditeenus 2 – 12 eurot kord, transporditeenus eraisikutele ja firmadele 0,5 eurot + 3,2 – 6,4 eurot tund, koopiate tegemine 0,1 eurot 1 leht, abivahendite laenutamine 5 eurot kuu ja 10 eurot tagatisraha, eluruumi tagamise teenus 1,2 – 1,7 eurot ruutmeeter, päevahoiuteenus erivajadustega lastele 5 – 24,6 eurot päev, kogukonnas elamise teenus275 – 415 eurot kuus (9.17 – 14,17 päev), päevahoiuteenus hooldusvajadustega eakatele 5 eurot päev ning majutusüksuse teenus 2,15 eurot ööpäev ja 65 eurot kuu (teenuskoha hind 1,7 – 12 eurot ööpäevas ja 50 eurot kuus).

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Raba tn 45 ja Raba 47 kinnistule.

Kasutusluba väljastati üksikelamule Raba tn 58 ning Pae tänava, Pae tn 1, Pae tn 3, Pae tn 4, Pae tn 5, Pae tn 7, Pae tn 7a, Pae tn 7b, Keskväljak 8a, Keskväljak 10a, Keskväljak 10, Luha tänava, Luha tn 1 // Pae tn 2, Luha tn 2a ja Põllu tn 5 kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule.

Linnavalitsus seadis sundvalduse ca 19 ruutmeetrilisele osale Pargi tn 2 kinnistust Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvaldus seatakse Pargi tn 2 kinnisasjal 0,4 kV õhuliini ümberpaigutamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu kultuurikomisjonile Keila linna kultuuripreemiale esitatud avaldused seitsme kandidaadi kohta.

Keila Kool kutsus õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid avastama uusi matkaradu ja neid teistega jagama. Kooli kodulehel on link /lae üles pilt matkarajast/, mis ootab fotosid. Lisa juurde enda nimi, matkarada, läbitud kilomeetrid ja kuupäev, vali välja kuni 3 meeleolukat pilt ja lae need üles.

Äripäeva arvamustoimetus küsis Eesti otsustajatelt ja liidritelt, mida nad ootavad või kardavad tulevaselt valitsuselt? Harju Elekter Group nõukogu esimees Endel Palla hoiatas, et ei maksa rapsides muuta eelmise valitsuse parimat otsust ehk energiakandjate aktsiisi langetust. "Ei vaja administreerimist, ei tekita korruptsiooniohtu raha jagamisel, aitab kogu majandust ja kõiki inimesi," põhjendas Palla.

Ilmateenistus oli andnud 21.jaanuariks välja hoiatuse tugevneva tuule ja sademete kohta – keskpäeval sadas paari tunni kestel jäävihma, mis muutis teed erakordselt libedaks.

Harju maakonnaraamatukogu riiulil on näitus „Ene Hion 90".

 

Reede, 22.jaanuar:

Värskeid andmeid coronarindelt: viimasel ööpäeval Keila elanikelt viirust ei diagnoositud, viimase kahe nädala nakatumiste arv on 38 (alles päev varem oli 45), mis teeb suhtarvuks 100 000 inimese kohta 378,34 (Eesti suhtarv on 539,51, Harjumaal 604,76). Eestis on jätkuvalt epideemiline viiruse levik, mis tähendab seda, et nakatuda võib igal pool inimestega kokku puutudes. Statistika põhineb rahvastikuregistri andmetel ning mõne inimese tegelik elukoht võib erineda registreeritud elukohast.

Keila Lehes: esiküljel laulupeost suusa- ja kelguradadel. Uudistes nurgakivist kooli juurdeehitusele, Uku Masingu raamatute jõudmisest Miikaeli kogudusse, Keila skautide tegevusest, busside sõidugraafikutest, veetrassi remondist Keskväljakul, eterniidi kaardistamisest, Keila linna tunnustusettepanekutest, Usina kolimisest Tallinnas. Evelin Povel alustab ajaloolise järjejutuga „Kohtumised kirikuaias". Keila leht avaldab kokkuvõtte linna 2020.aasta teise poolaasta kronoloogiast. Keila Leht teeb üleskutse reisikirjade saamiseks. Palamets pajatab hansalinna Tallinna väliskaubandusest. Tegija on Sirje Kriisa.