« Tagasi

47.nädal 2020

Esmaspäev, 16.november:

Algas järjekordne  Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Kampaania kestab 16. novembrist 2020 kuni 31.detsembrini 2020 (k.a.).  Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2021,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1 kuu jooksul enne kampaania algust ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 100 eurot. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse välja 15 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot. Loe lisaks: http://www.keila.ee/kampaania

Keila linna kriisikomisjon arutas Keila linnas rakendatavaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Viimase kahe nädala kestel on Keilas paarkümmend haigestunut. Komisjon pidas vajalikuks peatada kuni 30.novembrini Keila linna poolt korraldatava täiskasvanute huvitegevuse läbiviimine ning soovitati sama otsuse tegemist ka eraõiguslike isikute poolt korraldatava täiskasvanute huvitegevuse läbiviimise osas. Edasi lükatakse Noortekeskuse poolt siseruumides korraldatavad avalikkusele ligipääsetavad sündmused nagu mälumängud ja tunnustusüritus „Aasta jälg". Jätkatakse avalike õueürituste, I advendi tähistamise planeerimisega, harjumaa Muuseumisse kavandatud Andresepäevalaat jääb ära. Piiranguteks tehti ettepanekuid ka spordisündmuste korraldajatele - siseruumides toimuvatel spordivõistlustel ja treeningutel saali pealtvaatajaid ei lubata. Kui on tagatud hajutatus, võib jätkuvalt korraldada lühiajalisi etendusüritusi ja kontserte. Kriisikomisjoni ettepanekud saadeti otse asjaosalistele. Samaga kinnitas komisjon Keila linna kriisikomisjoni 2020. aasta tegevusaruande ja 2021. aasta tegevusplaani.

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud. Hääletas 346 kodanikku. Tulemused

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.01.2021 Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee."  Keilas on pandud enam pakkumisele Tuula tee 14 kinnistu (29601:001:0335 944 m²  Elamumaa 100%)  alghinnaga 30 210.- eurot, tagatisraha 3020.-    Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee  kuni 04.01.2021 kella 10:00-ni.

Toimus uuringu  " Üleujutusohu prognoosimine ning leevendavate meetmete määramine Keila linna üleujutusriskiga aladel" töökoosolek

Muusikakoolis oli Kristjan kannukese soolovioolakontsert. Kavas oli Bach, Britten, Pettersson, Penderecki, Vieuxtemps. Finkel ja Kannukene.

16. novembri hommikul kogunesid Keila Kooli juurde Keila Lions Klubi helkuriprojekti vedajad, et koostöös Keila Kooli õpetajatega kontrollida koolilaste (ja ka õpetajate) helkuri kandmist. Kontrollimisel ei olnud oluline noomimine, vaid helkuri puudumisel ulatati Keila Lions Klubi logoga helkur ning anti soovitus selle õigeks kinnitamiseks. Peab tõdema, et vaatamata pimedale ajale puudus helkur rohkem kui pooltel koolijõudjatel.

Keila Kultuurikeskuses tasub vaadata näitust "Kes aias, kes aias. Moodsad lasteaiad". Näitus Keilas 8. jaanuarini. Näitusel tutvustatud paarkümmend hoonet annavad sissevaate ligikaudu sajandi jooksul ehitatud moodsatesse lasteaedadesse, mille hulgas on ka tüüplasteaedu. Inspireerivas lasteaias, nagu neid rajatakse tänapäeval üha enam, on tähelepanu lapse kogemusel ruumist. Keskmes on lapse tunne, et ruum pakub talle avastamisrõõmu, reageerib tema tegevusele ja on turvaline.  21. sajandil on korraldatud mitu edukat lasteaia-arhitektuurivõistlust. Aina sagedamini kaasatakse lasteaia loomisse koos tellija ja arhitektidega ka pedagoogid ja liikumisspetsialistid. Hea lasteaia arhitektuuris kehtigu põhimõte „Koostöös peitub jõud". Näituse kuraator on Sandra Mälk ja graafiline disainer Brit Pavelson.

 

Harju Maakonnaraamatukogu töötajad kannavad teenindussaalis kõik maske või visiire, lisaks muud IKV vahendid. Siseruumides töötajad  panevad maski ette kui lähevad teenindussaali. Seega täielik  maski kandmine avalikus ruumis. Külastajad on hakanud ka rohkem maske kandma. Kaalumisel lastele laupäevase  ettelugemise ajutine peatamine kuni detsembrini, kõik oleneb viiruse arengutest.

Naiste karikavõistlustel teenis oma kolmanda võidu Keila Korvpallikool, kes oli esmaspäeval võõrsil 65:60 parem BC Elva/CHK naiskonnast.

 

Teisipäev, 17.november:

Kultuurikeskuses oli etendus „Soolo kahele", laval olid Indrek Taalmaa ja Egon Nuter. Etenduse läbivaks teemaks on "ELU ON NAUTIMISEKS".

Selgus, et 28.novembriks kavandatud Jõuluvanade konverentsi sel aasta ei toimu ja Jõuluvanade rongkäiku Keila linnas samuti.

 

Kolmapäev, 18.november:

Remonditav Jõe tänav on liiklusele avatud, kuid tööd veel jätkuvad - täna pannakse kõnniteedele sillutist. Autoga sõitjad olgu  ettevaatlikud, liikluskorraldusvahendeid, sh künniste märgistusi pole veel pandud.

Keskkonnakomisjonile tutvustati biojäätmete uuringu ja ringmajandusel põhinevat käitlusmudelit. Uuringu materjalid leiab meie kodulehelt keskkonnakaitse valdkonna uuringute sakilt https://www.keila.ee/uuringud2

Algas Harju KEKi pääsla ja selle juures asuva kahe hoone lammutus.

Keila Kooli avaldas, et kooli sünnipäeva puhul pälvisid kooli teenetemärgid: SIRJE TASSO 40 aastat Keila Koolis; ANU MATTEUS ja ILGA RIGA 30 aastat Keila Koolis; MERIKE KUKLASE, HILLE MAGNUS, NADEZDA VAVILOVA ja EVELIN SÜVARI-HEIN 20 aastat Keila Koolis ning JANA DENISSOVA, TAUNO HAUSENBERG, KADI HÄRMA, JOHANNES LINKHOLM ja KAROLIN SÄDE 10 aastat Keila Koolis. Tänukirja pälvisid TIIU PIKPOOM,  IRJA PÕLLUVEER  ja HELVE REHEPAPP 45 aasta; PILVI KULA, AURIKA LUKJANOVA ja URVE PALTSER 35 aasta, KAIRI ARULA, HELI ISRAEL, LEILA MUST ja EVE SALMISTU 25 aasta, JELENA PRIGODINA, EVE TORV 15 aasta ning PIRET HUNT, INGA KANGUR, HELENA KUKK, ANGELIKA KÄSK, RAUNO NEUHAUS, HELI UUSTAL  ja MARGARITA ÜMARIK 5 aasta eest Keila Koolis. Aitäh ja palju õnne!

Puhaste käte kui lihtsaima tervisemeetme sõnumit levitav Zäpmänn oli täna Keila Koolis. Robotkoolituse käigus said kätepuhastusoskustes omavahel mõõtu võtta nii õpilased kui pedagoogid. Huvi oli suur ning vahetundidel tekkis lausa pikk järjekord.

Täna toimus Keila Tervisekeskuses  neidude U-12 ja U-14 Eesti meistrivõistluste põhja-regiooni esimene etapp. Osales kokku 21 naiskonda, toimus 48 mängu ja mängiti 75 geimi. U-14 neidude tulemused: Keila Võrkpallikool 1 saavutas esimeses tugevusgrupis võimsa II koha. Keila Võrkpallikool 2 saavutas teises tugevusgrupis samuti teise koha. Keila Võrkpallikooli 3 naiskond saavutas teises tugevusgrupis kuuenda koha. U-12 neiud olid ka meil väga tublid ja proovisid kätt teises tugevusgrupis, kus saavutasid kena teise koha!

Täna toimus Vikerkaare majas lõuna ajal piksillatsiooni sisekoolitus. Koolituse viisid läbi Muumi rühma õpetaja abi Signe ja Lotte rühma õpetaja Tiina. Piksillatsooni loomise juures on väga oluline, et inimene liiguks ja objekti liigutatakse väga vähesel määral, kuna nii on võimalik tekitada efekte nagu inimene lendaks, jalutaks läbi seina jms põnevat. Osalejatel valmis grupitööna mitmed, vahvad ja loomingulised animatsioonid. Osalejad jäid koolitusega väga rahule ning aitäh Signele ja Tiinale koolituse läbiviimise eest. Erilised tänud Muumi rühma õpetajale Laurale, kes oli enda temaatiliste kogemuste ja teadmistega koolituse läbiviijatele juhendavaks toeks.

 

Neljapäev, 19.november:

Avalikustati, et Kaasava eelarve hääletuse võitis idee rajada madalseiklusrada terviseradadele. Linnavalitsus kinnitas Keila linna kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel välja selgitatud ettepanekute paremusjärjestus: 1. Madalseiklusrada terviseradadele 78 häält, 2. Koerte jalutusplats 57 häält, 3. KeilaTV dokumentaalprojekt "Keilakas" 51 häält, 4. Kooli jalgrattaparkla 43 häält, 5. Kontaktivaba teenindust võimaldavad laenutusautomaadid raamatukogu juurde 39 häält, 6. Kumerad liikluspeeglid kehva nähtavusega ristmikele 31 häält, 7. Mudaaugu loodusõpperada 21 häält, 8. Mini skatepargi rajamine Mudaaugu piirkonda 17 häält ning 9.  Nutikas tõukerattaparkla 9 häält. Võiduprojekti elluviimiseks planeeritakse kuni 15 000 eurot Keila linna 2021. aasta eelarvesse.

Keila Linnavalitsuse 150.istung 19.novembril 2020 

Linnavalitsus lõpetas lepingupartneri sooviavalduse alusel eluruumi üürilepingu, kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta ja andis välja volituse isikutunnistuse väljavõtuks sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltoetusi maksti 93 eurot.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimääruse eelnõu, millega kehtestataks andmekogu pidamise kord.

Täna on linnavalitsuses koos uue arengukava koostamise esimene fookusgrupp - hariduse fookusgrupp.

Noortekeskuse korraldatav Meelelahutuslik seltskondade mälumäng toimus sel korral Kahootis. Vastamiseks on aega terve ööpäev. Külalisküsija on sel korral Valdur Vacht.

 

Reede, 20.november:

Keila Lehes: esiküljel uuest näitusest Harjumaa Muuseumis. Leht avaldab pikema ülevaate sündmusest "Keila raamat 2020". Uudistes filmist Amandus Adamsoni sünniaastapäevaks, Hiiu raudteeülesõidu remondi mõjust, korvpallis ja malest. Jätkub artikkel parima pärliliha kokkaja Austraalia muljetest. Keila Leht tuletab meelde, et Keila Kalender 2021 on müügil Rõõmu kaubamajas, Jaama kaupluses, Keila kaupluses, Kultuurikeskuses ning tulekust ette kokku lepppides ka lehe toimetuses. Kalendri müügilett saab olema ka Advendilaadal. Palamets pajatab kohvi ja kohvikute algusaegadest. Tegija on Roland Tõnisson.

Keila linna valimiskomisjonil oli e-kohtumine riigi valimisteenistusega. Kaasatud olid ka jaoskonnakomisjonide esindajad. Jutuks olid eelolevatel valmistel kavas olevad muudatused.

Muusikakoolis on kontsert „Ludwig van Beethoven 250". Esinevad Mirell Pajumets, Vivien Varsanovitš, Sofie Hramova, laurits Aben, Anett Arvisto, Karoline Lambing, Hanna Liis Aunver jt.

Politsei annab teada, et on sagenenud petukõned, kus  inimestele on helistatud ja erinevatel ettekäänetel on püütud teada saada isikuandmeid ja panga paroole. Saanud info, kaob isiku pangakontolt kogu raha ja/või püütakse isiku nimel võtta ka kiirlaenu. Ettekäändeid võib olla erinevaid: segadus pangas ülekannetega, korrastamiseks on vaja paroole; või pank annab uued paroolid, aga enne on vaja vanad teada saada; või seoses pangakaardi lõppemisega on vaja tellida uus ja selle jaoks on vaja paroole; või pakuvad investeerimisvõimalusi ja on vaja paroole jne. Variante on palju erinevaid, aga eesmärk on kõigil üks: isikuandmed ja panga paroolid. Politsei kinnitab, et tegemist petukõnedega ja õngitsemisega, Eestis tegutsevad pangad selliselt ei käitu. Kui kellelgi on selliseid juhtumeid esinenud, siis tuleb sellest kindlasti koheselt teada anda hädaabinumbril 112.

 

Laupäev, 21.november:

Tervisekeskuses on võimlemisvõistlus „Autumn Graatsia" . Publikut saali ei lubata.

Harju Elektri saalis on Keila meistrivõistlused males.

 

Pühapäev, 22.november:

Tervisekeskuses jätkub võimlemisvõistlus „Autumn Graatsia" . Publikut saali ei lubata.