« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 37. istungile

 

Keila Linnavolikogu 37. istung toimub teisipäeval, 24. novembril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Info üldplaneeringu menetlusest
  3. Kaasfinantseeringu tagamine
  4. Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
  5. Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve
  6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
  7. Keila linna 2021. aasta eelarve (I lugemine)
  8. Omafinantseeringu tagamine
  9. Kooli ülesannete täitmiseks vajaliku hoone üüritasu suuruse määramine
  10. Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees