« Tagasi

42.nädal 2020

Rahuloluküsitlusele saab vastata SIIN

 

Esmaspäev, 12.oktoober:

Konkursi Kaunis Keila 2020 žürii tegi täna oma valiku. Linnavalitsusele tehakse ettepanek nimetada konkursi võitjaks eramute seas Tervise põik 3.

Teise koha vääriliseks ja eriauhinna "Kaunim väikeaed" vääriliseks peetakse Vahtra 6 aeda ning kolmanda koha ja eriauhinna "Traditsiooniline Keila aed" Jõe 53 kinnistut.

Kategooria ettevõtted-asutused võitja on Jaama 8 asuv Moiety Fund OÜ-le kuuluv kinnistu.

Remonditööd Haapsalu maantee lõigul Barsbüttel tänavast kuni raudtee ülesõiduni.

Kaugkütte trassi ehituse tõttu on liiklusele suletud Luha tänav Pae tänavaga ristumise piirkonnas. Liiklus on suunatud Tallinna maanteele.

Jätkub Jõe tänava remont lõigul Ülesõidu tänavast kuni Tuula teeni.

Jätkub Keila Kooli loodemaja ehitus.

Harju Maakonnaraamatukogu andis teada, et startis taas Lugemisisu programm! „Lugemisisu" on mõeldud selleks, et innustada 5–10-aastasi lapsi üle kogu Eesti raamatuid lugema. Programmis tutvutakse väärt uudiskirjandusega ja pakutakse mängulist ning loovat lisategevust. 1.-4. klassi lapsed saavad raamatukogudest valida lugemiseks põnevat uudiskirjandust, mis on välja toodud lastekirjanduse keskuse soovitusnimekirjades. Loetud raamatud paneb laps kirja spetsiaalsesse lugemispassi, kus on ka loomingulised lisaülesanded loetu kinnistamiseks ja oma lugemiskogemuse jagamiseks. Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki viis raamatut läbi lugenud ja lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda rühmana, kus õpetaja abiga tegutsetakse loetud raamatuga ühiselt, näiteks koostades sellest näitust või meisterdades raamatutegelasi. „Lugemisisu" hooaeg kestab 12.10.2020–15.05.2021.

Kultuurikeskuses on kuni 13.novembrini vaadata Tiina Azojani portreenäitus „Elurõõm".

Päästeameti Keila komando teeb teavitustööd – täna käis päästeauto end näitamas Miki lasteaias.

Keila Kool põhjamajas oli koolitus- arutelu hübriidtunnist, vestlust juhtis Ahti Noor.

 

Teisipäev, 13.oktoober:

Abilinnapea Maret Lepiksaar ja Valdur vacht kohtus XX Ülemaalise Jõuluvanade Konverentsi korraldajatega, et arutada võimalust konverentsi rongkäigu korraldamiseks Keilas 28. novembril.

Selgus, et Keila Lions Klubi sponsoreerib Keila Lasteaed Miki 100 lapse silmade kontrolli.

Kaasava eelarve komisjon vaatas üle laekunud 22 ettepanekut, et neid koondada ning teha valik millised neist vastavad nõuetele ja on sobivad rahvahääletusele panekuks.

Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok osales  Kultuuriministeeriumi  Rahvaraamatukogude Nõukogu laiendatud koosolekul. Teemaks Rahvaraamatukogu seadus.

 

Kolmapäev, 14.oktoober:

Muinsuskaitseameti aastapreemiate auhinnagalal tunnustati kategoorias "Hästi restaureeritud mälestis" Padise kloostri varemete konserveerimise eest projekti eestvedajat Heli Nurgerit ning arheolooge Paul Ööbikut ja Villu Kadakast, kes kõik on ühel või teisel moel Keilaga seotud. Kategoorias Parim restauraator oli tunnustust väärt Rändmeister OÜ meeskond, kes just praegu on tegev Keila Mihkli kiriku katusel ja on teinud ka palju teisi töid kirikus.  Aitäh tubli töö eest!

15.Tallinna Kitarrifestivali raames andis Keila Kultuurikeskuses kontserdi duo Donato D´Antonio (Itaalia) ja Tiit Peterson. Kavas oli romantilist muusikat Vahemeremaadest ja Lõuna-Ameerikast. "Kullaprooviga muusika," andis hinnangu sündmuse sisse juhatanud kitarrist ja kitarriõpetaja Margus Minn, kes andis kontserdi lõpus teada ka järgmisest salongikontserdist - 3.novembril esinevad sarjas "Tana õhtul" Evelin Samuel ja Johann Randvere.VAATA PILTE

Keila Koolis on rebastenädal.

Noortekeskuses toimus Nopi Üles projekti "Stressist vabaks" raames töötuba "Mis on depressioon, mis on stress, mis on ärevus?"

 

Neljapäev, 15.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 145.istung 14.oktoobril 2020

Linnavalitsus võttis teadmiseks Keila Linnavalitsuse 16. jaanuari 2020 korraldusega nr 9 moodustatud  Keila Põhikooli ümberkorraldamiseks moodustatud komisjoni lõpparuande ja otsustas komisjoni tegevuse lõpetada. Tegevuse lõpetanud Keila Põhikooli lepingulised õigused ja kohustused läksid üle Keila Koolile. Kõikidele Keila Põhikooli õpilastele võimaldati õpingute jätkamine Keila Koolis ning õpilased kanti alates 1.09.2020 Keila Kooli õpilaste nimekirja.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogude koosseisud. Keila Lasteaed Miki hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks on rühmade esindajad Sandra Villmäe, Karoliina Vaher, Kertu Lepiksaar, Reelika Ollissaar, Kristiina Trutter, Annika Orav, Andres Parve, Eva Veeber ja Sille Salep, õpetajate esindajad Lidia Laidinen ja Kirsti Meremaa-Kalju ning Keila linna esindaja Margus Välja. Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu koosseisus  2019/2020. õppeaastaks on lapsevanemate esindajad: Eron Adoberg, Kristjan Park, Ljudmilla Kirpitšnikova, Mari Lepik, Silvia Laiv Mumma, Kristo Künnapas, Nele Lepikson, Karin Gross, Kätriin Tamm, Marju Rajaste, Klaudia Suuressaar, Kaari Aolaid, Elisa Zirul, Egle Kelder, Sandra Tali, Triin Nolo, Eva-Liisa Niit ja Madis Sarapuu, õpetajate esindajad Diana Nigu ja Monika Kalmus ning Elmet Puhm.

Linnavalitsus andis Keila Kooli direktorile nõusoleku Keila Koolis 2020/2021. õppeaastal kolme pikapäevarühma avamiseks.

Linnavalitsus arutas Keila linna õpilaste tunnustamise korra üle, millest on kavas valmistada ette Keila Linnavolikogu määruse eelnõu. Eesmärk on kehtestada  Keila linna elanikena rahvastukuregistris olevatele õpilastele gümnaasiumi ja põhikooli eduka lõpetamise puhul tunnustuse andmise kord. Tekst suunati Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 500,00 eurot.

Linnavalitsus väljastas ehitusload elamute ehitamiseks aadressil Haapsalu mnt 25/1 ja Haapsalu mnt 25/2 (endise muusikakooli ja vallamaja kinnistule).

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Sopsu-Tooma tn 10 ehitatud üksikelamule.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Aiandi tn 5 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Kalda põiktänaval Kalda põiktänav 11 kinnistu liitumiseks kaugküttetorustiku tänavatorustikuga.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olev Vaikne tänav kinnistu osa Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega õigusega omada tänava kinnistule maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sideehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.  

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega küsitakse luba taotleda toetust   Keila Kultuurikeskuse tuletõkke uste paigalduseks,  Keila lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja kööginurkade ehituseks, Keila Tervisekeskuse ruumide remondiks, Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli ostmiseks, Haapsalu mnt osaliseks rekonstrueerimiseks ning Paldiski mnt-le parkimistaskute loomiseks. 

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 1 659 337 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmise ja avalikustamise eelnõu.

Linnavalitsus alustas sundvalduse seadmise menetlust Tööstuse 8 kinnistu osale Lairiba Arenduse SA kasuks õigusega seal asuvate sideehitiste rajamiseks, talumiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks.

Äripäev, ABB Eesti ja Tööstusuudised.ee valivad tänavu juba kolmandat korda aasta töösturit. Täna avalikustati kandidaadid, selgus, et aasta töösturi auhinnale kandideerib ka Kaarel Suuk, Ensto Ensek AS juht.

Keila Lions Klubi andis teada, et müüb 3 euri eest õnnelikud vabapidamisel kasvanud vegan-kõrvitsad heasse peresse! Alates 3. kõrvitsast kauba peale püreesupi retsept ja garantii, et köögis jätkub tegevust vähemalt 2 tunniks! Heategevuslik raha läheb paljulapseliste peredele. Oma soovid tuleb  saata email vahur@columbia-kivi.ee

Toimus Keila Kooli hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek.

Noortetoas Mõte Kuubis toimus Kahoot ja filmiõhtu.

15.-16.oktoobril olid ehitustööde tõttu Keila Kooli pargimajas distantsõppepäevad.

 

Reede, 16.oktoober:

Keila Lehe esiküljel kiriku katuse remondist. Uudistes üldplaneeringu eelnõu avalikust arutelust ja elanike rahuloluküsitlusest, "Isamaa pääsukestest" teleekraanil, ajaloolase Mati Straussi ettepanekust jäädvustada Vabadussõjas langenute mälestust, "Kodud kauniks" konkursi võitjatest, vaibanäitusest Harju Maakonnaraamatukogus, korvpallist, rallist, seeriajooksust ning Harju KEKi rahvapilliorkestri kodu- ja nimevahetusest - nüüd on orkester Keila Kultuurikeskuse tiiva all ja kannab nime Keila Rahvamuusikud. Leht kuulutab, et järgmisel salongiõhtul esinevad Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere. Palamets pajatab sellest, kuidas Postipapa rahvale raudteed tutvustas. Tegija on Henno Kivirand.

Tänasest 30.oktoobrini saavad Keila elanikud vastata rahuloluküsitlusele. Teie arvamus on oluline! Webis saab vastata lingil: https://www.keila.ee/arengukava

Abilinnapea Maret Lepiksaar oli Kultuurikeskuses töövari ja täitis etteantud tööülesandeid.

Kultuurikeskuses toimus konkurss Keila Noor Laulja 2020. See on maakondliku laste lauluvõistluse Harjumaa Laululaps 2020 eelvoor, mis toimub sellel aastal 6.- 7.11.2020 samuti Keila Kultuurikeskuses.

Tulemused:

7-9 aastased: Eliise Lisanna Pärnpuu – eripreemia; Ivireen Arikainen – 3 koht; Piibe Paalaroos – 2 koht; Ella Marie Mäger – 1 koht. 10-12 aastased: Mirjam Plaado – eripreemia; Maira Nicole Garanža – 3 koht, Johanna Sepp – 2 koht, Sofie Hramova – 1 koht. 13-15 aastased: Poisid: Roland Tuvi – 3 koht, Kennet Valtri – 2 koht, Tüdrukud: Iris Mälter – eripreemia, Mari-Liis Blumkvist – eripreemia, Annabell Apri – 2 koht, Hanna Liis Aunver – 1 koht. Žüriisse kuulusid paremalt Lydia Rahula, Indrek Vijard ja Kristjan Kannukene,

Saku I liiga kodumängus kohtuvad Keila tervisekeskuses Keila Korvpallikool ja Tartu Kalev/Estiko.

 

Laupäev, 17.oktoober:

Keila turul on viimane lahtiolekupäev enne talvepuhkusele minekut.