« Tagasi

36.nädal 2020

Esmaspäev, 31.august:

Linnavalitsuses oli külas esindus Keskkonnaministeeriumist eesotsas minister Rene Kokaga. Kohtumise teema on vesinik. Keila on huvitatud olemast pilootprojekt Eestis vesinikutehnoloogia arendamisel ja rakendamisel nii transpordis, energeetikas kui tööstusprotsessides. Linn näeb vesinikus suurt perspektiivi nii kohaliku majandusarengu elavdamisel kui kliimapoliitika eesmärkidesse panustamisel.

Elron andis teada, et alates 31. augustist väljuvad Keilas kõik Paldiski, Turba ja Kloogaranna suunas sõitvad rongid uue platvormi äärest (välja arvatud reis 521 Tallinn-Turba kell 9.50 Keilast). Keilast Tallinna poole suunduvad rongid väljuvad vana platvormi äärest.

Õhtu pandi taas tööle Ülesõidu tänava tõkkepuu. Kuuldavasti on tegemist uusima ja seni Eestis ainukese tehnoloogiaga varustatud tõkkepuuga. Mõned päevaga seadistatakse tõkkepuu töörežiim.

 

Teisipäev, 1.september:

Algas uus õppeaasta.

Keila Kooli lipuväljakul korraldati kaks aktust. Esimene 2.-9.klassile ja teine peale algkooli juurest lipuväljakule toonud rongkäiku esimese klassi astujatele ja gümnaasiumile. Keila Koolis alustas õppeaastat 1646 õpilast ja ligi 180 õpetajat. Esimesse klassi läks 128 õpilast ja nad jagunevad seitsme paralleelklassi vahel. Keila Kool on kakskeelne kool, sest kooliga liitusid senise Keila Põhikooli 2.-9.klass, kes jätkavad õppimist vene keeles. Mõlemal aktusel kõnelesid direktor Mait Tõitoja ja linnapea Enno Fels. Esimesele ja gümnaasiumiklassidele helistasid koolikella  12.klassi õpilane Edmond Leping ja tema I klassi minev vend Evon Leping. Vaata pilte.

Pargi tänaval asuva koolimaja ümbruses toimuvad remonditööd ja ligipääs majale on raskendatud. Seoses sellega tuleb leppida ajutiste ebameeldivustega. Kui vähegi võimalik, siis kõige mõistlikum on lapsel tulla kooli jalgsi, kuna jalg- ja tõukerattaid ei ole hetkel võimalik kusagile jätta. Läbi pargi ei ole samuti võimalik koolimajja tulla, sest läbipääs on ka sealtpoolt tulles suletud. Liikumiseks tuleb kasutada Paldiski maantee ääres kulgevat kõnniteed ja siis keerata sealt Pargi tänavale. Autoga koolimaja ette ei ole võimalik sõita, sest parkimiskohti ei ole. Hetkeks saab peatuda ka Jaama tänava ja Vaikse tänava nurgal. Parkida pole seal pikemalt võimalik.

Noortekeskus on alates septembrist taas avatud.

Alates 1.septembrist on Keila linnas taastatud tihendatud sõiduplaan

1.septembril käisid Vikerkaare lasteaia lastel õues külas Jänku-Juta, Rebase-Riina ja Mõmmi. Millal saab kooli minna? Milline tund on kōige toredam?  Mida seal koolis tegelikult tehakse?  Üheskoos mängides, tantsides, arutledes saadi nendele küsimustele vastused. Peo lõpus tervitati Sipsiku maja uusi lapsi, jagati kingitused rühmadele ja igale lapsele.

Keila Rukkilille lasteaed pidas täna juba oma 12. Sünnipäeva. Külla tuli meile Jänku-Juss koos Johannaga. Nendega koos heisati lipp, rühmadele jagati lilled ja sünnipäevakringlid ning siis said lapsed tantsida, naaberrühmaga jõudu katsuda, nööril kõndida ja muidu lustida.

Tarkusepäeva tähistati ka Miki lasteaias.

Täna alustas Rahvusvahelises Aatomienergia Agentuuris (IAEA) tehnilise koostöö Euroopa regiooni direktori ametikohal välisministeeriumi pikaajaline diplomaat, Keila juurtega  Eve-Külli Kala. Ta on esimene eestlane, kes on IAEAs nii kõrgele ametikohale jõudnud. 

Harju Elekter andis teada käimisvõistluse „Energialaks" finišist. Harju Elektri käimisvõistlus „Energialaks" toimus juba kolmandat suve ning on selleks aastaks edukalt lõppenud. Võistlusel osalesid nii Harju Elekter kontserni töötajad kui ka Keila linnarahvas. Arvestust peeti kilomeetrites läbi Endomondo mobiilirakenduse. Terve suve kestnud võistlusel osales seekord 64 inimest. Kolme suvekuuga läbiti üheskoos kokku 18,537 kilomeetrit. Nagu ka eelmisel aastal, kulutati selgi korral kokku 2 miljonit kalorit. 2020. aasta oli fenomenaalne selle poolest, et terve võistluse püsis esikolmik sama. „Energialaksu" võitis kõigil kolmel etapil esikohal püsinud Harju Elekter Teletehnika tubli töötaja Kristi Roots. Kristi kilomeetrite pagas ületas 2,000 kilomeetri piiri. Kokku kolme kuuga läbis ta 2,002 kilomeetrit. Suurepärane ja ilus tulemus! Teise koha pälvis Harju Elekter Elektrotehnika töötaja Kaspars Mažeikis, kes läbis kogu etapi vältel 1,379 kilomeetrit. Kolmanda koha on auga välja teeninud meie külalisvõistleja Merle Künnapas, kes läbis suvega 1,211 kilomeetrit.

 

Kolmapäev, 2.september:

Täna sai Pargi tänava koolihoone juurdeehitus allkirjad.  Keila kooli Pargimaja ligi 4800 ruutmeetrise laienduse ehitavad Mapri Ehitus ning ja vee- ja kanalisatsioonilahendustega tegelev Magma, laienduse arhitekt on Projektibüroo OÜ. Keila poolt juhib projekti AS Keila Vesi. Laiendus valmib 2021. aasta sügisel. Ehitusmaksumus on ligikaudu 5,1 miljonit eurot (+käibemaks). Uude õppekorpusesse tuleb  3-korruseline õppehoone 480 õpilasele 20 klassiruumiga, võimla ja söökla koos köögiga. Hoone energiatõhususe klass on A. Hoone saab olema galeriidega ühendatud vanade osadega. Koos valmiva laiendusega mahub Pargi tänava koolimajadesse  järgmisel õppeaastal kuni 800 õpilast. Uut spordisaali ootavad nii Pargimaja õpilased, kui Keila arvukad spordiklubid. Juurdeehituse valmimise tähtaeg on 13.10.2021. 

Esimestel koolipäevadel olid koolimajade juures ülekäiguradadel ja ristmikel lapsi liiklemisel aitamas linnavalitsuse ametnikud ja noorsootöötajad.

Linnavalitsuse ametnikud kohtusid Keila jaama rekonstrueerimist juhtinud Eesti Raudtee ja GoRaili  esindajatega, et uurida raudteel tehtut ning ehituse käigus kannatada saanud linna infra korrastamise vajadusi.

 

Neljapäev, 3.september:

Keila Linnavalitsuse 139.istung 3.septembril 2020

Linnavalitsus kehtestas Sotsiaalkeskuse tasuliste teenuste hinnad. Korraldusega lisati olemasolevatele teenustele uus, kogukonnas elamise teenuse hind elanike registri järgsetele  Keila linna inimestele 275 eurot ja teistest kohalikest omavalitsustest pärit klientidele 425 eurot.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 240 eurot.

Linnavalitsus otsustas rahastada kahe lapse hoiuteenust Lee OÜ-s.

Linnavalitsus nõustus tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Keila linna kasuks Eesti Vabariigi omandis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses olevale kinnisasja osale asukohaga Harju maakond, Keila linn, 8 Tallinn-Paldiski tee T6 tee kilomeetritel 28,08-28,25. Isikliku kasutusõiguse ala suurus: 998 m². Isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala kasutatakse avaliku teena sellel tee-ehitustööde, teehoolduse ja liikluse korraldamiseks. Isikliku kasutusõiguse talumise eest kinnisasja omanikule hüvitist ei maksta.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Tamme põiktänaval Pargi tn 21a kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga. Ehitusluba väljastati sõidutee ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks  Nurmenuku tänav T1, Nurmenuku tänav T2 ja Nurmenuku tänav kinnistutele ehitusloa taotluses nr 2011271/11997 märgitud tingimustel.

Ehitusluba väljastati ka Keskväljak 12 asuva hoone, kus tegutseb Keila perearstikeskus laiendamiseks. Projektiga laiendatakse hoonet kolmanda korruse pealeehitusega ja vähemal määral lääne suunal. Läänepoolse laienduse moodustab varjualune ja postidel II Ja III korruse osa. III korrusele pääsemiseks laiendatakse trepikoda ühe korruse võrra ja trepimarsside vahele on kavandatud lift. I korruse plaanilahenduses muudetakse mõnede vaheseinte asukohti WC suurendamiseks ja registraatorile töökoha loomiseks. II korrus suureneb ühe kabineti ja rõdu ehitamisega. III korrusele on kavandatud kuus kabinetti, arhiiv, pesuruum ja WC, samuti avar kõrge laega ooteruum, kust pääseb ka rõdule.  Rekonstrueerimise käigus krohvfassaadi uuendatakse ja lisatakse plaadistusega kaetud aktsentpinnad maja ees ja taga.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Tamme tn 4a kinnistule.

Linnavalitsus kvalifitseeris ja tunnistas vastavaks kõik neli riigihankele "Keila linnas Haapsalu mnt (lõigul Barsbütteli tänav – raudtee ülesõit) katte remont (osa asendamine samaväärsega)" laekunud pakkumist.  Edukaks osutus Osaühing Viamer Grupp pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 61 888 eurot millele lisandub käibemaks 20%.

Linnavalitsus kehtestas Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamisega seotud noorte baasitoetuse taotluse ja meisterlikkuse toetuse taotluse vormid.

Linnavalitsus algatas järjekordse kaasava eelarve menetluse ning moodustas komisjon kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks, analüüsimiseks ja rahvahääletusele pandavate ettepanekute väljavalimiseks koosseisus: Keila linnapea Enno Fels (komisjoni esimees), abilinnapead Timo Suslov ja Maret Lepiksaar, linnaarhitekt Siiri Hunt, linnaaednik-keskkonnanõunik Inge Angerjas, Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Viljar Paalaroos, linnasekretär Maris Mäger, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe, pressiesindaja Valdur Vacht ning noortevolikogu esindaja.

Linnavalitsus otsustas sõlmida hea tahte koostöölepe Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga ning kiitis heaks sõlmitava koostööleppe projekti. Koostööleppega soovitakse kaasa aidata Euroopa Liidu vesinikustrateegia, mille kohaselt aastatel 2020-2024 toetatakse vähemalt 6GW elektrolüüsiseadmete paigaldamist ning kuni 1 Mt saastevaba vesiniku tootmist taastuvallikatest, elluviimisele. Keila linnavalitsus avaldab, et soovib panustada  riiklike keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse ning selle kaudu kohaliku majandusarengu elavdamisse Keila linnas. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut kinnitab, et on valmis panustama teadusalaste nõuannetega, mida läheks vaja  vajalike  dokumentide ettevalmistamisel, kohtumistel jms.  (allkirjastamine 14.sept).

Saabus teade, et riik on pannud enampakkumisele  32105 m² suuruse Ülesõidu 41 kinnistu. Alale on kehtestatud elamuarendust võimaldav detailplaneering.

 

Reede, 4.september:

Keila Lehe esiküljel reportaaž õppeaasta avaaktustest. Uudistes Keila Kooli 13. (kuld)lennu (pildil, mis lehte ei mahtunud) kokkutulekust, Keila uuest noorsoopolitseinikust, nädalavahetuse bussiliiklusest, Pargi perearstikeskusest, koostöölepingust Tartu Ülikooliga, JJ tantsuhooajast, tööampsudest, Pilatesest. Eduard Laur HEAK-ist kutsub üles päästma väikeettevõtjaid. Palamets pajatab rahvalikust pseudokeeleteadusest. Tegija on Karl Markus Veiberg.

Keila linna ja Tartu Ülikool sõlmisid koostöölepingu soovides aidata kaasa Euroopa Liidu vesinikustrateegia elluviimisele, mille kohaselt aastatel 2020-2024 toetatakse vähemalt 6GW elektrolüüsiseadmete paigaldamist ning kuni 1 Mt saastevaba vesiniku tootmist taastuvallikatest. TÜ avaldas, et on valmis osalema sellega seotud tegevustes ning pakkuma vastavalt sellekohastele sõlmitavatele kokkulepetele teadusalast abi, mis hõlmab mh nõustamist, sh osalemist vajalike dokumentide ettevalmistamisel, kohtumistel jms. Linn kinnitas, et soovib panustada  riiklike keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse ning selle kaudu kohaliku majandusarengu elavdamisse Keila linnas. Lepingu allkirjastasid Tartus linnapea Enno Fels ja rektor Toomas Asser.

Harju Maakonnaraamatukogus oli täna laste lugemissündmuse Suvelugemine lõpetamine. Suvelugemise lugemispasse oli suve hakul välja võetud  üle 70. Enamus neist täitsid ka suure hulga suvelugemise väljakutsetest. Tänasel lõpuüritusel söödi kommi ja kohtuti kirjanik Kari Lookiga.

 

Laupäev, 5.september:

Tähtajaks laekus Fotojaht V Keila linnavaated augustipildi konkursile pildid 12 autorilt. Piltidega saab tutvuda SIIN