« Tagasi

Keila Linnavolikogu 34.istung

Keila Linnavolikogu 34. istung toimus teisipäeval, 25. augustil 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila Hariduse Sihtasutuse lõpetamine

Kuna sihtasutus on tema loomise eesmärgi täitnud otsustas Keila Linnavolikogu lõpetada Keila Hariduse Sihtasutuse tegevuse ja algatas sihtasutuse likvideerimismenetluse alates 01.09.2020. Sihtasutuse likvideerija on Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse liige Mait Tõitoja.

Keila  Linnavolikogu asutas Keila Hariduse Sihtasutuse 30.jaanuaril 2007 eesmärgiga tema halduses olevate territooriumite ja hoonete haldamine ja majandamine ning osalemine Keila haridusasutuste pikaajalise arengukava elluviimisel. Sihtasutus kanti 01.03.2007 Harju Maakohtu registriosakonnas sihtasutuste registrisse. Sihtasutuse omandis olnud Ehitajate tee 1 asuv kinnistu on tänaseks Keila linna omandis ning selle haldamise ja korrashoiuga tegeleb aktsiaselts Keila Vesi, kes korraldab ka teiste Keila linna objektide haldamist ja korrashoidu. Keila Hariduse Sihtasutusele on jäänud kinnisvarana ainult aadressil Keila linn, Ehitajate tee 1b asuv 127 m2 suurune kinnistu, mis realiseeritakse likvideerimismenetluse käigus.

 

3.            Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Linnavolikogu muutis oma 25. oktoobri 2011 määrust „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" üheksas detailis. Noorte huvitegevus on määruse sõnastuses nüüd reeglina aastaringselt toimuv noorte süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.

 

4.            Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevatele kinnisasjadele Keskväljak 12a ja Keskväljak 14 kinnisasjade kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks

Linnavolikogu seadis Keila linna omandis olevale Keskväljak 12 kinnisasjale ja Keila Tarbijate Ühistu omandis oleva Keskväljak 14 kinnisasjale Keila Perearstikeskuse OÜ omandis oleva Keskväljak 12a kinnisasja kasuks teeservituudi pääsemaks teeniva kinnisasja kaudu valitsevatele kinnisasjadele. Samuti seati prügimaja hoidmiseks servituut Keila linna omandis olevale Paldiski mnt 2b asuvale kinnisasjale Keskväljak 12a kinnisasja igakordse omaniku kasuks. Servituudi seadmine on kompromiss Keila tarbijate Ühistu., Keila Perearstikeskuse ja Keila linna vahelise kohtuasja lahendamiseks.

 

5.            Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks

Linnavolikogu andis MTÜ-le Keila Laskepaik kirjaliku nõusoleku rajada Keila linnas Tööstuse 2 asuval kinnistul paiknevasse hoonesse ajutine laskepaik. Ajutises laskepaigas viiakse laskeüritusi läbi kuni 25.08.2025. Laskepaika soovitakse kasutada laskespordi treeninglaskmisteks praktilises ja taktikalises laskmises. Laskepaigas on kavas kasutada kõiki püstoli/revolvritüüpi käsitulirelvi. Keelatud on kasutada erilaskemoona (trasseerivaid, lõhkekuule, soomust läbistavat jne laskemoona).   Laskepaiga asukohaks on valitud hoones asuv ülejäänud alast kiviseina, rehvitornide ja kummimattidega eraldatud ruum. Kõrvalistel isikutel puudub võimalus juhuslikult laskepaika sattuda.  

 

6.            Määruste kehtetuks tunnistamine

Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma 28. septembri 2004 määruse „Keila linna teeregistri asutamine"  ning 31. mai 2011 määruse „Aadressitoimingutega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele", kuna nad pole enam kooskõlas kehtiva õigusega.

 

7.            Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas korrakaitsekomisjon uue koosseisu. Komisjoni esimees on Tarmo Tamkivi, aseesimees: Tanel Suslov, liikmed Meelis Aab, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Märt Jamnes, Priit Orusalu, Jaak Sirp, Evely Sagor ning uue liikmena piirkonnapolitseinik Edgard Vattel.

 

EELNÕUD