« Tagasi

33.nädal 2020

Esmaspäev, 10.august:

Algas Keila noortemalev. Malevatöökohti pakuvad sel aastal Harjumaa muuseum, Harju maakonnaraamatukogu, lasteaiad Miki ja Rukkilill, käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Keila kooli algkoolimaja, Sotsiaalkeskus, Keila noortekeskus, Keila terviserajad ja Keila kirik.

Terviseamet ja TAI tutvustasid  linnavalitsuse saalis tervisemeeskonna esindajatele pilootprojekti raames uut andmesüsteemi, mille abil saab edaspidi linna terviseprofiili uuendada ja täiendada.

Eile andsid noored purskkaevu juures malevavande ja ristisid end purskkaevust läbi joostes.Harju Maakonnaraamatukogu galeriis  on avatud näitus „Valguse puudutus", kuu lõpuni on eksponeeritud on Liina Žigursi akrüülmaalid.  Samuti on eksponeeritud Vello Salandi kultuurilooline väljapanek  „Keila kihelkonna suguvõsasid" ning Linda Bondestami näitus „Loomad, keda keegi peale meie pole näinud"

Selgus, et Fotojaht V juulipildi võitja autor Margus Kõrm: Sild. 2.Kaija Viitpoom: Kesköine vaksal. 3.Aimar Loeg: Pilve puudutus.

Harju Elekter Group andis teada, et augusti alguses pandi Panevežyses nurgakivi Harju Elekter Grupi Leedu tütarettevõtte Harju Elekter UAB tehase 4. etapi laiendusele. Kohal viibisid lisaks partneritele ka Harju Elekter kontserni juht Tiit Atso, ehituspartner Kaminta UAB esindaja ning Panevežyse linnapea. Juurdeehituse tulemusena suureneb Leedu tütarettevõtte kontori- ja tootmispind seniselt 8765 m2-lt 16761 m2-le, mis võimaldab kahekordistada tehase tulusid, seejuures suureneb töötajate arv 350 inimeseni.

Harjumaa muuseumis alustas tööd turundusspetsialist Elena Viirlaid.

 

Teisipäev, 11.august:

AS Keila Vesi kui hankija tunnistas riigihankel „Keila Pargi 2 koolihoone laienduse ehitustööd" edukaks ühispakkujate Aktsiaselts Magma ja Osaühing Mapri Ehitus pakkumuse maksumusega 5 087 287,76 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui soodsaima hinnaga maksumusega pakkumus.

Tipneri karikavõistluste 1/32-finaalis FC Hiiumaa - Keila JK 3:4.

Elron teatas, et Eesti Raudtee teeb Läänesuunal remonditöid plaanitust kauem. Pühapäeval, 16. augusti hommikupoolikul tehakse Paldiski jaamas remonttöid ja rongiga jaamani sõita ei saa. Sel päeval tuleb kuni lõunani Klooga-Paldiski lõigul kasutada asendusbusse. Alates pärastlõunast aga saab rong taas Paldiskisse sõita. Kui esialgselt plaaniti suuremad rongiliiklust mõjutavad remonditööd Läänesuunal lõpetada augusti keskpaigaks, siis nüüd andis Eesti Raudtee teada, et remonttöödega läheb siiski plaanitust kauem ning need kestavad augusti lõpuni. Sellega seoses kehtib senine sõiduplaan kuni 30. augustini.

Keila Kooli kuus tantsuklass on tantsulaagris Harjumaa Muuseumi. Juhendaja on Kaia Kärner.

 

Kolmapäev, 12.august:

Hommikul  paigaldati Keilasse Lusitaaniatigude kogumiseks teokonteinerid. Kes sinna tigusid viivad, siis tõsine palve - lähielanike aedadele mõeldes kontrollige hoolikalt, et kilekott tigudega oleks terve ja korralikult suletud! Konteinereid tühjendatakse kaks korda nädalas. Konteinerid asuvad Metsa tänava ja Pargi tänava nurgas olevas parklas, Barsbütteli tänava parklas Loode-Keilas, Jaama ja Vaikse tänava nurgal pargi servas, Tuula tee ja Koidu tänava nurgal Jõepargi ääres, Tähe tänava ja Linnamäe tee nurgal, Aiandi tänaval „Pargi ja reisi" parklas ning Jäätmejaamas.

Täna Keila kiriku ümbrust korrastanud maleva noored ja Keila koguduse vabatahtlikud leidsid nooremleitnant Helmuth Wiiburgi hauakivi. Tegemist on hauaga, mille olemasolust ei olnud senini kogudusel mitte mingisugust infot. Lisaks avati täna Keila muusikaelu rajaja Jakob Maabergi hauakivi, millest oli esialgu näha mulla alt vaid väike nurk.

12. ja 13.augustil oli Keila Kultuurikeskuses PEHi Verekeskuse suvetuur. Võimalust verd loovutada kasutasid ka mitmed linnaametnikud. Pildid.

Keila Lauatenniseklubi Pinksiproff mängijad Mati Krusel ja Vahur Löör käisid linnapeale oma suvel võidetud karikaid näitamas. Möödunud laupäeval võideti Viljandis Pärnu järel ning Kuressaare ja Viljandi ees Keilale Nelja Linna turniiril II koht. Juulis Võitis klubi Balteco Eesti MV III liiga pronksmedal ning Kärlas toimunud Saaremaa - Keila sõpruskohtumise.

 

Neljapäev, 13.august:

Keila Linnavalitsuse 137.istung 13.augustil 2020.

Keila Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega seataks Keila linna omandis olevale Keskväljak 12 kinnisasjale teeservituut Keskväljak 12a asuva Keila Perearstikeskuse kasutuses oleva kinnisasja ja Keskväljak 14 asuva Kauplus Keila kasutuses oleva kinnisasja kasuks ning parkimiskohtade servituut Keskväljak 12a asuva Keila Perearstikeskuse kasutuses oleva kinnisasja kasuks. Samuti seatakse prügimaja hoidmiseks servituut Keila linna omandis olevale Paldiski mnt 2b asuvale kinnisasjale Keskväljak 12a kinnisasja igakordse omaniku kasuks. Servituutide seadmise eest valitsevate kinnisasjade omanikud Keila linnale tasu ei maksa, kuna selliste servituutide seadmine on üks tingimus Keila linna, Keila Tarbijate Ühistu ja KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ vahel kompromissi sõlmimiseks kohtuasja (Keila Tarbijate Ühistu kaebus Keila Linnavalitsuse 6. juuni 2019 korraldusega nr 192 väljastatud ehitusloa 1912271/14653, Keila Linnavolikogu 28. augusti 2018 otsuse nr 24 ja Keila Linnavalitsuse 27. septembri 2018 korralduse nr 321 tühistamise nõuetes) ja kohtuasja nr 2-19-16435 (KEILA PEREARSTIKESKUSE OÜ avaldus Keila linna ja Keila Tarbijate Ühistu vastu avalikule teele juurdepääsu saamiseks) lõpetamiseks. Servituudid seatakse tähtajatult.

Linnavalitsusest läks Linnavolikogu menetlusse eelnõu Aivar Antonile kuuluvale Tööstuse 2 kinnistul asuvasse hoonesse ajutise laskepaiga rajamiseks. Laskepaika soovitakse kasutada laskespordi treeninglaskmisteks praktilises ja taktikalises laskmises. Laskepaigas on kavas kasutada kõiki püstoli/revolvritüüpi käsitulirelvi. Laskepaiga asukohaks on valitud hoones asuv ülejäänud alast kiviseina, rehvitornide ja kummimattidega eraldatud ruum.

Keila Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu Keila hariduse Sihtasutuse lõpetamiseks. Keila Hariduse Sihtasutus asutati Keila Linnavolikogu 30.01.2007 otsusega nr 9. Keila Hariduse Sihtasutuse eesmärk oli tema halduses olevate territooriumite ja hoonete haldamine ja majandamine ja osalemine Keila haridusasutuste pikaajalise arengukava elluviimisel, sh ühendada kaks eesti õppekeelega kooli ning rajada Keilasse uus koolihoone.  Alates 2009/2010 õppeaastast on kaks kooli (Keila Algkool ja Keila Gümnaasium) ühendatud ning kooli nimi on Keila Kool. Keila Hariduse Sihtasutus oli Keila Kooli kui erakooli pidajaks perioodil 01.09.2009 kuni 31.08.2016. Alates 1.09.2016 tegutseb Keila Kool munitsipaalkoolina ning Keila Hariduse Sihtasutuse kehtiva põhikirja kohaselt tema põhieesmärgiks oleva territooriumide, rajatiste ja hoonete haldamise ja hooldamisega tegeleb Keila linna ainuosalusega aktsiaselts Keila Vesi. Sihtasutuse ülesandeks olnud tema halduses oleva vara üürileandmine on samuti lõppenud seoses sihtasutusele kuulunud Ehitajate tee 1 Keila linnas asuva kinnistu ostmisega Keila linna poolt Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 16 „Kinnistu ostmine Keila Hariduse Sihtasutuselt" alusel.  Seega on eesmärgid tänaseks saavutatud ning põhjus Keila Hariduse Sihtasutuse olemasoluks lõppenud. Linnavalitsus teeb ettepaneku algatada  sihtasutuse likvideerimismenetlus 1.septembrist 2020. Sihtasutuse likvideerijaks saab selle juhatuse liige Mait Tõitoja.

Linnavalitsus teeb Keila Linnavolikogule ettepaneku tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 28. septembri 2004 määrus nr 15 „Keila linna teeregistri asutamine"  ning Keila Linnavolikogu 31. mai 2011 määrus nr 10 „Aadressitoimingutega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele".  Esimene on koostatud tänaseks kehtivuse kaotanud Teeseaduse põhjal. Teises määruses antud volitus on antud linnavalitsusele juba ruumiandmete seadusega.

Volikogusse läks ka eelnõu Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" muutmise eelnõu. Linnavalitsus teeb ettepaneku muuta määrust üheksas punktis.

Linnavalitsus vaatas üle ja suunas avalikustamisele Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu. Planeeringuga on kavandatud krunt (1836 m²) turukompleksi rajamiseks. Krunt moodustatakse Uus tn 19 ja 19a kinnistutest ning Ohtu tee T1 kinnistu tükist suurusega 110 m². Uue tänava äärse parklate rea pikendusena on planeeritud ca 23 kohaline sõiduautode parkla. Keila raudteejaama kinnistule (riigiomand, raudtee maa) on planeeritud avaliku kasutusega jalgtee ja tänavavalgustus. Keila Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 5.-18.09.2019 ja avaldab planeeringu materjalid Keila linna veebilehel. Juhul, kui detailplaneeringu kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 21.09.2020. Alale jääv ajalooline raudtee kaubaladu on määratud väga väärtuslikuks hooneks, mis kuulub säilitamisele ja restaureerimisele või remontimisele. Halvas konstruktiivses seisukorras olevate hoonete lammutamine on lubatud juhul, kui insenertehniline ekspertiis kinnitab, et kandvatest konstruktsioonidest on hävinud üle 60%. Lammutatud ajaloolist materjali tuleb taaskasutada maksimaalses võimalikus mahus. Lammutusprojektile eelnevalt tuleb lammutatava hoone kohta koostada ajalooline õiend ja ettepanekud materjali taaskasutusse suunamiseks. Ehitusekspertiisibüroo OÜ kokkuvõtte kohaselt hoone ei kõlba tänapäevaseks kasutamiseks. Võttes arvesse kõiki hoone rekonstrueerimiseks nimetatud tööde loetelusid ja asjaolu, et olemasolev ehitis on plaanis võtta kasutusele aastaringselt turuhoonena, on majanduslikult otstarbekam raudteehoone lammutada ning ehitada uus. Ehkki hoone ei kuulu muinsuskaitse all olevate mälestiste hulka, võiks uue ehitise arhitektuurse lahenduse aluseks võtta olemasoleva raudteehoone. Eelnevast lähtudes tellis Keila Linnavalitsus E-Service Projekt OÜ-lt arhitektuurse ideekavandi, mis pakkus linnaruumi (raudteejaama ja bussijaama piirkond, linna visiitkaart) ja miljöösse sobivat arhitektuurset lahendust. Uue turu ehitusplaane, ideekavandit ning algatatud detailplaneeringu eesmärki tutvustati Keila elanikele 24.05.2019 Keila Lehes, mille kohta linnavalitsusele kirjalikke arvamusi ei laekunud. Täiendav eksperthinnang võeti ka ehitusettevõttelt OÜ Alpimer Ehitus, kelle hinnangul on hoone kandvad, neid siduvad ning stabiilsust tagavad puitosad ilmastiku, katkise katuse ning konstruktsioonielementide asjatundmatute asendamiste tõttu saanud nii palju kahjustusi, et  hoonet ei saa vaadelda kui stabiilset ühtset tervikut. Samas on teatud elemente ja osi, mida saaks vanast hoonest kasutada ja mis on  säilitamist väärt. Ehitusõiguse määramisel on arvestatud, et uus turuhoone peab olema piisavalt suur linnaturu funktsioonide täitmiseks, piisavalt universaalne erinevate rentnike vajaduste rahuldamiseks (sh võimalik taaskasutuskeskus või kohvik), sisaldama avalikku WC-d ja turismi infopunkti ja kõige selle juures sobituma miljööalasse. Uus turuhoone tuleb projekteerida tundlikult, miljöösse ja linnaväravasse sobivana, respektiga vana kaubalao suhtes, väärtuslikke detaile ära kasutades ja eksponeerides. Uue turuhoone suurim maht on tänapäeva vajadusi arvestades määratud ca 9 korda suurem võrreldes ajaloolise kaubaaidaga ja ca 3 korda suurem võrreldes ajaloolise jaamahoonega. Uue turuhoone kõrgus (9 m) on planeeritud madalam kui ajaloolisel jaamahoonel (9,5 m).

Linnavalitsus otsustas korraldada Barsbütteli tänava ja raudteeülesõidu vahelise  Haapsalu mnt katte remontija leidmiseks riigihanke lihthankemenetluse e-menetlusena.

Basket.ee keskkond kuulutas välja, et Eesti korvpalli 100. sünnipäevaks ellu kutsutud 100 Väljaku Viske sotsiaalmeediavõistluse tegi esimesena ära 12-aastane Keila Korvpallikooli kasvandik Oliver Kruus, kellel kulus selleks napp nädal.

Keilas olid oma Lääne-Harjumaa külastuse käigus käimas Saaremaa mittetulundusühingute esindajad. Näidata oli Keilas käsitöösalongi Vaarikas Vahukoorega ja triatloniklubi MC Panter. Jutuks ikka see, kuidas hakkama saadakse ja mis nippe üle saaks võtta.

AX-teatri esietendus: Hugo Raudsepa komöödia ROOSAD PRILLID (lavastaja Raivo Adlas, teksti seadnud Raivo Adlas ja Urmas Meri). Kokku toimub augustis 6 etendust Keilas, Eha 59 hoovis. Laval 14 harrastusnäitlejat Keila AX-teatri trupist. Esietendus 13. augustil kell 17:00, 15. augustil 2 etendust Keila hoovilugude päeval kell 12:30 ja 17:00 ning lisaetendused 28, 29 ja 30. augustil kell 17:00.

 

Reede, 14.august:

Keila Lehes: suvesündmusi tuleb kui paisu tagant! esilehel väike ülevaade lähiajal toimuvast. Uudistes Pepco kauplusest, muuseumi direktorist, Isamaa pääsukeste salvestusest, teeteo konteineritest, Vello Salundi suguvõsauurimuslikust näitusest, jalgpalliklubi perepäevast. Linnaarhitekt Siir Hunt kirjutab vaba ehituse tingimustest. Saame teada, et Fotojahi juulipildi tegi Margus Kõrm. Saame veel korra ülevaate Hoovilugude päeval osalevatest hoovidest. 19.augustil toimuvasuur suvelõpukontserdi puhul annab intervjuu Synne Valtri. Palametsa pajatustes on juttu sellest, mida Eduard Vilde kirjutas 1900.aasta Pariisi liiklusest. Tegija on Õnne Mets.

Võimlemisklubi Sistrum  korraldas sportliku perepikniku linnalaagri lastele Harjumaa Muuseumis. Maastikumäng, sportlikud mängud, tunnistused, magusad ja soolased kringlid ja palju rõõmsaid võimlejaid koos vanematega

 

Laupäev, 15.august:

Kell 11 avati pidulik renoveeritud Keskpark.  Vaata pilte.

Keila Hoovilugude päev. Korraldasid „ohvitseriprouad" puhvetist Noorus. Avatud oli 12 hoovi. Lisaks üks garaažimüük Tähe tänav 30 vanas majas. Rahvast oli linnas liikvel palju, tõenäoliselt ei saanud keegi kurta külaliste vähesuse üle. Vaata suurt oildigaleriid.

Pargi 37: (Kell 7.30 – 11.00) Kümnekesi koos tegevusjuhendajatega hakati oma lugu sellele majale ja hoovile alles looma. Värsked elanikud kostitasid külalisi hommikukohvikohvi, soojade saiade ja teiste küpsetistega. Saadud tulu läheb kogukonnas elamise maja toetuseks.

Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega (Kell 10-16) Koidu 38 : Avatud oli lastekohvik, tehakse puutööd, punupatse ning henna- ja näomaalinguid. Kodus on jänesed ja kanad. Kell 13 toimub Keila Muusikakooli õpilaste kontsert. Kell 19 kontsert: Keila täht Kate koos Tõuniga (piletid eelmüügist)

 Linnavalitsuse kohvik „Purskkaevu juures" (Kell 10-15, Keskväljaku park) Linnaametnikud seadsid end sisse värskenduskuuri läbinud parki, pakkudes koduseid küpsetisi ja tutvustades parki. Kell 12.00 toimus Keskparki tutvustav kogupere seiklusmäng, Kell 13.00 pakkusid silmarõõmu svingtantsijad ning 13.30 alustas Naiskodukaitse kriisivarude pop-up töötuba. Kohviku tulu üle 700 euro läheb annetuseks.

 Kirik keset küla (Kell 11-17, Paldiski mnt 2) : Keila Miikaeli koguduse kohvikus maitsvad koogid, võileivad ja smuutid. Räägiti lugusid Keila kirikuga seotud inimestest ja kirikuhoonest. Lastele meisterdamine.

Mõisa rõdukohvik (Kell 11-18 Linnuse 9): Keset parki asuva Harjumaa Muuseumi mõisamaja rõdult avaneb suurepärane vaade looduskaunile jõesaarele. Siin saab nautida nii suvise roheluse võlu kui ka mitmesuguseid hõrgutisi.

Sõbrad hoo(vi)s (Kell 11-18, Koidu 134): Selles Kauni kodu konkursil auhinnatud hoovis hellitasid maitsemeelt sõbrad Padise Kastellist, teadmisi jagati vanadele asjadele uue elu andmisest ning jumestusnõu andis meigikunstnikust peretütar!

AX-teatri Tähelava (Kell 12-17, Eha 59) : 14 harrastusnäitlejat Keilast ja naabruskonnast tõid lavale Hugo Raudsepa komöödia "Roosad prillid". Etendused kell 12.30 ja 17.00 (piletid kohapeal müüdi kõik välja).   Vahepeal avatud teatripuhvet. Kell 15.00 humoorikas vahepala ja Naiskodukaitse kriisivarude pop-up töötuba.

Ülesõidu Kalakohvik (Kell 12-19, Ülesõidu 28): Oma tuntud headuses pakuti selgi korral värsket suitsukala ja teisi hõrgutisi mereandidest, oma maja leiba ning muid küpsetisi. Mängis oma maja DJ.

Kohvik 13 (Kell 14-20, Uus 13) : Telksaunaga hoovi menüüst leiab oma aia saadustest valmistatud meelehead, koduseid küpsetisi, kerget kehakinnitust, saunakõrvast ja põnevaid vihtu.

Teraapiakohvik (Kell 14-22, Keskväljak 17 ,Lätte koolihoone taga): Menüüs on soolased ja magusad suupisted, mõnus neste ning Teraapiakeskuse 'meisterkokkade' käe all sai nautida jooga- ja massaažiampse.

Säravaim täht (Kell 16-19, Põllu 5) : Adventkoguduse kohvikumenüüst leidis nii vegan burgereid, puuviljasalatit kui ka muffineid. Programmis: 16.30 nukuteater: Karjapoisist kuningaks, 17.00 meisterdamine: lima ja käepaelad, 18.00 kontsert: Matthew Lombart.

Ohvitseriprouade puhvet "Noorus" ( Kell 18-22, Nooruse 7) : Kantuna oma hoovi loost keerlevad kuue pere ühises puhvetis armastatud estraaditähtede vinüülplaadid, pakuti nostalgilisi pidutoite ning üheskoos õpiti tantsima diskot!

Koroonaohu tõttu olid sunnitud oma hoovi avamise plaanist loobuma kaks varem välja kuulutatud hoovi. Avatud hoovid on varustatud desinfektsiooni vahenditega, mida palutakse külalistel kasutada. Ilm tõotab tulla ilus, mis soosib värskes õhus hajusalt Hoovilugude päevast osavõtmist!

Terviseradadel anti kell 8 start Heavy Metal Ultra - backyard ultra tüüpi jooksuvõistlusele. Alates esimesest stardist 15.08.2020 kell 8:00 hakkab iga täistund mängima raskema rocki laul mille jooksul tuleb startida 6,7 km pikale ringile. Järgmisel täistunnil algavale uuele ringile pääsevad need kes on selleks ajaks eelmise lõpetanud. Ja nii edasi kuniks jaksu või soovi on. Võistlus lõppeb siis kui järgi on jäänud ainult üks osaleja kes peab üksinda viimase ringi tunni aja sees läbima. Päeval joostakse tehnilisel ja nõudlikul metsarajal ja öösel kergliiklusteel. Keilast oli stardis 9 jooksjat: Liina Kesamaa, Pille Kalda, Erik Pahlberg, Andre Valkman, Kertu Lepiksaar, Kaimar Kerno, Taavi Kala, Peteri Grauen ning Ohtus elav Urmas Veersalu . Kokku oli registreerunuid 88, stardis neist 75. Vaata pilte.  Tulemused on SIIN

 

Pühapäev, 16.august:

Toimub Keila Jalgpalliklubi perepäev.

. Heavy Metal Ultral oli hommikul kell 9 km, kui läbtud oli 166,7 kilomeetrit, rajale jäänud viimased kolm jooksjat: Hannes Veide, Oliver Kalvi ja Mikael Heerman. Peale 23-ringi ja 153,3 km läbimist lõpetas naiste võitjana keilalanna Liina Kesamaa. Taavi Kaal (Keila) tuli 106,672 kilomeetriga 10.kohale, Kaimar Kermo sama distantsiga 12.kohale. Urmas Veersalu tegi 100,005 kilomeetrit ja tulemuseks 14.koht.