« Tagasi

19.nädal 2020

 

Esmaspäev, 4.mai:

Männikus teevad Puuabi arboristid metsatöid. Kooreüraski kahjustuse tõttu tühjaks jäänud lagendikule istutatakse uusi puid. Praegu on Karukäpa puukoolist toodud 30 üle 5-meetri kõrgust kuuske, järgmises etapis tulevad ka lehised ja pärnad.

Online keskkonnas algas kuni 17.maini kestev  registreerumine Keila töömalevasse.

4.mai – Läti Vabariigi taasiseseisvumispäev. Siguldas tähistatakse oma pidupäeva akendel, sellest tehti ka kena pildigalerii. Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā! (Südamlikud õnnesoovid Läti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul!) Läti ülemkohus võttis 1990. aasta 4. mail vastu Läti Vabariigi iseseisvuse taastamise deklaratsiooni. Nüüd vaadatakse sellele päevale tagasi kui Läti teisele iseseisvuspäevale. See on lätlastele väga tähtis püha ja kindlasti edastatakse siis õnnesoove. Oma tervituse saatus Sigulda võimudele ka linnapea Enno Fels. Vaata galeriid Siit. 

4.maist on Keila linnavalitsuse lastekaitsetöötaja Kristel Karro. Kristel on omandanud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis noorsootöö rakendusliku kõrghariduse, töötanud Põhja-Eesti Autismi Liidus ja noorsootöötajana SA Tallinna lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuses. Kristel elab Keilas.

Tänasest on kontserni Harju Elekter juhatuse esimees senine finantsjuht ja juhatuse liige Tiit Atso.

Heliotekis pandi Keila uue purskkaevu videole taha muusika. Jagatud link leidis Keila linna FB-s laia heakskiitu. https://www.youtube.com/watch?v=_4c6MkYokSU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CasDw8lytGbuXze6isBnawAOPtY-BjKDhlqQU_qMo6xUaNHYs1yr4Vc4

 

Teisipäev, 5.mai:

Keila linn ühineb õnnitlejatega Naabrivalve 20.sünnipäeval. Keilas on loodud 6 naabrivalve sektorit: Jõe 59 (sektor loodi 01.06.2009, liikmeid 24 kokku ja kaasatud naabrivalvesse 14 kodu), Rõõmu ( 06.08.2008, 24, 21 kodu), Loode 1 (31.03.2005, 19, 19), Nurmelille (14.04.2010, 39, 22), Paldiski mnt 28a (04.03.2008, 26, 18) ning Lõuna (22.02.2017, 23, 22).

 

 

Kolmapäev, 6.mai:

Keila Kool andis kooliuusikute vanematele teada, et muusika süvaõppeklassi toimuvad katsed 25. ja 26. mail kell 15.30 – 19.00, Keila Kooli tantsuklassi katsed toimuvad 25. ja 26. mail kell 15.30 – 17.30. Logopeedi vastuvõtud toimuvad :  26. mail kell 9.00 – 14.00;  29. mail ja 2. juunil kell 10.00 – 16.00 ning 3. juunil kell 11.00 – 14.30. Vajalik on eelregistreerimine (tel 6755706) katsetele ja logopeedi vastuvõtule, sest iga lapse jaoks on kindel aeg. Katsetele tulles on oluline järgida eriolukorra reegleid.

Selgus, et riik müüb Keilas elamumaad. Enampakkumisele on pandud  Allika 7 ja Ülesõidu 41 elamumaa kinnistud. Allika tänaval asuv 1410 ruutmeetrilise kinnistu alghind on 17 330 eurot, enampakkumine lõpeb 12.mail kell 12.00. Ülesõidu 41 asuva kinnistu suurus on 32105 ruutmeetrit ja alghind 192630 eurot, oksjon lõpeb 18.mail.

Fotojaht V - Keila linnavaated aprillipildi tegi Kristo Roots. Teise koha sai Olimar Hinn pildiga Õhtutund pargivalguses ning kolmanda Sirje Noot pildiga Rong Keila sillal - peegelpilt.

 

Neljapäev, 7.mai:

Keila Linnavalitsuse 124.istung 7.mail 2020.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 1688 eurot ja otsustas sõlmida puudega lapse lapsehoiuteenuse lepingu.

Linnavalitsus otsustas protokollilise otsusena jätta ära juunisse planeeritud avalikud üritused. Otsustati: võtta seisukoht, et  2020. aasta 21. juuniks planeeritud Keila linna avalik üritus Pööripäeva Õhtu jäetakse Keila linnaelanike ning linna külaliste tervise kaitse eesmärgil ära. Tänase seisuga kehtib eriolukord Eesti Vabariigis 17. maini. Selle raames on Vabariigi Valitsus keelanud avalikud üritused mais ja juunis

Linnavalitsus seadis MTG Grupp OÜ omandis korteriomanditele isiklik kasutusõigus omada Pargi tn 30 kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud avalikku kergliiklusteed ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud kergliiklustee ehitamiseks ning kergliiklustee avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusload vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Teaduse tänaval Teaduse tn 1c kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga ning Pae tänavale vee-, sademevee- ja olmekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa päikese-elektrijaama rajamiseks Tööstuse 10e kinnistul. Taotluse aluseks on Keila Linnavolikogu 27.03.2010 otsusega nr 8 kehtestatud Tammiku ja Kaasiku kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Planeeringu alusel on lubatud kinnistule ehitada kuni 4 hoonet ehitusaluse pinnaga 5200 m2 ning kõrgusega kuni 15 meetrit. Olemasolevad üksikud puud ja männitukk on planeeritud maksimaalselt säilitada. Piirkonda planeeritavate hoonete soojaga varustamisel tuleb eelistada keskkonda võimalikult vähe saastavat kütmisviisi. Päikesepark sobib selleks hästi.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu ehitamisel Tallinna mnt 2b kinnistule.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olevad Haapsalu mnt 2 kinnistu ja Haapsalu maantee Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega  maantee kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Keila linna Kriisikomisjonis 7.mail 2020 räägitu:

Keila linnapea Enno Fels: Keilas on eriolukord jätkuvalt rahulik. Järgmisest nädalast alustame üleminekut tavapärase elu juurde. „Võtan tagasi linna töötajatele antud soovituse ilmtingimata kodukontoris töötada, kuid see võimalus jääb alles. Linnavalitsuses algavad peatselt ka linnakodanike vastuvõtud, kuid esialgu ainult ette registreerimisel," ütles Fels.

Nädalavahetusest alates staadionitel ja mänguväljakutel tegevus käib. Terviseradadel on paigas ka discgolfi korvid ja võrkpallipostid. Klubid tegutsevad spordiväljakutel tunniplaani alusel ja 2+2 nõuetest kinni pidades.

Uue atraktsioonina pakub huvi Keskpargis käivitatud purskkaev, kus käib märkimisväärselt palju rahvast. Ei politsei, ega linnavalitsuse patrulli pole täheldanud massilisi 2+2 nõuete rikkumisi, kuid sellegi poolest pannakse ka sinna välja vastavad hoiatussildid ja palutakse patrullidel purskkaevu juures tihemini käia.

Lasteaedades on hakanud järjest rohkem lapsi käima. Rühmadesse saab esilagu vastu võtta kuni 10 last rühma kohta. Koolide õppetöö jätkub ka peale 15.maid koduõppena. Kontaktõpe on erandkorras neile, kes vajavad järelaitamist või muul moel individuaalset juhendamist. Õpetajatele on selleks kaitsevahendite varu olemas.

Otsustamise teema on, kas koolides saavad huviringid (sh spordiringid) tegevust taastada.

Eriinternaatkoolides käivatele erivajadustega lastele avatakse vajadusel tegevuskoht päevahoiuna sotsiaalkeskuses või noortekeskuses.

Koolitoidu pakkide jagamine on planeeritud 12.maiks. Ettetellimiste põhjal komplekteeritakse 829 pakki.

Sotsiaalvaldkonnas on olukord eriolukorrale tavapärane. Lisandumas on nõustamise pool ja eeldatakse ka toimetulekutoetuse soovijate arvu suurenemise. Eile (6.mail) käis sotsiaalkeskuses külas linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi, et tänada sotsiaaltöötajaid eriolukorras tehtut töö eest ja viisid kingituseks korvi hea ja paremaga, seal hulgas said kõik hooldustöötajad kätekreemi, et hooldada ohtralt desovahendi kasutamisest kuivama kippuvaid käsi.

Järgmisel nädalal avatakse Harjumaa Muuseum.

Keila Muusikakool - jätkab esialgu valdavalt distantsõppega. Aga vajadusel jääb individuaalseks tegevuseks võimalus mõnes ruumis. Muusikakool on kuulutanud välja vastuvõtu I klassidesse. Sisseastumiskatsed on planeeritud juuni algusesse.

Valmistutakse ka noortekeskuse avamiseks.

Linnavalitsus on otsustanud, et juunisse kavandatud avalikud üritused ei toimu.

Ilmus Keila Korvpallikooli maikuu uudiskiri, mis võtab kokku kooli tegemised eriolukorra ajal.

Keila linn on üles pildistatud. Harjumaa Muuseumisse jõudis mälupulk, millel on 6600 pilti Keila linnapildist. Üles on võetud kõik Keila linna tänavad ja enamik hooneid. Pildialbumi koostas pressiesindaja Valdur Vacht.

 

Reede, 8.mai:

Keila Lehes: esiküljel Keskpargi purskkaevust. Uudistes koolide eksamitest, rongide sõiduplaanist, Keskpargi vaatega kortermajast, Keila Kooli uutest arengusuundadest ning Eesti meistrivõistlustest sirgjoonejooksus. Pikem lugu on sellest, kuidas elab Keila pensionär. Ilmub ülevaade kinnisvaraturust. Saame teada, et Fotojaht V aprillipildi tegi Kristo Roots. Palamets pajatab külakõrtsidest. Tegija on Andres Pärt.

Linnavalitsus võttis ehitajalt üle ja avas kasutuseks Põhja tänaval asuva mänguväljaku III etapi.

Linnapea Enno Fels ja abilinnapea Maret Lepiksaar kohtusid Keila Miikaeli koguduse juhtidega – õpetaja Matthias Burghardti ja koguduse juhatuse esimehe Mati Randega. Jutuks oli peamiselt kiriku remonditeemad ja sügisesse planeeritud kihelkonnapäevad.

 

Laupäev, 9.mai:

Selle kevade viimasel ettelugemishommikul loeb Keila Kooli direktor Mait Tõitoja meile loo raamatust "Piia Präänik kolib sisse" . Ettelugemishommikul kuulete lugu sellest, kuidas Piia ja isa otsustavad emale vaba päeva anda. Milliseks päev kujuneb, saategi kuulda, kui laupäeval meid kuulama-vaatama tulete.  Kirjanik Kairi Looki sulest on tänaseks ilmunud ( kirjastuse "Tänapäev" kaasabil ) kaks vahvat raamatut Piia Präänikust.  Ettelugemisele tulebki lugu Piia lugude esimesest raamatust. Muideks - Piia Prääniku teist raamatut "Piia Präänik ja bandiidid" tutvustas kirjanik ise Eesti Lastekirjanduse Keskuse ettelugemishommikul. Kel huvi, siis seda lugemist on samuti võimalik nende FB lehel järelvaadata.