« Tagasi

17.nädal 2020

Esmaspäev, 20.aprill:

Noortetoa Mõte Kuubis juht Aare Lepiksaar pani kokku Keila Bingo. Kas soovid teada, kas oled tõeline Keila-tundja? Kui jah, siis mängi seda BINGO mängu. Mängukoostaja sõnul saab end tõeliseks keilalaseks pürgivaks või tõelise keilalase ajaloo tundmise I   või II tasemel olevaks nimetada, kui saab märkida tehtuks/ärakäiduks või kogetuks kõik mänguvälja ruutudes mainitud tegevused /faktid/ paigad. Lisaks on sinna juurde pandud huvitavaid fakte, tegevusi või küsimusi, millele saab vastuseid otsida, kas internetist, vanavanematelt, põlistelt keilakatelt või näiteks Harjumaa Muuseumist küsides. Mängu leiad SIIT

 

Teisipäev, 21.aprill:

Keila Linnavolikogu 31.istung.

Linnavolikogu viis läbi Keila linna põhimääruse muutmise eelnõu I lugemise ja suunas selle teisele lugemisele.  Olulisemad kavandatavad muudatused on ajendanud riigis valitsev eriolukord- Keila linna põhimäärusesse viiakse sisse võimalused elektrooniliste reaalajas koosolekute ja istungite läbiviimiseks virtuaalkeskkondades.  Teise muudatusega kaotatakse vastuolu kehtiva Keila linna tunnustusavalduste andmise korraga – kultuuripreemia määrab kultuuripreemia komisjoni otsuse alusel linnavolikogu. Kolmanda muudatusega täpsustatakse linna arengukava koostamise protseduure.

Linnavolikogu  tunnistas Uus-Paldiski tee 5 osas kehtetuks Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu . Paldiski tee 5 kinnistu omanik soovib muuta ehitusala kuju, et hoone ette tekiks piisava suurusega plats, kus saaks teenindav transport (ka veoautod) juurdepääsuks manööverdada.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees: Ivar Krustok ning liikmed: Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht, Keiu Valge, Urve Paltser ja Anneli Pärlin.

21.aprillil oli perearsti konkursi dokumendivoor, vestlusvoor toimub kuu aja pärast. Keila haigla hoones tegutsev dr  Sigina, kes praegu on lapsehoolduspuhkusel, ei soovi enam oma nimistuga töötada ja loobus sellest. Väljakuulutatud konkursile laekus üks avaldus, kandideerija vastab esitatud nõuetele.

 

Neljapäev, 23.aprill:

Keila Linnavalitsuse 122.istung 23.aprillil 2020.

Linnavalitsus otsustas sõlmida puudega lapse lapsehoiuteenuse lepingu, lõpetas ühele isikule eluruumi tagamise teenuse osutamise muutes sotsiaaleluruumi üürilepingut ning andis välja kinnituse isiku võimetuse kohta minna ise oma isikuttõendavale dokumendile järgi andes selleks volituse sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltoetusi maksti välja summas 828 eurot.

Linnavalitsus lõi Harjumaa Muuseumi olemasoleva muuseumipedagoogi ametikoha asemele 0,5 turundusspetsialist ja 0,5 muuseumipedagoogi ametikoha ning likvideeris 0,5 majahoidja ametikoha. Harjumaa Muuseumis jääb peale struktuurimuudatust 9,8 ametikohta.

Linnavalitsus võttis protokollilise otsusena seisukoha, et  2020. aasta maisse planeeritud Keila linna korraldatud avalikud üritused, sh Keila linnaks nimetamise aastapäeva kontsert ja teenetemärgi üleandmine Keila Mihkli kirikus, Keila 100 tamme pargi piknik, Titeralli ja Keila Päev jäetakse Keila linnaelanike ning linna külaliste tervise kaitse eesmärgil mais ära või lükatakse edasi. 16.maiks planeeritud Muuseumiöö on lükatud edasi 29.augustiks.  

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Aukamäe tänaval Aukamäe 22 kinnistul asuva korteriomandi liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Ehitusluba väljastati vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks ka Eha tänav 66a kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus otsustas jagada Nurmenuku tänavaga piirneva Mudaaugu 2 (pindala 13111 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) neljateistkümneks eraldi kinnisasjaks ja määras moodustatavatele kinnisasjadele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Uued elamumaa sihtotstarbeka kinnistud on Astri tn 2 // Mooni tn 1, Astri tn 4, Mooni tn 2, 3, 4 , Tulbi 1, 2, 3 ja 6 ning Roosi 1 ja 2. Transpordimaa kinnistud on Mooni tänav,  Tulbi tänav ja Roosi tänav.

Linnavalitsus vaatas üle ja suunas avalikustamisele Roosi, Tulbi, Mooni ja Astri nime kandva moodustava liikluspinna ruumikuju ja kohanime määrava eelnõu. 

Kriisikomisjon koosolekul: linnapea Enno Fels  kiitis Keila linna rahvast, et üldjuhul järgitakse endiselt eriolukorra nõudeid korrektselt. Haigestunuist teateid ei ole, karantiinis on teadaolevalt 7 inimest.

Linnapea informeeris komisjoni tänasest linnavalitsuse protokollilisest otsusest jätta mais ära kõik linna poolt plaanitud suurüritused. Keila linnaks nimetamise aastapäeva kontsert ja teenetemärgi üleandmine Keila Mihkli kirikus, Keila 100 tamme pargi piknik, Titeralli ja Keila Päev jäetakse Keila linnaelanike ning linna külaliste tervise kaitse eesmärgil jäetakse ära või lükatakse edasi. 16.maiks planeeritud Muuseumiöö on lükatud edasi 29.augustiks. Põhja prefektuur ei kooskõlasta eriolukorra kehtimise ajal ühtegi avalikku üritust.

Jutuks oli saabuv Volbriöö – kriisikomisjonil on palve – pidada volbripidustusi oma pere keskel ja jätta sõpradele-naabritele külla minemata, pidutsege sel korral sõpradega interneti vahendusel.

AS Keila Vesi andis teada, et neil kõik toimib. Ühe tegevusena tegeletakse väikelaste mänguväljakute korrastamisega, et valmistada neid ette taasavamiseks. Selles kuupäevas veel kokku ei lepitud, millal mänguväljakud mängimiseks avatakse.

Kriisikomisjon arutas ka õues asuvate spordiväljakute avamist - eriolukorra tänaste nõudmiste kohaselt ei ole see võimalik. Kriisikomisjon arutas läbi, millised ettevalmistused tuleks teha avamise hetkeks. Arutati ka Keila Jalgpalliklubi pöördumist loa saamisel vabas õhus treeningute pidamisest, kui eriolukorra reeglid seda võimaldavad. Teema juurde tullakse tagasi, kui eriolukorra nõuded leevenduvad.

Koolid on jätkuvalt suletud ja õppetöö käib interneti vahendusel. Käib arutelu, mis vormis jätkata peale tingimuste leevendamist. Arutatakse ka kuidas lõputunnistusi üle anda, kui lõpuaktuseid pidada ei saa. Samuti jääb ära traditsiooniline Keila linnapea vastuvõtt parimatele gümnaasiumilõpetajatele. Koolide toidupakkide jagamist plaanitakse mai keskele, eelregistreerimine toimub e-päeviku kaudu.

Selle aasta esimesel neljal kuul sündinud lastele beebiballi korraldada ei saa, laste vanematele antakse teada, kuidas keilalase tunnistuse, hambalusika ja teised kingitused kätte saab.

Sotsiaalvaldkonnas on kõik kontrolli all, toitu viiakse 5-6 inimesele. Toimetulekutaotluste hulk on mõnevõrra suurenenud.

Noortetoa Mõte Kuubis korraldatud kolmanda online mälumängu võitis Silver Allik (22p) (auhinnaks kõrrega kokteilipurk), II koht Alvar Niglas (19p) (auhinnaks Mõte3 logoga kõrvaklapid), III koht Andreas Kienbaum (18p) (auhinnaks Mõte3 logoga selfiepult!)  Mängu küsimused leiad :  https://www.facebook.com/pg/motekuubis/posts/?ref=page_internal

 

Reede, 25.aprill:

Keila Lehes: esiküljel10-aastaseks saanud Keila Loomakliinikust, usutlus on loomaarst Jaak Jõksiga (pildil). Uudistes: ülevaade peaministri videokohtumisest Keila linna juhtidega, Paldiskisse metanoolitehast ei tule, AX-Teater harjutab kodukontoris, üraskite rünnak Männiku pargis. Päevakohases teemad : kuidas läheb Keila suurettevõtetel eriolukorra ajal, meelespea patsiendile perearsti vastuvõtule tulekuks ja veel - helista eakale lähedasele! Rubriigis Reisikiri kirjutab Tiiu Jalakas, kuidas ta enne maailma lukkupanekut Slovakkias käis. Palamets pajatab mida rahvasuu rääkis rahast ja võlast.Tegija on Kadi Kroon-Laur.

Ensto Ensek andis teada, et Eestis ainsana elektriautode laadijaid tootev tehnoloogiaettevõttena toodi  aprillis turule uue seeria kodulaadijad, mis on mõeldud kasutamiseks just ühepereelamutes.

 

Laupäev, 26.aprill:

Harju maakonnaraamatukogu (virtuaalselt) ettelugemishommikul loeb teile mõned lõbusad lood Priit Põhjala raamatust "Onu Mati, loomaarst" Valdur Vacht.