« Tagasi

15.nädal 2020

 

Esmaspäev, 6.aprill:

Harju Maakonnaraamatukogu tööajad : AVATUD 6. aprill - 9. aprill kell 10.00 - 18.00. Reedel (10.04) ja laupäeval (11.04) oleme suletud.

Fotojaht V Keila Linnavaated Märtsipildi konkursile laekus 35 pilti kuueteistkümnelt autorilt. Vaata pilte.

Eesti Raudtee on alustanud Tuula tee ülekäigukohale ajutise ülesõidu ehitamist, mis läheb kasutusse suvel, tõenäoliselt peale Jaanipäeva, kui on kavas Ülesõidu tänava raudteeülesõidu kapitaalremont.

 

Teisipäev, 7.aprill:

Meie seast  lahkus kauaaegne Vikerkaare lasteaia juhataja, Keila linna kultuuripreemia laureaat Helgi Rõõmussaar (8.12.1935 – 7.04.2020). Sügav kaastunne omastele!

Harju Elekter andis teada, et aktsionäride korraline üldkoosolek, mis oli kavandatud toimuma 30. aprillil 2020, lükkub edasi. Tulenevalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, on Vabariigi Valitsus välja kuulutanud eriolukorra, mille alusel on kehtestatud mitmesugused piirangud, sh piirangud (avalikele) kogunemistele. AS Harju Elekter on otsustanud aktsionäride üldkoosoleku edasi lükata kuni erakorraliste asjaolude äralangemiseni. Üldkoosoleku toimumisest teavitatakse aktsionäre seaduses sätestatud nõuete kohaselt ja viisil.

Täna tulid trükikojast 3000 uut Keila turismikaarti. Regio toodetud kaardi kaanel on Tarmo Rande pilt. Leviga hakkab linnavalitsus tegelema siis, kui olud muutuvad leebemaks.

 

Kolmapäev, 8.aprill:

Keilasse saabus Terviseametist 1000 kaitsemaski, millest valdav enamus läks sotsiaaltöötajatele.

Selgus, et Fotojaht V – Keila linnavaated Märtsipildi tegi Margus Kõrm uuest jalakäijate sillast, publiku lemmik on Kerli Roosvaldi pilt (all) Keila jõest.

Kiwanis Eesti andis teada, et nad olid hooaja alguses otsustanud, et teevad oma plaanitavasse parki mõned pesakastid. Plaan oli neid ka Keila päevadel müüa, et saadud tulust siis toetada taas "Vaarikas Vahukoorega " tegemisi, aga viirus tegi oma korrektiivid ja võib juhtuda, et sellel aastal sellist üritust ei toimugi. Pesakastid said valmis - 50 tk ja möödunud nädalavahetusel ka üles pandud. Loodetavasti leiavad uued elanikud peagi, oma "kodud" üles ja linnulaulu on taas rohkem.

Kaare tänava ja Linnamäe tee asfalteerimise tõttu suleti 8.aprillil alates kella 12.00-st kuni 9.aprilli kella 21-ni Linnamäe tee ja Koidu tänava ristmik.

 

 

Neljapäev, 9.aprill:

Keila Linnavalitsuse 120. Istung 9.aprillil 2020.

Linnavalitsus otsustas kehtestada Keila linna koolieelses lasteasutuses osalustasu määr 0 eurot alates 1. aprillist 2020 kuni 12. aprillini 2020. Alates 13. aprillist 2020 kuni 30. aprillini 2020 on teenuse mittekasutamisel osalustasu määr 0 eurot ning teenuse kasutamisel arvestatakse osalustasu määr proportsionaalselt kohalkäidud päevade arvu järgi. Nimetatud osalustasu määrasid kohaldatakse ka eralasteaias Rukkilill alates 1. aprillist 2020 kuni 30. aprillini 2020. Linnavalitsuse hinnangul on riigi poolt kehtestatud eriolukorras põhjendatud teenust mittekasutavate lapsevanemate vabastamine Keila linnas tegutsevate lasteaedade osalustasu maksmisest. Kuni eriolukorra lõpuni kehtib ikka sama põhimõte, et lasteaiad on massiliseks teenuseks suletud, lapsi saab hoiule tuua jätkuvalt vanema avalduse alusel ja põhjendatud juhtudel. Lapsehoidude kohta tuleb otsus eraldi.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu  osaliselt kehtetuks tunnistamise eelnõu. Uus-Paldiski tee 5 kinnistu omaniku Warmeco OÜ juhatuse liige Armand Kaber esitas 18.03.2020 taotluse planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on peagi möödumas 5 aastat, planeeringu joonisel kajastatud hoonestusala on väiksem kui ehitusõigusega määratud ehitisealune pind (2100 m²), kuna hoonestusala on ebapraktilise kujuga ega võimalda hoone funktsiooni täitmiseks vajaliku transpordi juurdepääsu. Taotleja sooviks on muuta üksnes ehitusala kuju, et hoone ette tekiks piisava suurusega plats, kus saaks teenindav transport (ka veoautod) juurdepääsuks manööverdada.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa  erihooldekodu hoone püstitamisel Kaare tn 2 kinnistul, üksikelamule Tervise põik 3 kinnistul. Kasutusluba väljastati ka Kaare tänaval, Linnamäe teel, Koidu tänaval T1 ja Ühendusteel ehitatud kanalisatsiooni- ja veetorustikule, reoveepumplale, hüdrandile Kaare tn 1 ja 2 kinnistute liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikuga .

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks  Kuuse tänavale Kuuse tn 4a katastriüksuse liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna Põhimääruse muutmise eelnõu, mis annaks võimaluse linnavalitsusel, linnavolikogul ja linnavolikogu komisjonil vajadusel viia istungeid läbi ka elektroonilisi sidevahendite kaudu, kui istungi läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist reaalajas istungist osavõtu süsteemi. Väiksema tähtsusega täpsustusi tuleks teha ka arengukava koostamise üldistes põhimõtetes ja Keila linna kultuuripreemia määramisel.

Linnavalitsus väljastas Loomaarst OÜ-le reklaami paigaldusloa Luha 13a kinnistul asuva garaaži otsaseinale. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt. Reklaamipind on ühepoolne PVC kangas suurusega 2,0 x 5,0 m, mis näitab Loomakliiniku logo ja informatsiooni Keilas tegutseva loomaarsti kohta. Reklaami võib eksponeerida alates 02.10.2019. – 31.12.2020. a.

Keila linna kriiskomisjoni koosolekul saadi ülevaade eriolukorrast Keilas.  Linnavalitsuse ametnikud, politseinikud ja päästeametnikud on teinud linnas reide eriolukorra nõuetest kinnipidamise järelvalveks. Reeglina peetakse nõuetest kinni, inimesed käituvad väga mõistlikult, kinnitasid kõik osapooled. Kaitseliit on väljendanud valmisolekut tulla esimese kutse peale appi. Mõningaid probleeme on kauplustega, kus ei on tulnud ette 2x2 reegli rikkumisi. Ka Selver rakendas oma töötajate kaitseks tõhusama meetmed. Linn on pakkunud kõigile käte desinfitseerimise jaamu, ainukesena pole abi vastu võtnud Selver.

On tulnud signaale, et noored siiski leiavad kohti kogunemisteks. Teadaolevad kohad on edastatud politseile ja G4S-ile.

Sotsiaalkeskuse töökoormus ei ole märgatavalt tõusnud, kuigi ollakse selleks valmis.

Koolitoidu pakke hakatakse jagama järgmisel nädalal. Teisipäeval /14.aprillil) ja kolmapäeval (15.aprillil) jagatakse 420 toidupakki Stuudiumi kaudu pakisoovist teadaandnutele.

Lasteaedades käib sobivalt vähe lapsi – kuni kümmekond päevas.

Kriisikomisjon on kontakteerunud Keila linna suuremate ettevõtetega ja palunud tõhustada meetmeid nakkuse leviku piiramiseks, seal hulgas tagamaks võimalusi 2x2 reegli järgmiseks töökohtadel.

Harju Maakonnaraamatukogu andis teada  tööaegadest järgmisel nädalal: 13. aprill (esmaspäev) SULETUD, 14. aprill (teisipäev) 10.00 - 18.00, 15. aprill (kolmapäev) 10.00 - 18.00, 16. aprill (neljapäev) 10.00 - 18.00, 17. aprill (reede) 10.00 - 18.00, 18. aprill (laupäev) SULETUD. Raamatukogust on võimalik laenutada ainult ettetellitud raamatuid. Alates 14.04 on raamatuid võimalik reserveerida telefoni (6755730), e-posti (laenutus@hcl.ee) või raamatukogu programmi URRAM (www.lugeja.ee) kaudu. Ettetellitud raamatud pakitakse ja varustatakse lugeja registreerimisnumbriga. Registreerimisnumber teavitatakse tellimuse esitamisel (telefoni teel). Kirjaliku tellimuse (e-posti või Urrami tellimuse puhul) anname teile numbrist teada pärast tellimuse komplekteerimist. Ettetellitud raamatud ootavad teid raamatukogu sissepääsu juures asuvatel kärudel. Juurdepääs raamatutele on ainult raamatukogu lahtioleku aegade ajal. Tagastamisele kuuluvad raamatud saate panna tagastuskastidesse, mis asuvad raamatukogu välisukse juures . Ligipääs tagastuskastidele 24/7.

Keila Leht ilmub pühade tõttu 9.aprillil. Sobilikult on saabuvate ülestõusmispühade puhul kolmandal küljel pühadejutlus Keila Miikaeli koguduse õpetajalt Matthias Burghardilt. Esikülje uudisest saame teada, et Keila baptisti kirikus toimuvat pühadeteenistust kantakse üle Vikerraadios ja Klassikaraadios. Uudistes Keila kaupluse rekonstrueerimisest, uuest piirkonnapolitseinikust, pensionitest, kulupõlengutest. Anne Siniveer kirjutab e-etteütlusest. Reisikirja Peipsiveere jalgsimatkast kirjutas Kadri Aller. Keila Leht avaldab TTJA juhendi kaitsemaskide valmistamiseks. Saame teada, et Fotojaht V märtsipildi tegi uuest sillast Margus Kõrm. Ilmub Keila Keskkooli kolleegide järelehüüe Leili Vendale (25.XII 1928 – 3.IV 2020), Keila Keskkooli 1.lennu klassijuhatajale, Keila Kooli õpetajale aastatel 1952 – 2007. Tegija on Olga Oksner.

 

Reede, 10.aprill:

Suur Reede.

Keila Jäätmejaam on suletud.

 

Laupäev, 11.aprill:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul võrgus loeb katkendi Astrid Lindgreni raamatust " Bullerby lapsed"  Aare Lepiksaar Keila Noortekeskusest.

 

Pühapäev, 12.aprill:

Ülestõusmispühade jumalateenistus Keila baptistikirikus kantakse algusega kell 11  üle Vikerraadios ja Klassikaraadios.