« Tagasi

Keila kriisikomisjoni istung 26.märtsil 2020

 

Linnapea pöördumine:

Lugupeetud kaaslinlased                              !

Tänase kriisikomisjoni põhisõnum oli: vältige lähikontakte! Liikuge avalikus ruumis võimalikult vähe, järgides sellekohaseid nõudeid. Aidake lähedasi või andke abivajajatest teada! Linnavalitsuse infotelefon ööpäevaringselt on +372 679 0700, meil klv@keila.ee.

Viimastel päevadel sagenevad noorte kogunemised spordiplatsidel, mänguväljakutel, mis kujutab endast samuti suurt nakkusohtu. Ilmad lähevad soojemaks ning oleme väsinud kodusistumisest. Aga vastutustundetult käitudes halvendame olukorda veelgi.

Praegu on murranguline aeg: meist sõltub kui kiiresti endise elu juurde tagasi saame.

Oleme kaks nädalat vastu pidanud, ärgem andkem nüüdki alla!

Tugevat tervist soovides Enno Fels

Linnapea

 

 

Politseilt saadud informatsiooni kohaselt on endiselt probleemsed kohad spordiväljakud ja laste mänguväljakud. Spordiplatsidel ei järgita 2+2 (kuni kahekesi  ja 2-meetrisel distantsil) reeglit. Aktiivsel liikumisel lendlevad hingeldamisel süljepritsmeid rohkem, kui rahulikus olekus. Kontaktpindu harjutusriistadel reeglina peale kasutamist ei puhastata.  Kui laste mänguväljakutel lapsevanemad isegi hoiavad distantsi, siis lapsed on sageli teineteisele väga kähedal ja võivad osutuda viirusekandjateks.  Politsei ettepanek on sulgeda kasutajatele kõik Keila spordi- ja laste mänguväljakud. Kriisikomisjon nõustus politsei ettepanekuga. Esimesed platsi sulgemisest teavitavad sildid pandid välja juba täna, 26.märtsil.

Politsei tähelepanekul ei hoolita 2+2 nõuetest ka kauplustes, eriti kassa järjekorras.

Politsei jätkab avaliku ruumi monitoorimist, Lääne-Harjumaal liigub pidevalt ringi vähemalt 2 patrullautot. Vajadusel tehakse eriolukorra nõuete eirajatele märkus, vajadusel saab politsei määrata ka 2000 euro suuruse sunniraha. Keilas sunniraha pole seni määrata tulnud.

Spordi- ja mänguväljakute seiret teostavad ka Keila noorsootöötajad ja linnavalitsuse ametnikud.

Politsei tegeleb aktiivselt karantiinis olevate inimeste asukoha kontrollimisega.  Kui karatiinis olevad inimesedvajavad abi, antakse sellest teada vastavale linnavalitsuse ametnikule.

Kaitsevahendite olukorrast: Keilas on vahetult avalikus ruumis inimestega suhtlevate ametnike jaoks praegu olemas maskid, puudus on kinnastest. Täiesti puuduvad spetsiaalsed kaitseülikonnad. Eile (25.03) saabus ka täiendav kogus desovahendit. Ajutiselt suletud asutustest viikase kasutuseta kätepuhastusjaamad asutustesse, kus on nende tarbijaskond suurem, näiteks kauplustesse.

Sotsiaalkeskuse töötajad saavad abivajajatega toetamisega hakkama, märkimisväärset lisakoormust pole veel tulnud. Palve märgata oma naabreid ja pakkuda eriti eakatele abi toidukraami toomisega!

Jäätmejaam jätkab töötamist. On palve suuremate jäätmete toojatele: tulge platsile kahekesi, et suudaksite ise oma jäätmed maha laadida, et vältida jaama töötaja lähikontakti külastajatega.

Harju Maakonnaraamatukogu on töötanud kontaktivabal režiimil. Raamatuid tuli tellida telefonil või e-kirjaga. Valitud raamatud pakiti ja pandid lugejat ootama raamatukogu tuulekotta. Lugejatelt tagasi tulnud raamatud desinfitseeriti ja pandi vähemalt 48 tunniks eraldi seisma. Kriisikomisjon võttis kuulda raamatukogu töötajate palvet ja otsustas raamatukogu töötajate palvet ja oli nõus raamatukogu sulgemisega esilagu üheks nädalaks alates 30.märtsist. Otsus raamatukogu edasise töö kohta tehakse järgmisel nädalal