« Tagasi

Keila Linnavalitsuse protokollilisest otsusest Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorras

MEETMED KEILA LINNA TERRITOORIUMIL KOROONAVIIRUSE PUHANGU AJAL

kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt 1. maini 2020 välja kuulutatud eriolukorraga ning võttes arvesse, et riigipoolne meetmete vajaduse hindamine toimub iga kahe nädala järel (https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini)

 

 1. 1. maini 2020 on keelatud spordivõistlused, etendused, kontserdid,  konverentsid,  avalikud kogunemised.

 

 1. Hariduselu korraldus Keila linnas 16. märtsist 2020 kuni olukorra muutumiseni:
  1. Keila Koolis ja Keila Põhikoolis on peatatud tavapärane õppetöö ning viidud üle kaug- ja koduõppevormile;
  2. Keila linna lasteaiad jäävad esialgu avatuks, kuid vanematel on võimalusel soovitav lapsed koju jätta. Kui tekivad nakkuskahtlused, otsustatakse edasised sammud, esmalt rühmapõhiselt.

 

 1. Keila Kooli, Keila Põhikooli, Keila Muusikakooli, Keila Noortekeskuse ja Keila Kultuurikeskuse, Harjumaa Muuseumi, Harju Maakonnaraamatukogu töö korraldatakse ümber järgmiselt:
  1. kõigi käesolevas punktis nimetatud asutuste( v.a. Harju Maakonnaraamatukogu ja Keila Sotsiaalkeskus) uksed on külastajatele suletud;
  2. Harju Maakonnaraamatukogus toimub Harju Maakonnaraamatukogu korraldatud viisil, mis on eelnevalt kooskõlastatud Keila Linnavalitsusega, vaid raamatute laenutamine ja tagastamine, kuid muu tegevus külastajatele jääb ära;
  3. Keila Sotsiaalkeskuses toimub kodanike vastuvõtt vaid hädavajadusel ning üldjuhul eelregistreerimisega, huvitegevused ei toimu ning Töökeskus on suletud;
  4. võimalusel toimub töö kaugtöö vormis, s.o. telefoni ning e-kirja teel ning hallatavad asutused avaldavad Keila Linnavalitsusele ning oma kodulehel telefoninumbrid, mille kaudu ollakse kättesaadavad;
  5. kõik hallatavate asutuste siseselt planeeritavad üritused ja lähetused tuleb eelnevalt kooskõlastada Keila Linnavalitsusega.

 

 1. Keila Tervisekeskus jääb avatuks, kuid korraldab oma töö ümber ja kooskõlastab ümberkorraldused eelnevalt Keila Linnavalitsusega.

 

 1. Keila Vesi korraldab töö ümber ja kooskõlastab ümberkorraldused eelnevalt  Keila Linnavalitsusega

 

 1. Keila Linnavalitsuses korraldatakse töö ümber selliselt, et:
  1. linnavalitsuse konktaktnumber tööajal on 6790700.
  2. kodanike vastuvõtt toimub vaid hädavajadusel ning üldjuhul eelregistreerimisega,
  3. töö toimub võimalusel kaugtöö vormis, s.o. telefoni ning e-kirja teel.

      Kõigist Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste ja Keila linna juriidiliste isikute   

      ümberkorraldustest teavitatakse oma kodulehel, teistes infokanalites  ja Keila Linnavalitsuse

      pressiesindajat elektronposti aadressil vvacht@keila.ee või telefonil 513 4922 (ka väljaspool

      tööaega). 

(täpsematest ümberkorraldustest asutuste infokokanalites, Keila linna FB lehelt ja Keila linna kodulehe uudises 11.nädal 2020)