« Tagasi

Kutse Keila Linnavolikogu 28. istungile

KUTSE

 

Keila Linnavolikogu 28. istung toimub teisipäeval, 28. jaanuaril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava heakskiitmine ja avalikustamine
  3. Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
  4. Ettepanekud Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta
  5. Keila Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
  6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
  7. Keila linna 2020. aasta kultuuripreemia määramine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees