« Tagasi

25.nädal 2019

Esmaspäev, 17.juuni:

Miki lasteaed korraldas oma uues majas Terepäeva – sügisel lasteaeda tulevaid lapsi ja nende vanemaid kutsuti tutvuma lasteaia oludega.

Täna algas Keilas RIMI jalkalaager. Laagris osaleb 44 poissi ja tüdruk ning 4 treenerit. 15-18.juunil toimus Keila Kooli ruumes Eesti ja Soome U15 ja U17 koondiste ühislaager vabamaadluses. Treeneriteks Aleksei Hapov, Rain Aleksandrov, Nigo Kettunen ja Tauno Hausenberg.

Harjumaa Muuseumis algas täna neli päeva kestev "Suveseiklus Jõesaarel".

 

Teisipäev, 18.juuni:

Hulk inimesi oli tulnud Keila jõe äärde 100-tamme pargi esimest sünnipäeva tähistama. Linnaaednik Inge Angerja sõnul oli vaatamata mullusele väga kuivale suvele kasvama läinud 98 tamme, kaks välja läinud puud on tänaseks asendatud. Muusikat tegi lõõtsamees Kert Krüsban. Infostendi tammepuude istutamisskeemi koos organisatsioonide nimedega paraku avada ei saanud, sest see ei jõudnu õigeks ajaks kohale. Vaata pilte.

Täna toimus Keila Muusikakooli saalis Waldorfkooli Läte III lennu lõpuaktus. Põhikooli diplomi sai 17 õppurit, neist Adele Margarita Pärna kiitusega.

Keila Linnavolikogu 22. istung toimus Laulasmaa Spa konverentsisaalis Stratus.

Linnavolikogu kuulas informatsiooni Lätte koolile pakutavatest asukohtade alternatiividest. Haridus- ja Kultuuriselts Läte on uurinud Keila linnalt võimalust ehitada Waldorfkooli Läte tarbeks Keila linna uue koolimaja. Praegu asub kool Keskväljak 15, rendilepingu lõppemiseni on aega 3 aastat. Haridus- ja kultuuriselts Läte soovib ehitada 2-korruselise koolimaja, netopind 2500m2 ehk siis ehitusalune pind 1250m2, arvestuslikult 225 lapsele (9 klassikomplekti). Läbirääkimised linna ja Lätte vahel jätkuvad.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023 ja otsustas avalikustada need Keila linna veebilehel ja linnakantseleis 25. juunist kuni 31. juulini 2019.  Ettepanekuid tegevuskavale ja eelarvestrateegiale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 31. juuli 2019 kella 16.30-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 avalik arutelu toimub 13. augustil 2019 kell 18 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise korda, mis vastuvõtmisel hakkab asendama tühistatud linnavolikogu 2010. a määrusega nr 19 kehtestatud "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korda". Seni kehtiva korra kõige suurem miinus oli, et kõik taotlused ei kvalifitseeru projektitoetuseks ja komisjonil on keeruline põhjendada toetuse eraldamist või mitte eraldamist. Lisaks tekib aasta sees vajadus uusi üritusi või tegevusi toetada, kuid kehtiva korra alusel ei ole võimalik seda teha. Toetust saavad uue korra alusel erinevalt varasemast taotleda vaid juriidilised isikud/ seltsingud, kuna korra eesmärk on julgustada inimesi ühendusi looma ja koos tegutsema. Reaalselt selline taotlejate ringi kitsendamine tegevust ei piira, kuna senise kogemuse põhjal on füüsilisest isikust taotlejaid väga vähe (mõnel aastal 1, mõnel aastal mitte ühtegi). Muu hulgas on uues korras ühe toetuse liigi, s.o. projektitoetuse asemel 3 toetusliiki – tegevustoetus, projektitoetus ja ühekordse tegevuse toetus. On ettepanek, et määrus jõustuks 1. jaanuaril 2020.

Keila Linnavolikogu kinnitas Harju Maakonnaraamatukogu uue põhimääruse ja muutis raamatukogu kasutamise eeskirja.

Raamatukogu kasutamise eeskirjades muudeti paragrahve Lugejaks registreerimine ja  Kojulaenutus, et viia need kooskõlla Kultuuriministri määruses „Rahvaraamatukogude töökorralduse juhend" tehtud muudatustega.

Ülesõidu tänava asfalteerimine tekitas väiksemat sorti liikluskaose, kui alates kahe tipptunnni vahelise aja kestel oli Lõuna-Keila oli ülejäänud Keilast ära lõigatud.

 

Kolmapäev, 19.juuni:

Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele toimus Tammiku mängumaal kommunikatsioonikoolituse järjekordne osa.

 

Neljapäev, 20.juuni:

Oli Keila Kooli põhikooli lõpuaktused. Vaata aktuste pilte SIIT ja SIIT.

Tänase Keila Kultuurikeskuse saalis olnud Draamateatri etenduse "Isamaa pääsukesed" lõpp oli veidi teistsugune. Kui näitlejad teist korda lavale kummardama naasesid, tulid lavale ka Eesti Draamateatri juht Rein Oja ja kunstiline juht Hendrik Toompere jr, et õnnitleda 1.juulil oma 85. sünnipäeva tähistavat Ester Pajusood, draamateatri näitlejat aastast 1959 ( loe: 60 aastat ! ). Õnnitlemas oli ka Keila Kultuurikeskuse töötajaskond.

Nüüd läheb Draamateater väikesele puhkusele, et 8.augustist taas "Isamaa pääsukestega" Keilasse tulla. Pileteid on saadaval.

Valmisolekupäeva koolitus Harju Maakonnaraamatukogus. Koolituspäeval tutvustati linnajuhtidele, haridus- ja tervishoiuasutuste juhtidele, ettevõtete, seltside ja korteriühistute esindajatele Siseministeeriumi poolt koostatud „Käitumisjuhist kriisiolukordadeks" ja mängiti läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsioon. "Valmisoleku päeva" viisid läbi MTÜ Linnalabor ning Päästeamet koostöös Keila linnavalitsusega.

Keila Linnavalitsuse 81.istung 20.juunil 2019.

Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Miki struktuurimuudatused alates 1.08.2019 likvideerides 2 õpetaja abi ametikohta, 0,5 abitöölise ametikohta ning luues juurde 8,0 assistendi ametikohta, 1 logopeedi ametikoha, 1 koka abi ametikoha, 0,13 muusikaõpetaja ametikohta ning 0,13 liikumisõpetaja ametikohta.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli struktuuri muudatused alates 1. septembrist 2019 luues juurde, 4 abiõpetaja ametikohta, 0,5 HEV koordinaator 0,5 ametikohta, 0,6 psühholoogi ametikohta, 2 eripedagoog ametikohta ning eelmise sarnase otsuse vigade parandusena 25 õpetaja ametikohta. Keila Kooli klassikomplektide arv on kasvanud. Kui 2019 aastal oli tarifitseeritud 2781 tundi, siis järgmiseks õppeaastaks on kavandatud tarifitseerida 2975 tundi. Keila Koolis on nüüd kokku 191.4 ametikohta.

Linnavalitsus otsustas rahastada  kahe Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele ning sõlmida MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga puudega lapse lapsehoiuteenuse halduslepingu.

Linnavalitsus tegi otsuse hooldajatoetuse maksmise kohta, andis üürile ühe eluruumi, pikendas ühe eluruumi üürilepingut ning lõpetas ühe sotsiaaleluruumi üürilepingu ja otsustas sõlmida sotsiaaleluruumi üürilepingu. Sotsiaaltoetusi maksti summas 2 526,48 eurot.

Linnavalitsus tuvastas Keila linnavalitsuse määrusena kehtestatud Keila Kooli põhimääruse kehtetuse, kuna Keila linnavolikogu on reguleerinud linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kinnitamise volikogu otsusega. Keila linnavolikogu kinnitas Keila Kooli põhimääruse 28.mail 2019.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ-le reklaami paigaldamiseks Kalda põik 5 kinnistule. Reklaam on nähtav Kalda põik tänavalt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust. Reklaamipind on ühepoolne PVC plaat trükikleebisega, mõõtudega 1,0x1,0m (1 m²). Reklaam annab informatsiooni Keilas Kalda põik tänaval müüdavate kinnistute kohta. Reklaami võib eksponeerida 01.07.2019–31.05.2020.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad  Nurmenuku põik 2 kinnistul maakütte rajamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Kalda põik 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 katastriüksustele üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. Praegu on sinna lubatud rajada paarielamud. Nüüd soovitakse alale projekteerida ühepereelamuid.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Raba tn 80 kinnistule, Tamme 4 kinnistule ning Tamme 4a kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusload Koidu tn 98a  kinnistul asuva hoone  osaliseks ümberehitamiseks lasteaiaks ja sama hoone elektrisüsteemi muutmiseks.  Kasutusloa sai Ehitajate tee 13 kinnistule ehitatud mobiilsidemast.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Keila linna lasteaedadele toidukaupade ostmiseks e-menetlusena ning määras hanke läbiviimiseks komisjoni.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 1. juulist 12. juulini 2019.

Harjumaa Muuseumis avati uus näitus "Harjumaa väiketootjad". Näitusel saab uudistada erinevate valdkondade väikefirmade elulugusid ning tutvuda ka huvitavate tootmisprotsessidega.

Keila JK kohtus kodumängus JK Tabasaluga ja võitus 2:1.

 

Reede, 21.juuni:

Keila Leht kirjutab esiküljel Saja tamme pargi esimesest sünnipäevast. Uudistes Harju Maakaitsepäevast, Voices Musicales plaadiesitluskontserdist Miikaeli kirikus 29.juunil, Tere päevast Miki lasteaiast, surma registreerimise digitaalseks muutumisest, linnaliinide suvisest graafikust, kergejõustikust ja ujumisest. Pikem artikkel on juuni lõpus Keilas toimuvast suvefestivalist "Kõige tähtsam". Erki Felsi Aafrika reisikiri jätkab masaide hõimu juures. Lehes on ära toodud ka Keila koolide lõpetajate nimekiri. Tegija on Riho Nassar

Keila Koolis on 62.lennu lõpuaktus. Kuldmedaliga lõpetasid Keila Kooli Valeria Fjodorova, Angelina Nahabenko, Mari-Liis Keevallik, Carolin Liis Tamm,  Merlin Matson ja Elisabeth Atamanski. Hõbeda vääriliselt lõpetasid Keila Kooli Pärle Paalaroos, Henrik Parik, Richard Robin Paukson ja Martin Seppmann. Keila Kooli teenetemärgi aktiivsuse ja kooli esindamise eest pälvisid 62.lennust Mart Maide, Vladlen Pahv, Carolin Liis Tamm ja Richard Robin Paukson. Klassijuhatajad olid  Urve Paltser, Ülle Vänto ja Raili Haugas. Pildid aktuselt.

Keila Ühisgümnaasiumis on põhikooli lõpuaktus -  sellenimelise kooli viimane.

Keilas on jaanituli. Suvi ja jaaniaeg algas. Lauluväljaku lõkkeplatsil süütas linnapea Enno Fels ja linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Kalle Kask Keila jaanitule. Laval on ansambel Zorbas, mänge korraldab Peep Raun. Piletit ostma ei pea. Vaata pilte.

 

Laupäev, 22.juuni:

Kultuurikeskuse Naisansambel tähistab kontserdiga oma 35.sünnipäeva.

 

 

Pühapäev, 23.juuni:

Võidutuli jõuab Aegviidus toimuvalt Maakaitsepäevalt Keilasse, Vabadussõja ausambana ehitatud Keila algkoolimaja juurde pühapäeval, 23.juunil kell 17.00. Kel soovi tuld enda jaanitule süütamiseks kaasa võtta, tulgu koos tulekandmiseks sobiliku laterna või tõrvikuga kohale.