« Tagasi

23.nädal 2022

Esmaspäev, 6.juuni:

Esimesed Keila linna ka Keskonnainvesteeringute Keskuse ühisprojekti esimesed kompostrid on inimesed kätte saanud.  Huvi saada oma komposter kohe esimesel võimalus, oli väga suur. Nii jäi esimese rekkakoormaga saabunud 150-st kompostrist homseks alles vaid 25.  Järgmised jagamispäevad Keila Jäätmejaamas on 13. ja 14.juunil. Kompostri saavad kätte need, kes on saadud arve tasunud. Maksnute nimekirja kontrollitakse jäätmejaama väravas.

Linnavalitsus andis teada, et on välja kuulutatud konkurss uue linnarhitekti leidmiseks. Ramul Saarniit on otsustanud sellest tööst loobuda.

Linnapea Enno Fels võttis täna vastu Keila Kooli 5L klassi.

Lõppesid Keila Muusikakooli sisseastumiskatsed.

Linnavalitsuse saalis oli MTÜ Pagulasabi õppepäev Ukraina sõjapõgenikele kohanemise teemadel.

EKA sisearhitektuuri 2022: magistritööde kaitmisel, kus Kaidi Org kaitseb oma magistritööd teema "Kogukonna lõimimine - ruumist välja ja väljast ruumi Keila noorte näitel", juhendajad Tüüne-Kristin Vaikla, Kaja Pae. Kaidi sai kõrgeima võimaliku hinnangu.

 

Teisipäev, 7.juuni:

Täna võttis linnapea Enno Fels vastu parimate tulemustega gümnaasiumi lõpetajad. Vastuvõtule olid kutsutud 31 lõpetajat – 8 kuldmedalisti, 5 hõbemedalisti ja 21 4 -5-ga lõpetajat.  Muusikat pakkus Keila Kooli 3B klassi õpilane Ella Marie Mäger, saatis õpetaja Tiia Peenmaa. Linna tänu pälvisid  kuldmedaliga lõpetav Hanna Brück ja Erik Rajamäe (Keila Kool),  Anu Talvar (Audentese Spordigümnaasiumi), Anete Elisabeth Adler ( Audentese Spordigümnaasium), Annabel Pugi (Gustav Adolfi Gümnaasium), William Erik Kilkson ( Gustav Adolfi Gümnaasium), Polina Kadushkina (Paldiski Ühisgümnaasium), Madleen Kristen Alasi (Vanalinna Hariduskolleegium). Hõbemedali eest saavad tänukirja ja preemia:  Keila Kooli lõpetajad Jane Johanson, Karl Kajak, Markus Nigul, Heneli Tamm ning Kregor Ööbik, kes lõpetab hõbemedaliga Tallinna Reaalkooli. VAATA PILTE

AS Harju Elekter allkirjastas 7. juunil Reimax Electronics OÜ-ga kavatsuste protokolli neile Allika Tööstusparki tootmishoone projekteerimiseks, ehitamiseks ning pikaajaliseks välja rentimiseks. Ligi 6000 m2 hoone projekteerimine on kavandatud käesoleva aasta kolmandasse kvartalisse ning valmimine hiljemalt 2023. aasta lõppu. Ehitusmaksumus on ligikaudu 6,5 miljonit eurot. Reimax Electronics OÜ on 1991. aastal asutatud Reimax Electronics Oy tütarettevõte, mis on keskendunud juhtmeköidiste, valguskiudkaablite ja seadmekaablite tootmisele ning elektromehaanika koostele. Harju Elekter kontserni kinnisvaraüksus tegeleb tööstuskinnisvara arendamise, projektijuhtimise, rentimise ning sellega kaasnevate teenustega nii rendipartneritele kui ka Harju Elektri oma ettevõtetele. Kinnisvaraüksus haldab kokku üheksat tööstusparki Eestis, Soomes, Leedus ja Rootsis.

Keila Koolis oli parimate ja aktiivsemate  õpilaste tunnustamine direktori vastuvõtuga. Esines Jaagup Tuisk koos Kristjan Sootaluga.

Mitmel pool linnas oli koorilaulu täna kuulda - KeilaTv võtab üles Keila Kooli lastekoori muusikavideot Olav Ehala ja Leelo Tungla lauluga "Kaunim kui kunagi"

EELK Keila Miikaeli kogudus: Juba aastaid on meie kirik olnud suvekuudel nädala sees paaril päeval külastajatele avatud. Et see ka sel aastal võiks jätkuda, vajame väga vabatahtlike abi, kes saaks kirikuvalves olla. Kirik on avatud neljapäeval ja reedel vahemikus kell 11 - 15 ning laupäeval kell 11 - 17 (laupäeval valve kahes vahetuses). Valvegraafikusse saab end kirja panna kas ülaltoodud lahtiolekuaegadel ja pärast pühapäevast teenistust kirikus või teisipäeviti ja kolmapäeviti koguduse kantseleis (Paldiski mnt. 2). Kantselei on avatud T kl 9-12 ning K kl 14 - 19. Nendel aegadel on saab kirja panna ka telefoni teel (tel. 604 4808).

Muusikakoolis andsid kontserdi Kristjan Kannukene (vioola) ja The Nestor (klaver). Kavas oli Györgi Ligeti, Györgi Kurtag, Zoltan Kodaly, Bohuslav Martinu.

7. ja 8.juunil toimusid Keila Kooli muusika süvaõppeklassi ja tantsuklassi soovijatele katsed.

 

Kolmapäev, 8.juuni:

Keila Kool andis teada, et avab 10. klassi lisa vastuvõtu. Kandideerimiseks paluti saata gümnaasiumis õppimise sooviavaldus ning põhikooli lõpueksami tulemused kooli üldmeilile: kool@keilakool.ee , tähtaeg reede, 17. juuni.

Keila Korvpallikool andis teada, et Eesti U14 koondisekogunemisele sai kutse 4 Keila KK poissi: Rasmus Lepp, Marten Midri, Karl Koitmaa ja Henry Helilaid. Kahjuks pidi Rasmus Lepp antud kogunemisest jalaluumurru tõttu vahele jätma, kuid teised poisid olid ilusti kohal. Treeningutel testiti poiste võimeid ja kontrolliti oskuseid. Viimastel päevadel toimusid kogunemisel osalenud poistest võistkonnad ja mängiti omavahel kontrollmänge. Poisid jäid oma kogemuse ja panusega laagris rahule ja said motivatsiooni treeningutel veel rohkem pingutada.

Sotsiaalkeskusesoli  koolitus "Dementsus ja raskesti mõistetav käitumine", koolitajaks käitumisekspert Rini Blankers Hollandist.

 

Neljapäev, 9.juuni:

Keila Linnavalitsuse 36.istung 9.juunil 2022.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korrast.

Linnavalitsus muutis oma 12. mai 2022. a korralduse nr "Keila linn, Kruusa tn 17 aadressi, ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine" punkti 1.5. Uus sõnastus on : "maksustamishind: 610 eurot vastavalt maa maksustamishinna aktile nr 1;"

Linnavalitsus vaatas üle ja kooskõlastas Keila linna I lisaeelarvele laekunud ettepanekud ja suunas eelnõu linnavolikogusse II lugemisele. Ettepanek on võtta vastu Keila linna I lisaeelarve kogumahud 1 315 203 eurot.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmise eelnõu ning Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise eelnõu.

Linnavalitsus tegi otsuse rahastada alates 1. juunist 2022 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus  maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi summa 285 eurot.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmise eelnõu. Soovitakse teha ettepanek, et perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekiks õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla 375 euro. Lähiümbruses on vaid Saue vallal see number suurem.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu eluasemekulude piirmäärade kehtestamisest toimetulekutoetuse määramiseks.

Linnavalitsus otsustas kuulutada välja avalik konkurss Keila Kooli direktori vabale ametikohale ja moodustas konkursi läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Eike Käsi. Komisjoni kuuluvad linnapea Enno Fels, abilinnapea Maret Lepiksaar, linnasekretär Maris Mäger, linnavalitsus  liige Merle Liivand, haridusnõunik Terje Rämmel, personalispetsialist Janne Käsi, Keila Kooli hoolekogu esindaja Kaarel Allikmäe, Keila Kooli õpetajate esindaja Anni Toom ning Ahti Noor, kes on Keila Kooli õppealajuhataja, samaga Keila linnavolikogu liige ja Keila linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees.

Kuusalus tuli Harjumaa meistriks U16 neidude 800m distantsil Karmel Jano Keilast.

Leedu sõpruslinnas Birstonases avati eile linna kuurordiks nimetamise aastapäeva pidustuse ühe sissejuhatusena fotonäitus Keilast. Fotode autor on Valdur Vacht, Keilat esindas  abilinnapea Maret Lepiksaar, Birstonast linnapea Nijolė Dirginčienė. PILDID

Teine oluline avasündmus oli peatänava rekonstrueerimise lõpetamine. 15 meetri pikkuse lindi lõikas läbi Ignas Kazlauskase  kuumaõhupalli põleti leek - kuumaõhupallid ja Birstonas on peaaegu sünonüümid ja just praegu toimuvad seal Leedu meistrivõistlused kuumaõhupallidele, osaleb 25 meeskonda. 

Selgus, et Harjumaa Aasta Õpetaja 2022 nominent aasta gümnaasiumiõpetaja kategoorias on Raili Haugas Keila Koolist.

Harju Maakonnaraamatukogu Oranžil seinal Keila noorte fotonäitus „Vaikus hääled"

Abilinnapea Eike Käsi viibis 9.-10.juunil lähetuses (Valga, Valka, Tõrva) ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumiga, tutvutakse Valga ja Valka sotsiaalvaldkonna tegemistega, külastatakse SA Tõrva Haiglat.

 

Reede, 10.juuni:

Keila Lehes: esilehel tublidest koolilõpetajatest. Uudistes rahvaloendusest, Porikuu festivalist, Kitarrifestivalist, Hoovilugude päevast, eelvisiidist, küüditamise mälestusüritusest, armeenia toidukohast, kriisiperedest. Keila Kooli humanitaarainete õppetool kommenteerib Keila Kooli head tulemust haridussilm.ee koolide edetabelis. Palamets pajatas Päikesekuninga lõunatamisest. Tegija on Kaja ja Juhan Krüger.

Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Uhke rongkäigu ja rongkäiguga avati Keila sõpruslinna Birstonase kuurordi 640.aastapäeva pidustused. Kõrvuti teiste sõpruslinnadega on kohal ka väike Keila esindus. VAATA PILTE

Keila Koolis oli kogukonnapäev. Linnavalitsust külastasid Keila kooli kogukonnapäeva raames 7a ja 7f klassid, sotsiaalkeskuse tegemisi käisid vaatamas Keila Kooli 6. klassi õpilased.

Algklassidel aga lemmikloomapäev.

 

Laupäev, 11.juuni:

Restoranis Jää oli Lamborginiklubi suvetuuri lõpupidu.Pühapäev, 12.juuni.

Täna lõppes kolmanda etapiga triatlonivõistlus Creo Kevadsari. Tulemused leiab siit: https://my.raceresult.com/191023/results#0_4ACFCC