« Tagasi

20.nädal 2022

 

Esmaspäev, 16.mai:

Eesti Kooriühing andis teada, et nädalavahetusel Keilas toimunud Eesti lastekooride konkursil saavutasid kõrgeimad tulemused Kuusalu Keskkooli lastekoor, Eesti Raadio Laulustuudio lastekoor, Keila Kooli lastekoor, lastekoor Ellerhein, Narva tütarlastekoor ja Türi Põhikooli lastekoor.  Kuusalu Keskkooli lastekoor (dirigent Taavi Esko) pälvis I preemia summa cum laude. Eesti Raadio Laulustuudio lastekoor (Kadri Hunt ja Kaie Tanner), Keila Kooli lastekoor (Kadi Härma) ning Tallinna Huvikeskus Kullo lastekoor Ellerhein (Ilona Muhel ja Anneli Mäeots) said I preemia cum laude. Narva tütarlastekoorile (Marina Kossolapova) ja Türi Põhikooli lastekoorile (Tiiu Schüts) omistati I preemia. Dirigendipreemiad pälvisid Taavi Esko, Ilona Muhel ja Kadri Hunt, esile tõsteti ka lootustandvaid noori soliste. 14. mail Keilas toimunud VII Eesti lastekooride konkurss-festivalil osales 10 koori Keilast, Kuusalust, Narvast, Paidest, Tallinnast, Tartust ja Türilt. Konkurss-festivali kunstiline juht Elo Üleoja märkis: „Kõik koorid, kes sel keerulisel ajal on leidnud endas jõudu valmistada ette nõudlik konkursikava ja see oma võimete piiril ette kanda, on võitnud. Meil kõigil on erinev pagas, erinev ettevalmistus ja erinev tulevikuvisioon, kuid tänasel konkursil me hingame muusikas kui üks organism". Lastekoorid võistlesid kahes kategoorias, konkursi kohustuslikud laulud olid pärit Veljo Tormise lastekooritsüklist „Vanavanemate viisivakk". Žüriisse kuulusid tunnustatud kooridirigendid ja muusikategelased Triin Ella, Aarne Saluveer, Maarja Soone, Merike Toro ja Pärt Uusberg.  15. mail tutvusid koorid Laulasmaal Arvo Pärdi keskusega ning andsid seal väikese kontserdi. Konkurss-festivali korraldas Eesti Kooriühing koostöös Keila Kooliga.

Harju Maakonnaraamatukogus on näitus „Bogdana ehk ühe pildi näitus". Ewa.Kai Plakk: „Panin rinda sini-kollase lindi ja nii temaga tutvusin. Ta oli just Eestisse jõudnud ja otsis koos emaga koolimaja. Sealt jõudsime otsaga Sirje Rannametsa juurde Sirletti, et Bogdana saaks joonistada. Paraku jõudis Bogdana Keilas vaid ühe pildi teha, sest ema pakkis asjad. Üks pilt ja üks kohver ning niivõrd palju lugusid, põimudes läbisegi ja puudutades meid kõiki!" Kirjastus Petrone Print tähistab käesoleval aastal oma 15. sünnipäeva. Sünnipäevalapse auks ja reisisellide rõõmuks on raamatukogus väljapanek MINU-sarja raamatutest.

Üleujutusohuga  alade ehitustööde hankele on suur huvi, dokumendid on välja võetud 11 ettevõtte poolt. Hange on jaotatud osadeks. Hankemenetluse tulemusel sõlmib hankija eduka(te) pakkuja(te)ga töövõtulepingu(d), mille tulemuseks on üleujutustest tingitud kahjulike tagajärgede vähendamiseks Keila jõe voolusängi taastamine, kraavide ja tiikide puhastamine ning truupide rajamine kooskõlas AS Kobras poolt koostatud põhiprojektiga "Üleujutusohuga alade rajatiste rekonstrueerimise projekt" ja jalakäijate silla rajamine kooskõlas Stricto Projekt OÜ poolt koostatud põhiprojekti "Vesiveski jalgteesild".

Linnavalitsuses oli kohtumine kodukompostrite hanke töövõtjaga. Kleenoil Eesti OÜ. Kohtumisel lepiti kokku, et enamik kompostritest jõuab Keilasse Jäätmejaama 6.juunil.

Harjumaa Muuseumis oli pilootüritus Keila Kooli  2a klassile teemal "Linnud jõepargis".

 

Teisipäev, 17.mai:

Keila U14 võistkonna EMV hooaeg lõppes veerandfinaalis. Veerandfinaalis kohtusime põhiturniiri võitnud Rae Spordikool/Kiili võistkonnaga. Esimeses mängus võistlesime täie hooga, aga nõrk pingetaluvus muutis meeskondlikult mängimise raskeks. Vastased agressiivne kaitse kandis vilja ja kaotasime 89:63 (Henry Helilaid 22p, Rasmus Lepp 14p). Teisel mängul ei saanudki me ennast käima. Tulemuseks kaotus 86:58 (Henry Helilaid 22p, Mihkel Kivaste 9p). Hooaeg oli meile raske. Kvalifikatsioonimängudel sattusid ühte alagruppi neli top 6 hulka kuuluvat võistkonda. Kahjuks mängud ebaõnnestusid ja hooaja vältel võitlesime ennast II divisjonist playoffi. Nüüd ootab ees tegus suvi ja hakkame juba järgmiseks hooajaks valmistuma. Aitäh lapsevanematele, kes on poisse toetanud ja abistanud.

Keila Kultuurikeskuses oli Mari Jürjensi ja Jaan Tätte   kontsert "Hingeasjad". Hingeasju ei saa osta, nad on liiga kallid. Aga neid saab jagada. Mis see laulmine muud on, kui oma hingekese paotamine.

Harju Maakonnaraamatukogus oli eakate lugemisklubi kokkusaamine.

 

Kolmapäev, 18.mai:

Selgus, et Keila Sotsiaalkeskuse ja Keila Rukkililla lasteaia ühised taaskasutusprojektid "Päästame pakendid vaibaks", "Dollyd riidesse", "Sokiääred vaibaks" on nomineeritud keskkonnatunnustuste auhinna Keskkonnakäpp kandidaat.

Keila Kooli muusikaõpetaja Kadi Härma sai trükikojast kätte esimesed eksemplarid oma koostatud uuest muusikaõpetuse töövihikust. Aasta alguse pooles ilmus ka sinna juurde sobilik õpik.  Kadi Härma: "Oleme koos autoritega andnud välja juba 3 analoogset komplekti. 5.-6. kl juurde kuuluvad ka CD-del muusika kuulamisnäited. 7.kl jaoks pakkus kirjastus välja uudse lahenduse - lühilingid. Plaanis on ka 8. ja 9. kl komplektid".

Möödunud nädalal toimus õp. Sirje eestvedamisel Vikerkaare lasteaia  spordinädal "Hüppan-jooksen-viskan palli". Eile ja täna said kõik osalejad oma tublide tulemuste eest aukirja ja medali. Koolirühmades valiti välja ka kõige tublim spordipoiss- ja tüdruk.

KeilaTV  avaldas sarjast ÜKS LUGU klipi "Keila teraapiakeskuse sünd" - Kadri Tomera.

Keskkonnanõunik Anu Reil olid täna külas kolleegid lähivaldadest. Saalis räägiti sellest, kuidas kellelgi läheb - jagati kogemusi. Pikemalt oli juttu komposterite projektist. Hiljem külastati Keskparki, jäätmejaama ja vaadati üle nutiprügikastid.

Keila Sotsiaalkeskust külastasid kolleegid Rae vallast, et saada ja jagada erinevaid praktikaid. Osalesid sotsiaalkeskusest  juhataja ja erihoolekande teenuste juht  ning  linnavalitsusest sotsiaalnõunik, eestkoste-ja sotsiaaltöö spetsialist ja erivajadusega laste spetsialist. 

Muuseumipäeva puhul oli Harjumaa Muuseumi sissepääs tuta.

Keila Kultuurikeskuses Comedy Estonia: Ari Matti Mustonen ''Flamingo''. Ari Matti Mustonen naaseb tuurile mai 2022! Tuuri pooleaastase pausiga on Ari Matti muidugi ka uut materjali juurde kirjutanud ja vanad naljad teravamaks teinud! " "Flamingo" on show, mida olen üles ehitanud kuskil kaks aastat. Tuuril võtan kokku oma parimad naljad ja toon need üle kodumaa oma lemmik teatrite lavadele.

 

Neljapäev, 19.mai:

Keila Linnavalitsuse 31.istung 19.mail 2022.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse I lugemisele Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 1 138 628 eurot. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 42 972 euro võrra ja vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondist tehtavaid kulusid 33 617 euro võrra.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Keila linna kliima- ja energiakava kinnitamise eelnõu. Kliima- ja energiakava peamine eesmärk on suurendada Keila linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Keila linna kasvuhoonegaaside emissiooni. Kliima- ja energiakava keskendub kliimamõjude leevendamisele ning toob välja vajaduse ja tegevused kliimamuutustega kohanemiseks. Kliima- ja energiakava valmimisele on olulise panuse andnud Keila linna kaugkütte-, energiavarustuse ja veemajandusega seotud ettevõtted, mistõttu eriline tänu kuulub AS-le Utilitas Eesti, Keila Vesi AS-ile ning AS-ile Elektrilevi, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele, Transpordiametile ja AS-le Elron. Lisaks neile on väärtusliku panuse kava koostamisse andnud arengukava koostamise protsessis toimunud kahel avalikkuse kaasamiskoosolekul osalenud Keila linna elanikud.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Keila linnatänavate pindamistööd 2022" e-menetlusena ja määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Inge Angerjas, kes juhib ka hanke toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa AS Harju Elektrile kuuluvate ladude lammutamiseks Paldiski mnt 31 kinnistul. Ehitisregistris on lammutatava ladude aadressid Paldiski mnt 31/21 ja Paldiski mnt 31/18.

Linnavalitsus määras Paldiski mnt 31 katastriüksuse ja Keki tn 8 katastriüksuse liitmise ja piiride muutmise tulemusel moodustatud reaalosale koha-aadress ja sihtotstarve: Keki tn 6 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% tootmismaa. Nimetatud kinnisasjade omanik AS Harju Elekter.

Linnavalitsus seadis tähtajatult gaasipaigaldise talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse AS Gaasivõrk kasuks Linnamäe tee ja Ühendustee osadele gaasitorustiku rajamiseks, talumiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks.

Linnavalitsus viib 27. maist kuni 7. augustini 2022 läbi Keila linna heakorrakonkurssi „Kodud Kauniks" ning kinnitas konkursi  juhendi. Samaga kinnitas linnavalitsus heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" läbiviimiseks konkursikomisjoni koosseisus: esimees – Inge Angerjas, liikmed – Anu Rei, Ramul Saarniit, Marju Kaivapalu, Kaire Marrandi, Valdur Vacht, Marju Vipper, Uno Paas, Terje Rämmel. Lisaks tehakse ettepanek konkursikomisjoni tööst osa võtta Viljar Paalaroos'ile ja Margus Välja'le. Kodukaunistamise ülevaatusega on haaratud kõik Keila linnas asuvad elamud, asutused, ettevõtted, ühistud. Ülevaatuse komisjon selgitab välja 3 paremat kolmes grupis: väikeelamute, korterelamute ja ettevõtete-asutuste grupis. Komisjoni esimehel on õigus esitada linna parimatest koduaedadest kandidaadid Harju maakonna konkursile, kus valitakse kauneimad kodud esitamiseks üle- Eestilisele võistlusele. Komisjon ootab ka linnaelanike ettepanekuid kaunite kodude kohta.

Parimate väljaselgitamiseks hindab komisjon järgmisi kriteeriume:

 Väikeelamud

- elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist;

- kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga;

- territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad);

- arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti paiknemist ning seisukorda;

- puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;

- krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov),

- territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

Korterelamud

- elamute üldist välisilmet;

- territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

- haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

- mänguväljakute olemasolu ja sobivust;

- trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu;

- lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel;

- infosiltide (majanumber, teadete tahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus);

- territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

 Ettevõtted, asutused (sh kauplused)

- hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse;

- territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

- haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

- reklaami paigutust ja korrashoidu;

- piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust ja korrashoidu;

- territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);

- lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja kasutust riiklikel pühadel);

- infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

 

Linnavalitsus luges erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 19. mai 2022 kuni 15. mai 2023 kaks Keila linnas asuvat kinnistut.

Linnavalitsus tegi Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuris ja töötajate koosseisus alates 1. augustist 2022 järgmine muudatused likvideerides 2,0 õpetaja ja 2,0 õpetaja abi ametikohta ja luues juurde 4,0 assistendi ametikohta. Vikerkaare lasteaias on kokku 81,05 ametikohta.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Sõiduauto kasutusrent" edukaks Baltiauto OÜ pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumus kogumaksumusega 9 360 eurot, millele lisandub käibemaks 20% (kvartali maksumusega 585 eurot, millele lisandub käibemaks). Hanke tulemusel vahetatakse välja Keila Sotsiaalkeskuse kasutusel olev Citroen Berlingo Toyota Proace City Verso vastu.

Linnavalitsus suunas kodaniku Benita Kodu AS päeva- ja ööpäevaringsele hoiuteenusele.

Linnavalitsus tutvus eelnõuga, mille alusel sõlmitaks Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping, mille eesmärk on rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamine ja suunas selle linnavolikogu menetlusse.

Tähistamaks Petrone Print kirjastuse 15.sünnipäeva, toimus Harju Maakonnaraamatukogus kohtumine kirjanik Mae Lenderiga. Mae on raamatute „Minu Lõunamaa", „Minu Taani" ja „Minu Hiiumaa" autor.

Täna tänasid Vikerkaare majas Sinilinnu, Pipi ja Poku rühmade sügisel kooliteed alustavad lapsed lasteaia personali, hoole ja armastuse eest, piduliku tänukontserdiga.

Täna ja homme oli sügisel Keila Kooli 1.klassi astujatel võimalik käia vaatamast kooli tantsuklasside avalikku tundi. Muusika süvaõppeklassi ja tantsuklassi soovijatele toimuvad katsed toimuvad 7. juunil kell 14.00 - 17.30  ja  8. juunil kell 14.00 - 17.30. Täpsemat infot vastuvõtu tingimuste kohta saab lugeda kooli kodulehelt. PILDID

 

Reede, 20.mai:

Täna hommikul  lahkus Keila linna aumärgi kavaler,  elupõline ajalooõpetaja, mälestuste koguja ja raadiohääl Hillar Palamets (13.07.1927 - 20.05.2022). Keila linnavalitsus avaldab sügavat kaastunnet omastele

Keila Lehes: esiküljel 125-aastasest Keila Linnaorkestrist. Kuues külg on pühendatud Keila Päevale. Uudistes Harju KEKi uuest ärihoonest, kauaaegsete õpetajate kokkusaamisest, tervisetalgutest, Keila lastekoori kõrgest tasemest, kodukomposteritest, koolidirektori lahkumisavaldusest, keelekohvikust ja klaveri (koos Rein Rannapiga) küllatulekust. Palamets pajatab keskaja söögikommetest. Tegija on Kirill Kompaniets.

Keilas kasvanud noormees Kristjan Talu andis Milanost, itaaliast teada, et tema konto Tik-Tokis on nomineeritud üle-euroopalise auhinnagala About You Awards 2022 (@aboutyouawards „Entertainment" kategoorias. Kategooria võitja valimine toimub 50/50 kohtunike ja rahvahääletusega.

Muusikakooli saalis on Egmont Välja tšelloklassi õpilaste kontsert.

Toimus PÜ ja Väärikate Ülikooli ühine sõit Tartusse (ülikool, ERM jm). Buss väljub kell 9 kooli vastas asuvast Pargi bussipeatusest ja kirikuplatsilt. Osalustasu 10 eurot, mida saab tasuda 26. aprillil kell 12- 14 kultuurikeskuses. Võimalik tasuda aasta liikmemaksu 5 eurot, soovijatel astuda PÜ liikmeks, sisseastumise tasu 5 eurot.

Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lapsed käisid täna Keila Muusikakoolis kontserdil. Lastele tutvustati erinevaid pille ja sai kuulda nende imelist kõla. Esinejate seas oli nii lastaia vilistlasi kui praeguseid kasvandikke. Aitäh nii kutsujatele kui esinejatele. PILDID

Väärikate Ülikool käis Tartu Ülikoolis lõpuaktusel.

 

Laupäev, 21.mai:

Harjumaa Muuseumi õuel kevadlaat. Kohale tulevad nii käsitöö müüjad kui ka toiduga kauplejad. Ühtlasi on müügil ka istikud ning pärandkultuuri õppeklassi õpilased tutvustavad vast valminud rahvarõivaid. Toimub pidulik Harjumaa Rahvarõivakooli I lennu lõpetamine. Lõpetamisel jutustavad valmistajad oma lugusid ja esitlevad valminud komplekte. Esitlusele tulevad järgmised komplektid:  Siksäla rekonstruktsioon,  Kuusalu/ Kolga Ranna kihelkond,  Keila/ Nissi kihelkond,  Väike-Maarja kihelkond,  Hageri kihelkond, Keila/ Hageri kihelkond,  Risti kihelkond,  Märjamaa kihelkond, Jüri kihelkond,  Ambla kihelkond, Reigi kihelkond, Rakvere kihelkond, Helme kihelkond,  Põlva kihelkond.

Kevadlaada raames toimub varjevõrkude töötuba.

Muuseumiöö. Selle aasta muuseumiöö teema on "Öös on unistusi", selleks puhuks on ka Harjumaa Muuseumis eriprogramm ja ollakse avatud 18.00-23.00. Kell 19.00 tulevad külla Pärnu Muuseumi töötajad, kes räägivad "Tanu alla" näituse tegemise telgitagustest. Kell 20.15 mängitakse pulma- ja seltskonnamänge. Kell 21.00 esineb 9.kl lennubänd "KIRSID". Muuseumiööl on programmis osalevatesse muuseumidesse, mäluasutustesse ja külastuspaikadesse sissepääs 1 euro.

Muuseumis jätkuvad eelmisel nädalavahetusel alanud kogukonnaaia talgud.

Paldiskis, Amandus Adamsoni muuseumi on avatud kell 18.00-22.00. Kell 18.00-21.00 Joonistamine ja värvimine suurtele ja väikestele. Kell 19.00-19.30 Tallinna Rahvaülikooli viiuliõpilased Urve Purga juhendamisel. Kell 21.00-22.00 Ajatu muusika Arni Alandi plaadikogust. Galeriihoones saab vaadata animaator Olga Stalevi näitust.

 

Pühapäev, 22.mai:

Riisipere ja Turba liinidel on pühapäeval, 22. mail muudatused. Pühapäeval, 22. mail toimuvad Kulna ülesõidu rekonstrueerimistööd. Seoses sellega teenindame hommikusi reise Turba ja Keila vahel bussidega ning muutuvad ka väljumiste kellaajad. Esimene tavapärase sõiduplaani alusel käigus olev rong väljub Tallinnast Turbasse kell 10:25 ning Turbast Tallinnasse kell 11:48. Tavapärase graafiku järgi sõidavad ka kõik järgmised Turba liini rongid. Muudatused on kehtivad vaid pühapäeva, 22. mai hommikul.

Keila Terviseradadel on „Kettamaraton".

Eesti Kepikõnniliit korraldab terviseradadel tasuta kepikõnnikoolituse. Tule ja veendu, et kepikõnd sobib nii vanaprouale kui -härrale, nii algajale kui juba aktiivsele tervisesportlasele - kõik oleneb sellest, milline on käimiskeppide kasutamise tehnika. Võimalik laenutada käimiskeppe.

Ringkäigud Keilas ehk Kadri Aller korraldab retke Huntidest ja hundiseadusest: avastusretk Ohtu rabametsas (10 km). Läbime Ohtu freesturbavälja ümbritsevat metsapadrikut, uudistame märke metsaelanike tegemistest ning jutustame Keila ja naaberkihelkondade vanu hundilugusid neist ammustest päevadest, kui meie kodumaal oli nö hundiuputus.  Kas tänapäeval on tarvis hunti karta?  Milline on huntide arvukus Eestis?  Kas meil kütitakse hunte liiga palju või parasjagu?  Kas Ohtu rabas võib olla hunte? Hundiseadus ehk ebainimlik seadus on sobiv termin kirjeldamaks metsavendade karmi elu 1940.-1950. aastate Eesti NSV-s. Ka Ohtu rabas on ennast metsavennad varjanud ning nende lugusid anname retkel edasi. Retke pikkus: umbes 5-6 h ja 10 km, sealhulgas ca 3 km metsa ja tiheda võpsiku läbimist ning ca 7 km erineva kattega teedel ja (metsa)radadel. Algus ja lõpp: Keila, Aia tänava lõpus olev parkla (Aia 35). Retke hind 15 eurot inimene.