Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

Vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõikele 4 teatame, et Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08-13.09.2020.

Keila linna Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõikele 4 teatame, et Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08-13.09.2020.

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08 - 13.09.2020.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08 - 13.09.2020.

Keila linna üldplaneeringu ESKIISI avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019. a.

Keila linna üldplaneeringu eskiisi avalik arutelu kokkuvõte

Keila linna üldplaneeringu ESKIISI avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019. a.

Keila Linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019

Keila linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Keila Linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019

Kokkuvõte Keila Linnavalitsuses 10.09.2019 toiminud töötoast kesklinna arenguvisiooni kajastamisest üldplaneeringus

Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalemine töörühmades toimunud töötubade kokkuvõte

Kokkuvõte Keila Linnavalitsuses 10.09.2019 toiminud töötoast kesklinna arenguvisiooni kajastamisest üldplaneeringus

Kutsega kaasati Keila linna elanike, asutusi, ettevõtteid, huvitatud isikuid, korteriühistuid. Kutse avaldati Keila lehes, Keila linna veebilehel ja Facebooki lehel.

Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalemine töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele

Kutsega kaasati Keila linna elanike, asutusi, ettevõtteid, huvitatud isikuid, korteriühistuid. Kutse avaldati Keila lehes, Keila linna veebilehel ja Facebooki lehel.

Keila linnavalitsus koostöös Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) on koostanud Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus

Keila linnavalitsus koostöös Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) on koostanud Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Keila linna üldplaneeringu koostamise küsitlus 6. novembril 2018 toimunud Keila linna Üldplaneeringu koostamise tutvustavale avakoosoleku slaidid ja protokoll.

Üldplaneeringu koostamise tutvustus

Keila linna üldplaneeringu koostamise küsitlus 6. novembril 2018 toimunud Keila linna Üldplaneeringu koostamise tutvustavale avakoosoleku slaidid ja protokoll.

Keila Linnavolikogu on 27.03.2018. a otsusega nr 7 algatanud Keila linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ning kinnitanud esialgsed lähteseisukohad.

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Keila Linnavolikogu on 27.03.2018. a otsusega nr 7 algatanud Keila linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ning kinnitanud esialgsed lähteseisukohad.