Avalik konkurss Keila Linnavalitsuse arendusnõuniku ametikohale.

Ametikoha teenistusülesanded: Keila linna arengu planeerimine ja arendustegevuste elluviimine arengukavade ja taotluste koostamise ja projektide juhtimise kaudu, linna asutuste, linna juriidiliste isikute ja kolmanda sektori organisatsioonide arendusprojektide koostamise nõustamine ja koordineerimine.

Nõuded kandidaadile:

  • Kõrgharidus
  • projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
  • arvuti kasutamise oskus: teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel
  • eesti keel C1-tasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
  • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine
  • haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus

 

Töö eeldab väga head analüüsioskust, suhtlemis- ja koostööoskust, printsipiaalsust, pingetaluvust ja korrektsust

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Pakume võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd, head töökeskkonda, sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Teenistuskoha asukoht: Keskväljak 11, Keila linn.

CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendav dokument koos palgasooviga palun saata 2.märtsiks 2018 (k.a.) aadressil janne.okspuu@keila.ee  või Keskväljak 11, Keila linn 76608 Harju maakond.

Kontaktisik: Janne Okspuu, telefon 679 0714