TOIMETULEKUTOETUS

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus.  Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2021. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus, perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus ning iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 180 eurot kuus. 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb Keila Linnavalitsusele esitada avaldus koos järgmiste lisadega:

1.Toetuse taotlemisele eelneva kuu kõigi pereliikmete pangakontode väljavõtted,  esmakordsel toetuse taotlemisel kolme eelneva kuu pangaväljavõtted.

2. Jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemekulude arved (kortermajas ühistu poolt esitatud arve, eramajas vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ning elektriarved).

3. Esmakordsel taotlemisel toimetulekutoetuse avalduse lisa taotleja ja tema perekonna omandis või kasutuses oleva vara kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020039

https://www.riigiteataja.ee/akt/404042020004
 

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833