Keila Linnavolikogu kiitis 28.jaanuaril 2020 heaks Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava  ja otsustas selle avalikustada see koos Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ poolt 2019 koostatud välisõhu mürakaardiga Keila linna veebilehel ja linnakantseleis.

Keila linna välisõhu mürakaardi ja välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub 29. jaanuarist kuni 11. veebruarini 2020.

Ettepanekuid Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskavale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 11. veebruarini 2020 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee

Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik istung toimub 11. veebruaril 2020 algusega kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Keila linna välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Lisainfo:

Inge Angerjas

Linnaaednik/keskkonnanõunik

Inge.angerjas@keila.ee

 

Keila linna mürakaart