SUURE PERE TOETUS

Toetust maksatakse lapsevanemale, kes kasvatab vähemalt nelja alaealist last.

Toetust makstakse üks kord aastas ühele vanemale tingimusel, et lapsed ja üks vanem on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Keila linnas ühele aadressile. Jooksval aastal täisealiseks saav laps loetakse alaealiseks.

Toetust makstakse rahvastikuregistri andmete põhjal jooksva aasta 1. mai seisuga taotleja ühekordse avalduse alusel.

Suure pere toetuse määr 2022. aastal on 50 eurot lapse kohta aastas.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus suure pere toetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833