SÜNNITOETUS

Toetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui Keila linn on mõlema lapsevanema või üksikvanema või eeskostja või hoolduspere vanema elukoht rahvastikuregistris lapse sündimise aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukoht sünni registreerimisest arvates.

Kui Keila linna elanik on laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

Toetus makstakse vanema avalduse alusel kahes osas: esimene osa 60% sünnitoetuse määrast - kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja teine osa 40% sünnitoetuse määrast - lapse üheaastaseks saamisel.

Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt laps ja mõlemad või laps ja üks vanem Keila linna elanikud. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Keila linna elanik üks lapse vanematest, siis makstakse pool teise osa toetusmäärast.

Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

Sünnitoetuse määr 2022 aastal on  500 eurot lapse kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sünnitoetuste taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

 

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833