Sünnitoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest, sh üksikvanemale, tingimusel, et laps on Keila elanik ning mõlemad vanemad on Keila linna elanikud lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembrist. Kui Keila linna elanik on ainult üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Avalduse sünnitoetuse saamiseks saab esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

Kuni 31. detsembrini 2016 sündinud lapse eest makstakse toetuse teine osa tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on olnud alates sünnitoetuse esimese osa saamisest katkematult Keila linna elanik.

Alates 1. jaanuarist 2017 sündinud lapse eest makstakse toetuse teine osa tingimusel , et selle välja maksmise ajal on laps ning tema mõlemad vanemad Keila linna elanikud. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Keila linna elanik üks lapse vanematest, siis makstakse pool teise osa toetusmäärast.

Kestvus:

Sünnitoetuse esimene osa - 60% sünnitoetuse määrast – makstakse pärast avalduse esitamist 30 päeva jooksul.

Sünnitoetuse teine osa - 40% sünnitoetuse määrast - pärast lapse üheaastaseks saamist 30 päeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ene Ellik, tel 6790725, ene.ellik[@]keila.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Keila linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Keila linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Keila linnavalitsusest.  Vastuvõtuajad: T 14.00-18.30, K 9.00-12.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: