Keila Linnavalitsuse korralduse  nr. 400  23.12.2016.a. alusel on kehtestatud Keila Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

 

SAALI RENT koos kõrvalruumidega           

1 tund              40 €      (tasuline on nii ettevalmistusaeg kui ka hilisem koristusaeg)

 

RUUMIDE RENT                                             

1 tund              15 €      (tasuline on nii ettevalmistusaeg kui ka hilisem koristusaeg)

 

Rendihindu ei rakendata Keila linna alluvuses olevate laste-, haridus- ja sotsiaalasutustele.

 

 

► Saal

► Peeglisaal

► Roheline tuba

► Koorituba

► Muusikatuba

► Baariruum

► II korruse fuajee