Keila elanikuks registreerimise võimalused

Täida elukohateade rahvastikuregistris

Kõige kiirem ja lihtsam viis elukohateate esitamiseks on läbi rahvastikuregistri rahvastikuregister.ee. Midagi keerulist peale nime, isikukoodi ja aadressi seal ei küsita. Otse elukohateate esitamise avalduse juurde pääseb SIIT . Peale lingil klõpsamist logi sisse ID-kaardiga ja teata uue elukoha andmed elukoha registreerimise alt.

 Saada elukohateade postiga

Veebist leiad "elukohateade blanketi" ning saad selle siseministeeriumi kodulehelt alla laadida  siit. Täida blankett, lisa koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saada mõlemad Keila linnavalitsusse.

 Täida elukohateade linnavalitsuses

Tulge linnavalitsusse, täitke elukohateate blankett või võtke kodust juba eeltäidetu kaasa. Kaasa tuleb võtta ka isikut tõendav dokument ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument, kui te pole ise eluruumi (kaas)omanik.
 

KUI SA EI OLE ELURUUMI OMANIK

Juhul kui Sa ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik lisada elukohateatele ka eluruumi omaniku nõusolek. Nõusoleku küsimine käib elektroonilise avalduse puhul elektrooniliselt. Kirjutage avalduses vastavasse lahtritesse omaniku kontaktandmed ning pange linnuke allkirjastamist nõudvasse kasti. Eluruumi omanik saab siis portaali logides omalt poolt digiallkirja panna. Kui te aga lisate avaldusele koopia üürilepingust, siis pole omaniku nõusolekut enam uuesti vaja küsida.

Kontrollige üle avaldusel olevad andmed ja vajutage nupule "Salvesta".  Kui esitatud andmed olid korras, siis peate avalduse allkirjastama, selleks vajutage nupule "Allkirjasta".
 

MIKS ON LINNAELANIKUKS REGISTREERUMINE OLULINE?

Linna kõige olulisemaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub otseselt registreeritud elanike arvust.

Omavalitsuse pakutav teenuste ampluaa on väga lai. Näiteks on Keilas noortele ca 90 erinevat huviringi, neist võtab osa ligi 1500 noort. Ligi 30 ringi neist on kõigile tasuta. Lisaks on olemas välised spordirajatised, staadion, terviserajad, muusikakool kõigi oma erinevate pillidega. Kui linna eelarvest jalutab minema linnaelaniku tulumaks, siis kannatavad ka muud linna elualad.

Mullune kampaania tõi rahvastikuregistri mõttes Keilasse tagasi ligi 200 elanikku, mis tähendab linnale suurusjärgus 300 000 eurot täiendavat maksutulu aastas. Keila linna eelarve juures on see summa võrreldav näiteks aastase kuluga keskkonnakaitsele, noorsootööle või ka poole aasta kuluga teede- ja tänavate korrashoiuks.

Kogu linna areng sõltub linnakodanike arvust. Mida rohkem meid on, seda jõulisemalt areneb meie kodulinn.