Projekti nimi:  "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila Koolis"
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2021-31.01.2022
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Lastevanemate koolitussari Keila linnas"
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021-30.06.2022
Rahastaja: Sotsiaalministeerium (Hasartmängumaksu laekumistest), Keila Linnavalitsus

***
Keila Linnavalitsuse projekt „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" Projekti algus ja lõpp: 04.01.2020-31.12.2022 Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas." Projekti algus ja lõpp: 4.01.2021-31.12.2022 Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt " Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.". Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 31.03.2021 Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitususe projekt "Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine ning leevendavate meetmete määramine Keila linna üleujutusriskiga aladel"

***

Keila Linnavalitusse projekt "Jõe tn rekontstrueerimine"

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna jäätmejaama rajamine". Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018 - 30.08.2019. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt " Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.". Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018 - 31.05.2020
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas"Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas"Abikõlbulikkuse periood on 01.05.2018-31.08.2019. Rahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord". Abikõlbulikkuse periood on 01.10.2015 kuni 30.09.2018. Rahastaja SA Innove.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Niitmistööd Keila mõisa pargis vastavalt hoolduskavale aastatel 2016-2017". Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila Ringtee tänava rekonstrueerimine". Projekti elluviimiseaeg oli 29.02.2016-31.10.2017. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond ning meetme elluviija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega." Projekti teostamise aeg 2015-2017. Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt Vaikse tänava (Kruusa tn – Vaikne tn 46) rekonstrueerimistööd. Ehitusega alustati 3.mail 2019. 

Tööde tellija ja rahastaja on Keila Linnavalitsus. Projekti koostas Teedeprojekt OÜ. Töid teostab peatöövõtja AS TREF Nord. Tööde teostamise lõpp on planeeritud 23.08.2019.