Projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse algatamine Keilas Haapsalu mnt 34a üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Keilas Haapsalu mnt 34a üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib muuta kehtiva detailplaneeringuga kavandatud ehituala, millega seoses on vajalik täpsustada planeeringut projekteerimistingimustega. PT avalik väljapanek toimub 25.08 - 16.09.2022. Materjalidega saab tutvuda Keila linna kodulehel ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I-korrusel infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 16.09.22. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Eelnõu PT Haapsalu mnt 34a 

Lisa 1 kinnistute plaan koos ettepanekuga planeeringu täpsustamiseks

Põhjakaare tn 10  projekteerimistingimuste (PT) avalikustamise teade

Keila Linnavalitsus algatas PT avatud menetluse Keilas Põhjakaare tn 10 kinnistule veokite parkla ehitusprojekti koostamiseks.  Taotleja soovib muuta kehtiva detailplaneeringuga kavandatud parkimisalade asukohta, lisaks arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi, millega seoses on vajalik täpsustada planeeringut projekteerimistingimustega. PT avalik väljapanek toimub 01.07 - 16.07.22. Eelnõu ja selle  lisadega saab tutvuda allpool toodud lingi kaudu  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I-korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 16.07.22. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid:
Põhjakaare tn 10 PT eelnõu 
Lisa 1 - eskiis 
Lisa 2 - asukohaskeem

Linnuse tn 3  ja 5  eskiisprojektide tutvustuse koosolek 

Hea piirkonna elanik, Keila Linnavalitsus kutsub osalema Linnuse tn 3  ja  5 elamute (Jõesaare arendus)  eskiisprojektide tutvustamise avalikule koosolekule kolmapäeval 28.06.2022 kell 17.00-18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Linnuse tn 3 kinnistule on kavandatud 4 korteriga ridaelamu ning Linnuse tn 5 kinnistule 34 korteriga rida ja korterelamu. Koosolekul tutvustame hoone eskiisprojekti, laekunud arvamusi ja arutame kohapeal tõstatatud küsimusi ja ettepanekuid.

Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil ja kokkuleppel Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 27.06.22. Ootame aktiivset osavõttu.

Elamute eskiisid 

Projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse algatamine Pargi tn 17 kinnistule

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Pargi tn 17 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja uue üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.  PT avalik väljapanek toimub 27.05 - 11.06.22. Materjalidega saab tutvuda  allpool toodu lingil ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I-korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 11.06.22. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Pargi tn 17 PT eelnõu

Projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse algatamine Koidu tn 110 kinnistule 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Koidu tn 110 kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib hoonet laiendada peale ja külge ehitamisega, lisades teise elukorruse ja laiendades hoonet põhiliselt lääne suunas.
PT avalik väljapanek toimub 06.05 - 21.05.22. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I-korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 21.05.22. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste eelnõu Koidu tn 110

Projekteerimistingimuste (PT) menetluse algatamine Allika tn 7 kinnistul 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) menetluse Allika tn 7 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja uue korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. PT avalik väljapanek toimub 29.04-14.05.22. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil   ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 14.05.22. Projekteerimistingimuste eelnõu koostamiseks viidi läbi eelmise aasta detsembris kaasamiskoosolek. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Seotud failid:
Projekteerimistingimuste määramine Allika 7
PT Lisa 1     PT Lisa 2
Vaade 1       Vaade 2       Vaade 3     Vaade 4      Vaade 5
Vaade 6       Vaade 7       Vaade 8     Vaade 9      Vaade 10

Allika tn 7 eskiisile arvamuse küsimine

Arendaja on välja pakkunud täiendatud eskiislahenduse, mida illustreerib insolatsiooni analüüs (videoklipp varjude liikumisega). Insolatsiooni alla mõistetakse ruumi otsest päikesevalgust.  Tutvustamise eesmärk on koguda naaberhoonete elanike arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu koostamiseks.

Selgituseks eskiislahendusele:

 • arhitekt on muutnud hoone kuju lõunaküljelt astmeliseks, et vähendada varjude teket Põllu tn 1 hoonele. Hoone asetust on muudetud põhja- ja kirdesuunaliselt.
 • Pae tn 11 korterite insolatsiooni, ajavahemikus 22. aprill - 22. august (vastavalt EVS-le), planeeritav hoone  ei mõjuta.
 • Põllu tn 1 korterites algab tänastes tingimustes insolatsioon 7:15.
  Kavandatava uue hoone puhul kestab Põllu tn 1 korterite insolatsioon  kell 9:05  kuni 13:15.
 • Järgnevalt on koostatud arvutus ühe 1. korruse korteri kohta, mis saab kõige suurema varjestatuse,. Olemasolev insolatsioon kestab 7:15-13:15 = 360 min
  Eskiisprojekti järgi realiseeritava lahenduse puhul insolatsiooni kestus on 9:05-13:15 = 250 min. 
  Minimaalne nõutav  insolatsioon  on 50% esialgsest ehk 180min.
  Seega ületab projekteeritav olukord nõutavat insolatsiooni aega 1,4 korda ehk 110min ehk 1h ja 10 minutit.

Insolatsioonianalüüs on leitav järgnevalt lingilt: Allika tn 7 insolatsioon

Arvamusi ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 01.02.2022.

Paldiski mnt 31 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Paldiski mnt 31 kinnistule tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib suurendada kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud ehitusala. Lisaks soovib taotleja täpsustada krundijaotust, mille käigus Paldiski mnt 31 kinnistu liidetakse Keki tn 8 kinnistuga.  PT avalik väljapanek toimub 21.01 - 05.02.22. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud dokumentide linkidest ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I-korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 05.02.22. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Seotud failid:
Paldiski mnt 31 eelnõu
Lisa 1 - asendiskeem

Allika tn 7 projekteerimistingimuste eelne kaasamiskoosolek

Hea piirkonna elanik,
Keila Linnavalitsus kutsub osalema Allika tn 7 projekteerimistingimuste eelsele kaasamiskoosolekule teisipäeval 07.12.2021 kell 17.00-18.00 Keila Linnavalitsuse saalis. Projekteerimistingimused on kavandatud määrata olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Infopäeval tutvustame hoone eskiisprojekti, laekunud arvamusi ja arutame kohapeal tõstatatud küsimusi ja ettepanekuid. Materjalidega saab tutvuda allpool oleval lingil  ja soovi korral kokkuleppel Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 07.12.2021.  Ootame aktiivset osavõttu.

Link materjalidele: Allika tn 7

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Keki tn 5 kinnistule tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala muuta ja suurendada. PT avalik väljapanek toimub 15.10-29.10.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 29.10.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Link eelnõu materjalidele: Keki tn 5 PT

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Piiri tn 1 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja korterelamu/ärihoone ehitusprojekti koostamiseks. PT avalik väljapanek toimub 24.09-08.10.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I- korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 08.10.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Link eelnõu materjalidele:  Piiri tn 1     

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Põhjakaare tn 6 kinnistule kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala muuta ja suurendada. PT avalik väljapanek toimub 09.09-23.09.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 23.09.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Link eelnõu materjalidele:  Põhjakaare tn 6 PTKeila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Vasara tn 15 kinnistule korterelamu ehitusprojekti ning ümbritseva piirkonna heakorrastusprojekti koostamiseks. 

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

20.-29.11.2020 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Laekunud arvamuste põhjal otsustab linnavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku arutelu korraldamise vajaduse ja aja. Avalikku arutelu ei toimu, kui projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitata kuni 29. novembrini 2020 (kaasa arvatud) kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused võetakse projekteerimistingimustes arvesse.

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas gaasitorustiku ehitusprojekti koostamiseks Keila linna kinnistutel Ringtee 20, Jõe tn 62, Männiku tänav T1, Ehitajate tee 3, Vaikne tänav, Turu tn 1 // Keila raudteejaam, Linnamäe tee, Haapsalu maantee, Jõe tn 62a, Ringtee 22, Linnamäe tee 27, Kaare tänav, Pargi tänav T2, Jõe tänav T1, Männiku tänav T2, Ehitajate tee, Ringtee 16, Männiku tänav, Pargi tn 4a, Ringtee, Jõe tn 62b, Kaare tn 4, Paldiski mnt 21, Ehitajate tee 6, Pargi tn 2b, Paldiski mnt 7, Pargi tn 2, Pargi tänav T2, Paldiski maantee, Piiri tänav, Piiri tn 8, Pae tn 10 ja Pae tänav.

Gaasitorustik on vajalik Utilitas Eesti AS kuuluva katlamaja ja Harju KEK territooriumil asuva katlamaja liitumiseks gaasivõrguga, mille ühenduspunkt asub Lääne-Harju valla, Ohtu küla Keila metskond 55 kinnistul. Lisaks saavad gaasivõrguga liituda teised projekteeritavasse piirkonda jäävad Keila tarbijad.

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis on avaldatud Keila linna kodulehel.

Projekteeritakse B kategooria gaasitorustik maksimaalse lubatud töörõhuga 5 bar. Gaasitorustiku magistraaltoru pikkus on orienteeruvalt 3,2 km.

AS Gaasivõrk sõlmib kinnistute omanikega isikliku kasutusõiguse lepingu või taotleb Keila Linnavalitsuselt sundvalduse seadmist AS Gaasivõrk kasuks uute rajatiste paigaldamisel kinnistute koormamiseks.

30.10.-13.11.2020 saab linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Linnavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste määramist avalikku istungit läbi viimata.

Olar Barndõk

Ehitusinsener

Keila Linnavalitsus

olar.barndok@keila.ee

Tel. 6790706

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas kinnistule nr  2177002 (koosneb Paldiski mnt 14 ja 16 katastriüksustest) max 16 korteriga elamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

03.-19.04.2020 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata. 

 


Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Tööstuse tn 16 kinnistule olemasoleva tootmishoone laienduse ehitusprojekti koostamiseks. 

Kinnistu hoonestamise aluseks on jätkuvalt Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse 7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotleja (Tööstuse tn 16 omanik) soovib muuta planeeringu alusel projekteeritud olmekorpuse asukohta osaliselt väljapoole planeeringuga määratud hoonestusala, millega seoses on vajalik täpsustada planeeringut projekteerimistingimustega ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel (projekteerimistingimustega saab asjakohasel juhul täpsustada hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest) 4,2% ulatuses.

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

13.-29.12.2019 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata. 

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Oja tn 3 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. 

Oja tn 3 kinnistu on moodustatud Jõe tn 59c detailplaneeringu (edaspidi planeering) alusel, mis on kehtestatud Keila Linnavolikogu 14.10.2005 otsusega nr 53. Planeeringu elluviimise tulemusena on rajatud Oja tänav ja 5 üksikelamukrunti.

 

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis ja väljavõte detailplaneeringust on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 27.09.-11.10.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kullerkupu tn 2d kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 
Krunt on moodustatud Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu alusel ning mõeldud üksikelamukrundi rajamiseks. Projekteerimistingimuste taotleja soovib projekteerimistingimusi, mis võimaldab üksikelamut ehitada ca 25 m² ulatuses (garaaž) planeeringuga määratud hoonestusalast väljapoole (sh elektriliini kaitsevööndisse) ja katusekallet 15° (planeeringus on lubatud 30°-45°). Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1, projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisiga ning detailplaneeringu põhijoonisega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine.  Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 14.06-30.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kalda põik 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 katastriüksustele üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks. 

Katastriüksustel on ehitamise aluseks Keila linn, Tuula tee 5 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt on kaheksale katastriüksusele ette nähtud neli paarismaja. Projekteerimistingimuste taotlejad soovivad projekteerimistingimusi, mis võimaldavad paarismaja asemel ehitada igale krundile ühe üksikelamu.

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1 ning seotud materjalidega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 31.05-16.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Pargi tn 37 kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Pargi tn 37 kinnistule tuleb kogukonnas elamise teenuse maja 5 + 5 psüühilise erivajadusega noorele inimesele. Kinnistu asub Keila loodeosa elurajoonis, mis on vastavalt üldplaneeringule väikeelamumaa. Kinnistu kuulub Keila linnale ning on praegu hoonestamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 29.03-12.04.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.