Toimingupiirangu kohaldamata jätmise teade  13.12.2013

Vastavalt Korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine enda või temaga seotud isiku suhtes.  Seda toimingupiirangut ei kohaldata , kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu,kuid toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta tuleb avaldada teade asutuse veebilehel. 

Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teade Keila Muusikakooli direktori poolt töölepingu sõlmimise kohta seotud isikuga:

12.12.2013 sõlmitud tööleping nr 12

Lisainfo: Keila linnasekretär Maris Mäger, 6 790 704, maris.mager@keila.ee

 

Toimingupiirangu kohaldamata jätmise teade  13.09.2018

Vastavalt Korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine enda või temaga seotud isiku suhtes.  Seda toimingupiirangut ei kohaldata , kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu,kuid toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta tuleb avaldada teade asutuse veebilehel. 

Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teade Keila Muusikakooli direktori poolt töölepingu sõlmimise kohta seotud isikuga:

01.09.2018 sõlmitud tööleping nr 108

Lisainfo: Keila linnasekretär Maris Mäger, 6 790 704, maris.mager@keila.ee