Keila Linnavalitsuse 13.03.2008.a. määrus nr 1 "Veoautodele erandkorras liiklusloa väljastamise kord Keila linnas"

Keila Linnavalitsuse 03.04.2008.a. määrus nr 2 "Veoautodele erandkorras liiklusloa väljastamise kord Keila linnas" muutmine

Keila Linnavalitsuse 17.04.2008.a. määrus nr 3 "Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja täitmise aruandluse kord"

Keila Linnavalitsuse 08.05.2008.a. määrus nr 4 "Keila Avatud Noortekeskuse arengukava aastani 2015 kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 08.05.2008.a. määrus nr 4 "Keila Avatud Noortekeskuse arengukava aastani 2015 kinnitamine" lisa

Keila Linnavalitsuse 26.06.2008.a. määrus nr 5 "Keila Linnavalitsuste määruste muutmine"

Keila Linnavalitsuse 28.08.2008.a. määrus nr 6 "Sõidusoodustuse kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 04.09.2008.a. määrus nr 7 "Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord"

Keila Linnavalitsuse 12.09.2008.a. määrus nr 8 "Keila Linnavalitsuse 28.augustil 2008.a määruse nr 6 "Sõidusoodustuse kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 06.11.2008.a. määrus nr 9 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamisega seaotud dokumentide vormide kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 13.11.2008.a. määrus nr 10 "Kaeveloa avalduse ja tänava sulgemise avalduse ning kaeveloa ja tänava sulgemise loa vormide kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 20.11.2008.a. määrus nr 11 "Keila linna taksoveo kord"

Keila Linnavalitsuse 12.12.2008.a. määrus nr 12 "Keila linna eelarvest kultuuritegevuse toetamisega seotud dokumentide vormi kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 12.12.2008.a. määrus nr 13 "Keila Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord"

Keila Linnavalitsuse 12.12.2008.a. määrus nr 14 "Riigihangete läbivaatamise kord"