Komisjoni esimees: Enno Fels, Keila linnapea
Komisjoni aseesimees: Timo Suslov, Keila abilinnapea
Komisjoni liikmed:
Maret Lepiksaar, Keila abilinnapea
Eike Käsi, Keila abilinnapea
Maris Mäger, Keila linnasekretär
Avo Reiska, Keila linnavalitsuse finantsjuht
Inge Angerjas, Keila linnavalitsuse linnaaednik-keskkonnanõunik
Valdur Vacht, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja
Uno Paas, Keila Linnavalitsuse järelvalvespetsialist
Janno Jazõkov, AS Keila Vesi juhataja
Mart Meriküll, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju Politseijaoskond Keila konstaablijaoskonna juht, piirkonnavanem
Leino Reinola, Entek AS juhataja
Ragnar Neudorf, Päästeameti Põhja päästekeskuse Keila päästekomando pealik
Mart Arrak, Kaitseliidu Harju Malevkonna esindaja
Dmitri Opmann, AS Utilitas Eesti,  Keila osakonna juhataja
Elmo Meier, AS Eesti Keskkonnateenused, tänavahooldusosakonna juht