Keila linna kultuuripreemia

 

Keila linna kultuuripreemia antakse ühele kuni kolmele isikule või isikute rühmale nimelise tunnustus- ja tänupreemiana viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest, või sügavamat tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või linna nime austanud kestvamate teenete eest, s.o. elutööpreemiana. Keila linna kultuuripreemia andmisel käsitletakse kultuurielu laiemas tähenduses, s.o. antud mõistega on hõlmatud looming, haridus, kasvatus, teadus, rahvakultuur, sport jt valdkonnad.

3000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia andmise määrab linnavolikogu kultuuripreemia komisjoni, mille moodustavad linnavolikogu kultuurikomisjoni liikmed, otsuse alusel linnavalitsus.

Ettepanekuid Keila linna kultuuripreemia andmise kohta võib esitada igaüks. Avaldus ettepanekuga esitatakse hiljemalt kultuuripreemia andmise aasta 15. jaanuariks linnavalitsusele e-kirjaga aadressil klv@keila.ee või posti teel aadressil Keskväljak 11, Keila. Avaldus peab sisaldama Keila linna kultuuripreemia kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust ja andmeid esitaja kohta.

Linnavalitsus esitab oma ettepanekud Keila linna kultuuripreemia kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused kultuuripreemia komisjonile hiljemalt 1. veebruariks. Keila linna kultuuripreemia saajad otsustatakse salajasel hääletusel hiljemalt 15. veebruariks.

Tutvu seniste kultuuripreemia kandidaatidega siin: https://www.keila.ee/kultuuripreemia

Keila linna tunnustusavalduste andmise kord  https://www.riigiteataja.ee/akt/407122016005