• Suuregabariidilise prügi äravedu
 
Suuregabariidilise prügi (nt mööbel) äraveoks palun kirjutage e-kiri aadressil info@keskkonnateenused.ee või saatke posti teel kiri aadressil AS Eesti Keskkonnateenused Artelli 15, Tallinn 10621
Oma kirjas märkige ära mida soovite üle anda, ligikaudne kogus, aadress ja telefon. 
Seejärel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku aeg, millal auto saab järgi tulla.
Ilma eelneva kokkuleppeta palun mitte asetada jäätmeid prügikasti kõrvale.
 
Keila linna suuremahulise prügiveo päev on neljapäev
 
  • Tasuta pakendite äravedu Keila eramajadest ja korteriühistutest

Tootjavastutusorganisatsioon TVO  koostöös oma partneritega pakub Keila linnas tasuta pakendijäätmete äravedu.

Eramutele pakendikott („kollase koti teenus")

 

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott. Teenuse tellimise järel saadetakse esimene pakendikott postiga.

 

Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära. Kui teenuse tellijal on antud jäätmekäitlusfirmale e-mail, siis saadetakse 2 päeva enne pakendikoti äraviimist sellele vastav meeldetuletus. Kui pakendeid on kogunenud rohkem, saab tellida järgmiseks korraks lisakoti.

 

2 päeva enne saab teatada ka pakendikoti äraviimise loobumisest. Kui seda ei tehta, tuleb tühisõidu eest tasuda 3 eurot ja 84 senti. Sama summa tuleb tasuda, kui pakendikotti pannakse lihtsalt olemprügi.

Teenuse tellimine

Pakendikoti teenust saab tellida internetist aadressil www.tvo.ee/pakendikott või helistades otse jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells numbril 60 60439.

 

Korteriühistutele pakendikonteiner

Pakendikonteiner mahutab 600 liitrit pakendijäätmeid, mis peavad olema tühjad ning kokku pressitud.

Pakendikonteinerite tühjendamine toimub vastavalt täpsustatavale kokkuleppele 1 – 4 korda kuus. Kui pakendikonteinerisse on pandud segaolmejäätmeid või toiduaineid sisaldavaid pakendijäätmeid, siis konteinerit ei tühjendata ning teenuse tellijal tuleb tühisõidu eest tasuda 3 eurot ja 84 senti.

Teenuse tellimine

Pakendikonteineri teenust saab tellida internetist aadressil www.tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner  või helistades otse jäätmekäitlusfirmasse Ragn-Sells numbril 60 60439.