Tänavavalgustus: AS Keila Vesi info@keilavesi.ee 502 2148
Lume- ja libedustõrje:

AS Eesti Keskkonnateenused

Elmo Meier 5068052

Raido Pross tel 55563973

keila@keskkonnateenused.ee

Raido.Pross@ekkt.ee

 
Haljasalade hooldus, pargiteede puhastamine

Turf OÜ    56 119 966 

   
Liikluskorraldus:       
Prügivedu:

Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Taaskasutus Organisatsioon

Eesti Pakendiringlus OÜ

   
 
  

Avalike  haljasalade hoolduse küsimustes pöörduda linnaaednik/keskkonnanõuniku poole.

Tel. 6790750