HOOLDAJATOETUS TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJALE

Hooldajatoetust makstakse täisealisele isikule määratud hooldajale. 
Hooldajatoetuse taotleja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.
Toetus makstakse välja igakuiselt.

Hooldajatoetuse määr 2021. aastal on 70 eurot kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus täisealise puudega isiku hooldajaks ja hooldajatoetuse määramiseks
Taotluste blanketid on vajadusel leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833