SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:

·         Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine

·         Arendusprojektid ja äriplaanid

·         Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta

·         Noorte ettevõtlikkuse edendamine

·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel

·         Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina

·         Osalus ümarlaudades

·         Koolituste ja infopäevade korraldamine

HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee