E-TAOTLUSED

NB!

  • Keila Linnavalitsus viib järk-järgult erinevad taotlused ja avaldused üle e-taotluskeskkonda.
  • E-keskkonda viidud taotlused on lingitud pealkirjades.
  • Taotlused, mida käesoleval lehel lingitud ei ole, leiate blankettide lehelt

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOID

Erivajadusega lapse koolitranspordi toetus

Matusetoetuse avaldus

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus

Sotsiaaltoetuse taotlemine

Toimetulekutoetuse taotlemine

 

PERETOETUSED

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine

Sünnitoetuse taotlus

 

HARIDUS

Eralasteasutuse aruanne

Eralasteasutuse toetuse taotlus

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus

Lasteaiakoha taotlus

 

EHITUS, PLANEERINGUD, KESKKOND

Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Kaevetööde luba

Katastriüksuse jagamise avaldus 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotlus täitke palun ehitisregistris
 

KULTUUR, HUVITEGEVUS

Kogukonna tegevuse projektitoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse projektitoetuse aruanne (näidis: aruande vorm; kuluaruanne)

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse aruanne (näidis: aruande vorm)

Noorte huvitegevuse baasitoetuse taotlus

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse kasutamise aruanne

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse taotlus

 

TUNNUSTAMISED

Kultuuripreemia

Noorte tunnustamiskonkurss „Aasta jälg"

Teenetemärk

Tunnustamiskonkurss „Aasta sündmus"

Tunnustamiskonkurss „Aasta tegija"

 

PEREKONNASEISU- JA RAHVASTIKUTOIMINGUD

Arhiivsete dokumentide väljastamine 

Elukohateade

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Nime muutmine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

 

MUU

Raieloa taotlus

Avaliku ürituse loa taotlus

„Veoauto sõidu keeld" loa väljastamiseks taotlus mootorsõidukiga sõitmiseks liiklusmärgi mõju piirkonda

Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon Keila linnas