ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse ühele lapse vanematest, eestkostjale või üksikvanemale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.

Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.

Avalduse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini.

Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Ametiasutuse ees.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse  määr on 2022 aastal 150 eurot lapse kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Haridusspetsialist: Kristel Kõrvits
Kristel.korvits@keila.ee
6790713